Zaangażowanie: najważniejszy czynnik warunkujący osiąganie celów
 

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

 
 

Czy wiesz, że firmy, których pracownicy cechują się wysokim poziomem zaangażowania, osiągają lepsze wyniki niż konkurencja?

Są lepiej oceniane przez Klientów, generują większy zysk i wykazują większą produktywność!1. Najnowsze pozycje literatury naukowej przynoszą pesymistyczne wiadomości. Według ostatniego badania Gallupa „State of the Global Workplace” tylko 13% pracowników angażuje się w swoją pracę2. Także w raporcie „Quantum Workplace 2015”, który dotyczy trendów obserwowanych w obszarze zaangażowania pracowników, stwierdza się, że 31,4% zatrudnionych zaledwie „uczestniczy” w pracy (24,3%), albo „nie wykazuje zaangażowania” (7,), co wynika z niepewnych odczuć względem własnego miejsca pracy3.
  1 Gallup (2013), How Employee Engagement Drives Growth
2 Gallup (2013), State of the Global Workplace
3. Quantum Workplace (2015), Employee Engagement Trends Report  


 
 

  Sytuacja w Twojej organizacji z pewnością nie jest aż tak zła, warto się jednak zastanowić...

Czy wspierasz zaangażowanie pracowników i zachęcasz ich do osiągania lepszych wyników?

 

Dział HR ma wszelkie predyspozycje do tego, by promować dobre standardy i przyczyniać się do pozytywnych zmian. W celu zwiększenia poziomu zaangażowania pracowników i uwolnienia pełni potencjału zaangażowanych kadr, należy zastosować nowoczesną technologię i dogłębną wiedzę z zakresu HR w idealnie wyważonych proporcjach.   Aby dowiedzieć się w jaki sposób nowoczesna technologia w połączeniu z realną wiedzą psychologiczną może prowadzić do ukształtowania lepszych, szczęśliwszych i bardziej wydajnych pracowników, pobierz najnowszy raport ADP:  

 
 
 
 

Formularz kontaktowy

 

* Required field

Please enter your First name.
Please enter your Last name.
The Email field contains an invalid email address.
Please enter a Company name.
Enter an Address
Enter a city
The Phone Number field is requierd.
Enter # of Employees.
 
 

Wiadomość

Enter a remark.