Rozwiązania HR oparte na chmurze

Czy posiadasz odpowiednie umiejętności, aby móc napędzać wzrost przedsiębiorstwa?

Ze względu na to, że organizacje z całego świata zmieniają taktykę z próby przetrwania na rozwój, zarządzanie talentami znów zaczyna wychodzić na pierwszy plan. Do napędzania wzrostu przedsiębiorstwa w coraz bardziej wirtualnym środowisku potrzebne są nowe umiejętności – szczególnie takie, które umożliwiają wdrażanie elektronicznych rozwiązań. Jednocześnie firmy poszukują nowych sposobów na interakcję ze stale zmieniającymi się zasobami ludzkimi z całego świata. Jak powiedział jeden z dyrektorów, biorący udział w ostatnim globalnym badaniu PwC1 dotyczącym prezesów dyrektorów zarządzających : „Pokolenie, które wkracza do naszych firm wyznaje inne wartości, ma inne spojrzenie na świat... Musimy zatem dokonać zmian, ponieważ ludzie, którzy dla nas pracują, już się zmienili.” .paragraph_block img {width: 200px;}

Nadszedł czas, by dział HR zaczął napędzać wzrost: jak jest w Twoim przypadku?

Pomimo że zdecydowana większość (93%) prezesów firmdyrektorów zarządzających ankietowanych przez PwC dostrzega potrzebę zmiany strategii w kwestii przyciągania i zatrzymywania talentów, 6 nie podjęło jeszcze żadnego kroku w tym kierunku. To stwarza idealną okazję dla działów HR, aby zająć się realizacją głównych strategicznych celów i dzięki temu przyjąć rolę zaufanych doradców dla kierownictwa najwyższego szczebla. Jednakże tylko 34% badanych prezesów firmdyrektorów zarządzających wierzy, że ich działy HR są gotowe na przeprowadzenie transformacji. W tym celu organizacje HR muszą najpierw same przejść transformację oraz zmienić swoje podejście do zarządzania talentami. Do przedsiębiorstw, które pomyślnie przeszły transformację, należy CACI, zdobywca nagrody WhatWorks w kategorii Największy talent w dziedzinie przejęć (ang. Acquiring Top Talent) w ramach programu Bersin by Deloitte. Transformacja firmy CACI polegała na przejmowaniu funkcji marketingu oraz technologii i znacznym inwestowaniu w rozwiązania specjalistyczne w celu poprawy wrażeń kandydatów. Działania te przyniosły 12-procentowy wzrost zatrudnienia oraz 8-procentowy spadek kosztów zatrudnienia na osobę. 

Ważne dane i HR: para idealna

Każdy program transformacji HR musi skupiać się przede wszystkim na pracownikach działu kadr. Jeśli chodzi o zarządzanie talentami, personel HR musi rozwinąć umiejętności analityczne, które pozwolą mu na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących przyciągania, zatrudniania oraz zatrzymywania talentów dzisiaj oraz rozpoznawania talentów, które będą potrzebne jutro. Wyposażeni w takie umiejętności kierownicy ds. HR mogą np. oceniać skuteczność programów kształcenia w różnych lokalizacjach lub mierzyć zatrudnienie w poszczególnych oddziałach i decydować o kolejnych krokach. Jedną z firm, której udało się wdrożyć takie podejście, jest JetBlue Airways – jej wysiłki w kierunku zebrania i wykorzystania danych z różnych oddziałów w celu zmierzenia wpływu inicjatyw dotyczących kształcenia na przedsiębiorstwo opisano w najnowszym wydaniu magazynu Chief Learning Officer2. Inne firmy korzystają z takich mierników, jak czas potrzebny na zatrudnienie, współczynnik pracowników zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także wskaźniki wyczerpania, aby zapewnić, że procesy zarządzania talentami są oparte na prawdziwych danych – a nie przeczuciach.

Czy Twój dział HR jest gotowy na ważne dane?

    W tej kwestii HR również zdaje się pozostawać w tyle za innymi funkcjami. Podczas gdy 78% dyrektorów oraz kierowników ds. HR ankietowanych przez Deloitte w ramach Globalnego raportu dotyczącego trendów w zakresie kapitału ludzkiego z 2014 roku oceniło funkcję HR oraz narzędzia analityczne dot. talentów jako „konieczne” oraz „ważne”, 45% tych samych osób stwierdziło, że nie są gotowe na wykorzystanie siły narzędzi analitycznych.   A jest to ogromna siła. Badanie IBM3 dowiodło, że firmy wykorzystujące w spójny sposób narzędzia analityczne mają znacznie większe szanse na skutecznie przezwyciężanie wyzwań, takich jak zatrzymywanie talentów, zatrudnianie pracowników oraz zarządzanie wydajnością. Mimo iż badanie wskazuje pewne postępy, okazuje się, że tylko niewielki odsetek działów HR w pełni wykorzystuje ogromne ilości dostępnych danych. „Wyzwaniem jest szybkie zdobywanie danych, wiedza dotycząca ich przechowywania oraz analizowania, a także umiejętność określenia, jak szybko można to przekuć na korzyść” – stwierdził w raporcie jeden z dyrektorów ds. HR.

Przełamywanie barier

Aby sprostać temu wyzwaniu i połączyć czynności związane z zarządzaniem talentami z potrzebami biznesowymi, nie wystarczy jedynie nabyć nowe umiejętności. Działy HR, dążąc do transformacji, muszą także wdrożyć nowe procesy i technologie z zakresu zasobów ludzkich. Z raportu firmy Capgemini Consulting4 wynika, że procesy HR wielu organizacji są przeprowadzane tradycyjnie, przy pomocy licznych indywidualnych systemów HR. „Takie fragmentaryczne systemy utrudniają działom HR wdrażanie inicjatyw obejmujących całe przedsiębiorstwo”, można przeczytać w raporcie. Ponadto 44% organizacji badanych przez Capgemini przyznało, że ich systemy IT z zakresu HR nie są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfon.  Ponieważ pracownicy coraz częściej korzystają z urządzeń mobilnych we wszelkich sytuacjach – od szukania pracy, po rezerwowanie terminu urlopu – jest to zrozumiałe, że firmy potrzebują zintegrowanych systemów HR, które będą funkcjonowały na każdym możliwym urządzeniu. Organizacje, które nie podążą za tym trendem, będą na obecnym rynku talentów wyraźnie odstawały od konkurencji. Raport Capgemini podaje, że 40% osób szukających pracy, które brały udział w badaniu, jest w stanie zaniechać procesu aplikacji na stanowiska w firmach, które nie umożliwiają korzystania z urządzeń przenośnych. .customized_content_box { line-height: 1.5; margin-bottom: -41px;}.media-object {margin-bottom: 25px !important;}

Patrząc w chmury

Firmy nie muszą jednak inwestować we własne, najnowsze rozwiązania technologiczne z zakresu HR. Bardziej opłacalnym sposobem jest nawiązanie współpracy z dostawcą rozwiązań HR opartych na chmurze.  Początkujące, małe i średnie firmy były jednymi z pierwszych, które zaczęły korzystać z rozwiązań HR opartych na chmurze, uwalniających przedsiębiorstwa od kosztów związanych z nabywaniem, konserwacją oraz aktualizowaniem własnego oprogramowania HR. Duże przedsiębiorstwa również mogą skorzystać na współpracy z firmą zewnętrzną. Na przykład jedna z największych na świecie firm produkujących napoje zdecydowała się na outsourcing procedury rekrutacyjnej, dzięki czemu w ciągu siedmiu lat stworzyła pulę talentów liczącą ponad siedem milionów kandydatów. [5].

Formularz kontaktowy

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Wiadomość

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.