Outsourcing Procesów Biznesowych

Czy popełniasz typowe błędy, które wpływają na funkcjonowanie Twojego działu HR oraz zawieranie umów outsourcingowych?

Wybór rozwiązania BPO (Business Process Outsourcing – outsourcing procesów biznesowych) w zakresie HR to ważny krok w ewolucji przedsiębiorstwa. Presja spowodowana obecną sytuacją na rynku powoduje, że przedsiębiorstwa po prostu nie mogą pozwolić sobie na odkładanie decyzji o skorzystaniu z usług BPO, oferujących zwiększoną wydajność, wiedzę oraz doświadczenie. Nigdy wcześniej zainteresowanie firm outsourcingiem procesów kadrowo-płacowych nie było tak duże.

Ponieważ rynek usług BPO przeżywa rozkwit, kompleksowość rozwiązań oraz cała rzesza potencjalnych usługodawców może przyprawić o zawrót głowy. Przedsiębiorstwa oraz ich decydenci muszą w pełni zorientować się w tej kwestii oraz zasięgnąć właściwej porady, zanim dokonają wyboru najlepszego rozwiązania dla firmy. Aby ułatwić proces podjęcia decyzji, stworzono niniejszy raport, który przedstawia i obala pewne mity na temat usług BPO, związane z ludźmi, procesami, wydajnością, technologią, kwalifikacjami oraz niepewnościami.

Outsourcing, stosowany w niewłaściwy i nieświadomy sposób, może okazać się ryzykownym rozwiązaniem. Jednakże demaskując mity można z powodzeniem uniknąć błędów oraz dać początek długofalowej i owocnej współpracy przedsiębiorstwa oraz partnera HR.

Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu:
http://www.blog.adp.pl/outsourcing-uslug-hr-bledy-popelniasz/

 

„...bo zawsze tak robiliśmy”

  Większość organizacji wysoce ceni swoje działy HR, i słusznie. Ich wiedza na temat pracowników oraz wewnętrznych procesów jest niezwykle istotna. Zgodnie z wynikami ogólnoświatowej ankiety dotyczącej płac przeprowadzanej przez EY (2013) 28% przedsiębiorstw nadal korzysta wyłącznie z wewnętrznych modeli kadrowo-płacowych. Na pytanie o główny czynnik decydujący o obowiązującym modelu kadrowo-płacowym większość respondentów odpowiedziała, że są to procedury, które stosowano od zawsze. Firmy te nie miały czasu, aby ocenić, czy usługi BPO (ang. Business Process Outsourcing – outsourcing procesów biznesowych) byłyby dobrym rozwiązaniem. Podczas gdy przedsiębiorstwa konkurują ze sobą na stale zmieniających się rynkach, elastyczność zyskana dzięki usługom BPO mogłaby okazać się bardzo korzystna.   JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? Ściągnij pełny raport wypełniając formularz

Zaniżanie rzeczywistych kosztów HR

  Koszty związane z prowadzeniem procesów płacowych, administracji kadrowej oraz obsługi systemów rejestracji terminowości oraz frekwencji są bardzo zaniżane. W rzeczywistości, jak wykazało badanie PwC dotyczące całkowitych kosztów utrzymania z 2012 roku, tylko 37% kosztów związanych z procesami kadrowo-płacowymi jest widocznych, a aż 63% to koszty ukryte. W efekcie, prawdziwy koszt realizacji procesów płacowych oraz świadczenia innych usług HR nie jest znany. Jednym z powodów, dla których pewne koszty są ukryte, jest fakt, że niektóre usługi HR przypisane są do działu personalnego, inne do działu finansowego, działu IT oraz innych działów.   JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? Ściągnij pełny raport wypełniając formularz

Odkładanie decyzji o outsourcingu

  Ciężko nie docenić wpływu efektywnej pracy działów personalnych, od rekrutacji oraz zarządzania talentami, do zaangażowania pracowników oraz codziennej realizacji procesów płacowych, na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.   JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? Ściągnij pełny raport wypełniając formularz

Obawa przed utratą kontroli

  Koncepcja zlecania usług HR firmie zewnętrznej może wywoływać w przedsiębiorstwie poczucie niepewności. Główne zmartwienie dotyczy tego, kto będzie zarządzał procesami HR oraz kontrolował bezpieczeństwo wewnętrznych danych firmy po przekazaniu ich usługodawcy. Nie jest to tylko zmartwienie działu personalnego. Także kadra kierownicza obawia się utraty kontroli nad poufnymi danymi firmy. Jednakże to, o czym często się zapomina, to fakt, iż usługa BPO (ang. Business Process Outsourcing – outsourcing procesów biznesowych) oferuje skuteczniejszy system zabezpieczania danych, podczas gdy kontrola nad informacjami spoczywa nadal w rękach klienta.   JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? Ściągnij pełny raport wypełniając formularz

Niedocenianie zalet standaryzacji

  Koncepcja głosząca, że działy HR powinny funkcjonować jak osobne firmy, a także przyczyniać się do osiągania przez firmę lepszych wyników finansowych, została spopularyzowana przez Davida Ulricha – czołowego profesora i konsultanta z dziedziny HR. Aby to osiągnąć, kierownicy działów personalnych muszą określać kluczowe wskaźniki wydajności, a także spójne i wiarygodne punkty oceny działań. Bez standaryzacji procesów kadrowo-płacowych analiza wydajności będzie niemożliwa. Pojedynczy system oraz baza danych, które umożliwią raportowanie oraz sporządzanie analiz, wymagają integracji danych HR, spójnych procedur, procesów oraz zadań na jednej platformie. Biorąc pod uwagę, że 37% średnich przedsiębiorstw nadal przechowuje swoje dane w programie Excel (Ogólnoświatowe badanie dotyczące HCM, przeprowadzone przez ADP w styczniu 2014 roku) lub w innych bazach danych tego typu, wartość standaryzacji oraz integracji danych w jednym systemie, dostępnym nie tylko dla działów HR, ale również dla kadry kierowniczej oraz pracowników, nie może być ignorowana.   JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? Ściągnij pełny raport wypełniając formularz

Skupianie się wyłącznie na kosztach

  Działy HR odczuwają stałą presję w związku z koniecznością szukania oszczędności dla przedsiębiorstwa i odnajdowania nowych sposobów na ograniczenie kosztów. Outsourcing może być bardzo skutecznym i atrakcyjnym rozwiązaniem tej kwestii. Jednakże, skupianie się tylko na finansach stanowi niewielki wycinek całości. Outsourcing usług kadrowo-płacowych przynosi bowiem o wiele więcej korzyści w procesie podejmowania decyzji przez zarząd. Według magazynu Pay and Benefits („Rachuba płac – rozpoczęcie współpracy”, sierpień 2012) „Współczesne przedsiębiorstwa szukają strategicznych rozwiązań w kwestii organizacji procesów płacowych w celu zwiększenia efektywności, zmniejszenia kosztów ogólnych, zapewniania ciągłości działalności przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka oraz ograniczeniu odpowiedzialności”. Jak wynika jednak z dalszej części artykułu, „mimo iż koszty są głównym czynnikiem, nie powinny w żadnym wypadku stanowić jedynego czynnika”.   JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? Ściągnij pełny raport wypełniając formularz

Niewłaściwe postrzeganie zmian w organizacji

  Opinia, że outsourcing usług HR (oraz outsourcing w ogóle) oznacza zwolnienia pracowników, może skutecznie odstraszać przedsiębiorstwa od wypróbowania tego rozwiązania. Jednakże korzystanie z usługi BPO z zakresu HR nie musi koniecznie oznaczać zmniejszenia zatrudnienia, a outsourcing nie jest synonimem cięć w zasobach ludzkich. Outsourcing pozwala bowiem uczynić z Twoich pracowników specjalistów ds. HR, odciążając ich w wykonywaniu żmudnych zadań oraz umożliwiając im skupienie się na wartościach dodanych oraz działaniach strategicznych, tak bardzo potrzebnych przedsiębiorstwu. Model zakładający współpracę z partnerem ds. HR wymaga rzetelnej integracji procesów biznesowych oraz kojarzenia codziennych obowiązków z ich wynikami. Kadra kierownicza dostrzega ogromny wpływ funkcji HR oraz zarządzania talentami na sukces przedsiębiorstwa, czego konsekwencją jest zrzucanie ciężaru czynności administracyjnych oraz skupienie się na strategicznych aspektach HR.   JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? Ściągnij pełny raport wypełniając formularz

Pobierz pełny raport

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Wiadomość

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.