Obsługa wynagrodzeń | Zlecenie i zarządzanie


Kompletne Rozwiązanie do Obsługi Wynagrodzeń

Zadbaj o bezproblemową obsługę płacową, zachowując jednocześnie całkowitą zgodność z przepisami.

 
 

Kompleksowa obsługa płacowa

Gwarantujemy bogate doświadczenie i merytoryczną wiedzę w zakresie rozwiązań dotyczących obsługi wynagrodzeń. Od obliczeń, poprzez depozyty wielowalutowe, po przekazy podatkowe i utrzymywanie pełnej zgodności w każdym obszarze, w którym działasz.Bez względu na wielkość firmy, wybrany sektor, a nawet kraje, w których prowadzona jest działalność, pomagamy znaleźć rozwiązanie umożliwiające bezbłędne zarządzanie obsługą wynagrodzeń i zapewniające całkowity spokój firmie i jej pracownikom.

 

Usługi i rozwiązania w zakresie obsługi wynagrodzeń

Ludzie są na pierwszym miejscu

 

Wybór nowego dostawcy usług związanych z obsługą wynagrodzeń powinien być decyzją stawiającą na pierwszym miejscu ludzi, dzięki którym firma funkcjonuje. Jeśli chodzi o rozwiązania ADP w zakresie obsługi wynagrodzeń, zapewniamy 100% dokładności. Poza tym pomagamy zbudować przyszłościowy system obsługi wynagrodzeń, który pomoże zrealizować szersze cele biznesowe.    

Cele takie jak:

  • Zapewnienie zadowolenia pracowników oraz obniżenie retencji
  • Integracja systemu obsługi wynagrodzeń z rozwiązaniami HR w miejscach, w których jest to możliwe, w celu stworzenia skonsolidowanego profilu każdego pracownika. Pomoże to w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących zarządzania talentami i działalności biznesowej.
  • Skalowanie usług związanych z obsługą wynagrodzeń w celu dostosowania ich do nagłego wzrostu lub ekspansji rynkowej.
 
 

Wsparcie ADP…

Niezależnie od priorytetów biznesowych dotyczących obsługi wynagrodzeń w Twojej firmie, wsparcie ADP zapewnia:

W pełni zarządzane, zewnętrzne rozwiązania w zakresie obsługi wynagrodzeń.

Rozwiązania w zakresie obsługi wynagrodzeń dla lokalnych i globalnych firm, wsparte lokalnym doświadczeniem dla każdego rynku.

Praktyczne wsparcie w trakcie wdrażania usług związanych z obsługą wynagrodzeń i po jego zakończeniu.

Gwarantowane 100% zgodności z przepisami RODO oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi na obszarze działania Twojej firmy. 

 

Zbuduj rozwiązanie do obsługi płacowej dopasowane do Twojej firmy

Nasz szeroki wachlarz rozwiązań kadrowo-płacowych ma na celu wsparcie naszych Klientów na każdym etapie cyklu życia pracownika i obejmuje wszystkie aspekty – od procesów cyfryzacji po aktualizacje prawne i raportowanie.Stworzyliśmy selektor rozwiązań, aby Klient mógł znaleźć rozwiązania, które najlepiej odpowiadają jego potrzebom. Wystarczy zaznaczyć wymagania biznesowe, aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób możemy pomóc.

 
 


Usługa Komfort umożliwia kompleksowy outsourcing płac. To rozwiązanie spełnia również wymogi obowiązujących przepisów prawa. W ramach usługi dostępna jest usługa dodatkowa - zarządzanie czasem pracy i nieobecnościami. Ta usługa w pełni obsługuje procesy płacowe włącznie z przesyłaniem danych i dokumentów do ZUS i US. Jest to doskonały wybór dla firm różnej wielkości, które decydują się na pełny outsourcing płac.
Lokalne rozwiązanie oparte na pełnym outsourcingu procesów płacowych. Ma pełną funkcjonalność usługi ADP® Komfort, a dodatkowo obejmuje również dostęp do samoobsługowej platformy dla pracowników klienta. W ramach usługi dostępna jest usługa dodatkowa - zarządzanie czasem pracy i nieobecnościami. Doskonały wybór dla firm różnej wielkości.
Lokalne rozwiązanie w zakresie obsługi kadr i płac. Wszystkie procesy administracyjne związane z cyklem życia pracownika (od zatrudnienia po zakończenie pracy) są realizowane przez ADP w oparciu o model pełnego outsourcingu. Platforma jest dostępna z modułem dodatkowym do zarządzania czasem pracy i nieobecnościami oraz modułem zarządzania elektronicznymi aktami osobowymi. Doskonały wybór dla firm różnej wielkości.
Usługa dodatkowa Kontroling Personalny ADP umożliwia modelowanie i analizę kluczowych wskaźników, np. skuteczności procesu rekrutacji, średniego wynagrodzenia czy fluktuacji kadr. Jest w pełni zintegrowany z platformą dkadrowo-płacową. Umożliwia analizę trendów na podstawie których można podejmować świadome decyzje biznesowe. Stworzony z myślą o firmach zatrudniających ponad 150 pracowników.
Upewnij się, że akta osobowe w Twojej firmie są poprawne oraz spełniają wymagania prawne. Raport z audytu jest przygotowywany na podstawie jednego trzech poziomów usługi: Basic, Flexi i Gold. Możesz wdrożyć zalecane działania samodzielnie lub możesz zlecić to firmie ADP. Rozwiązanie dostępne dla firm każdej wielkości oraz w ramach wszystkich usług świadczonych przez ADP.
ADP® e-ZLA to kompleksowa usługa do zarządzania elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi. Jest ona w pełni bezpieczna i zintegrowana z systemem kadrowo-płącowycm ADP. Upraszcza zarządzanie zwolnieniami, które lekarze wystawiają elektronicznie na stronie ZUS. Doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy. Możliwość integracji ze wszystkimi rozwiązaniami poza ADP GlobalView.
Usługa dodatkowa realizacji przelewów wynagrodzeń ADP® jumożliwia przekazywanie środków pracownikom i stronom trzecim odbywa się na czas i bezbłędnie. Doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy. Możliwość integracji ze wszystkimi rozwiązaniami poza ADP GlobalView.

Nie masz pewności, które rozwiązanie w zakresie obsługi wynagrodzeń będzie Ci odpowiadać?

Zaufanie nowemu partnerowi w zakresie obsługi systemów wynagrodzeń to poważna decyzja. W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Cię na 30-minutową konsultację, aby zidentyfikować Twoje kluczowe potrzeby i wspólnie znaleźć rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla Twojej firmy.

 

Dlaczego warto zaufać ADP w zakresie obsługi wynagrodzeń?

Firmy różnej wielkości i z każdej branży powierzają nam zarządzanie ich systemami obsługi wynagrodzeń, ponieważ oferujemy globalne rozwiązania w połączeniu z praktycznym, lokalnym doświadczeniem.

 
American Apparel korzysta z rozwiązań ADP we wszystkich 10 krajach, w których prowadzi działalność, dlatego była to dla nas naturalna decyzja, aby współpracować z nimi również w Wielkiej Brytanii. ADP jest sprawdzonym partnerem, a scentralizowanie obsługi wynagrodzeń i weryfikacji pracowników zapewnia korzyści przy podejmowaniu decyzji przez kierownictwo wyższego szczebla Dilanka Kalutota, kierownik projektów technicznych w American Apparel
 

Uzyskaj więcej informacji

 

* Required field

Please enter your First name.
Please enter your Last name.
The Email field contains an invalid email address.
Please enter a Company name.
Enter an Address
Enter a city
The Phone Number field is requierd.
Enter # of Employees.
 
 

Wiadomość

Enter a remark.
 
 
Requierd field.