Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Czym jest badanie „Evolution of Work”?

Obecnie, miejsce pracy ulega zmianom szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Aby odnieść sukces i nieustannie się rozwijać, pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę z pięciu tendencji, które obowiązują w każdym regionie geograficznym i w każdej branży oraz nauczyć się nimi zarządzać. Pracownikom najbardziej zależy na większej swobodzie i wolności wyboru, możliwości uczenia się w czasie rzeczywistym, większej autonomii, poczuciu stabilności, a także na możliwości pracy nad ważnymi dla nich projektami. Te potrzeby są motorem transformacji miejsc pracy na całym świecie. Powyższe wnioski są częścią wyników globalnego badania Evolution of Work przeprowadzonego w 2016 r. przez instytut badawczy ADP Research Institute ®. Objęło ono 2 tys. pracowników z 13 krajów i dotyczyło tendencji rządzących miejscem pracy.

Kluczowe wnioski:

  • Mimo że zmiany zachodzące w środowisku pracy są postrzegane pozytywnie, istnieją obawy, że automatyzacja i inteligentne maszyny mogą zastąpić ludzi w wykonywanych przez nich zadaniach.
  • Poziom otwartości na zmiany w środowisku pracy jest różny w poszczególnych regionach świata.
  • Nowa definicja bezpieczeństwa zatrudnienia wymaga od pracowników dostosowania się do konieczności odgrywania różnych ról.
  • Młodsi pracownicy spełnienie zawodowe kojarzą z poszukiwaniem głębszego znaczenia w pracy, a nie tylko z wysokim.
  • Działy HR muszą usprawnić globalną współpracę.

W jaki sposób przeprowadziliśmy badanie?

Celem zrozumienia, jaki wpływ wywołują tendencje dotyczące miejsc pracy na same miejsca pracy, ADP Research Institute przeprowadził unikalne badanie jakościowe i ilościowe wśród pracodawców i pracowników z czterech głównych regionów: Ameryki Północnej,, Ameryki Łacińskiej i regionu Azji i Pacyfiku. Badanie jest źródłem informacji umożliwiającym poznanie nie tylko najważniejszych tendencji dotyczących środowiska pracy, ale także potrzeb pracowników. Dzięki temu podejściu,, wykraczającą poza obserwację rozwijających się współcześnie trendów, a także możliwość przewidywania potrzeb nowej globalnej siły roboczej i odpowiadania na nie.   Czytaj więcej o "Evolution of Work" na naszym blogu:
Środowisko pracy dynamicznie się zmienia  

Nasze nowe metody pracy Zapoznaj się z infografiką

Zmienić sposób, w jaki pracuje cały świat

 

Dowiedz się więcej i pobierz pełną wersję raportu z naszego badania

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.