Spojrzenie na pracownika przez pryzmat ogólnoświatowy sprzyja właściwym decyzjom i lepszym wynikom

W miarę jak ekspansja na rynkach międzynarodowych nabiera tempa, wyzwania pojawiające się przed HR stają się kluczowe dla sukcesu lub porażki firmy. HR stanowi „kręgosłup” firmy, a płace to najlepszy sposób uznania najbardziej wartościowych pracowników.

W związku z tym, istota HR dotyka każdego aspektu działalności biznesowej, a „zdrowie” firmy zależy od poziomu integracji najważniejszych danych i funkcji HR z systemami firmy. Zgodnie z raportem ADP za 2011 rok, „Spojrzenie na pracownika przez pryzmat ogólnoświatowy sprzyja właściwym decyzjom i lepszym wynikom”, wynika że 89% firm jest przekonanych o tym, że dysponowanie całościowym wizerunkiem swoich pracowników ma najbardziej istotne znaczenie.

Jednak tylko 30% firm rzeczywiście dysponuje całościowym wizerunkiem pracowników, co oznacza, że z kolei są one narażone na ryzyko i dostosowywanie się.