Jak obsługujemy Twoje globalne potrzeby płacowe

 
 

Korzystamy z centralnej platformy do monitoringu w celu zarządzania Twoim globalnym procesem płacowym, aby zapewnić spójność we wszystkich Twoich działaniach międzynarodowych.

Nasz uniwersalny format pozwala na wymianę danych kadrowych w spójnym, ustandaryzowanym i całkowicie bezpiecznym środowisku. Działa również jak firewall, chroniąca Twoje interfejsy zabezpieczające dane kadrowe przed ryzykiem związanym ze zmianami i modernizacją platform płacowych obejmujących wiele krajów.

Identyfikujemy i gromadzimy wszystkie dane płacowe, które nam przekazujesz (daty, formaty, waluty itd.), i dostosowujemy je do Twoich lokalnych wymogów płacowych. Następnie dostarczamy Ci zbiór kluczowych raportów informacji płacowych w spójnym formacie we wszystkich krajach. W trybie online masz podgląd swojego statusu płacowego w całej organizacji w czasie rzeczywistym, z wbudowanymi wskaźnikami usług, które umożliwiają monitorowanie postępów.

W zakresie kosztów przesyłamy jedną fakturę dla wszystkich krajów Twojej firmy, dzięki czemu możesz łatwo zobaczyć sumę wszystkich kosztów płacowych.

 
 

Zrozumienie spraw płacowych

 

Globalne zarządzanie płacami jest pełne potencjalnych pułapek, a każdy kraj jest inny. Zapoznaj się z naszymi broszurami dotyczącymi poszczególnych krajów, aby zdobyć wiedzę na temat lokalnych przepisów prawa, wymogów regulacyjnych, specyfiki opodatkowania i płac, która pomoże Ci w ich przestrzeganiu.

 
 

Formularz kontaktowy

 

* Required field

Please enter your First name.
Please enter your Last name.
The Email field contains an invalid email address.
Please enter a Company name.
Enter an Address
Enter a city
The Phone Number field is requierd.
Enter # of Employees.
 
 

Wiadomość

Enter a remark.
 
 
Requierd field.