Rozwiązania lokalne dla każdego przedsiębiorstwa

 

jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy wspierający biznes. W zależności od potrzeb firma może zdecydować się na powierzenie ADP zarządzania płacami swoich pracowników, administrowania kadrami i rozliczania czasu pracy. Wielu klientów rozpoczyna współpracę z ADP w podstawowym zakresie, sukcesywnie poszerzając jej obszar o kolejne usługi.
 
 

Innowacyjne usługi

Zaawansowane usługi wspierające zarządzanie procesem naliczania płac, dostępne w dwóch wariantach: Komfort i Komfort Plus.
Profesjonalizacja obszaru zarządzania personelem poprzez dwie rozbudowane usługi kadrowo-płacowe: Premium i Premium Plus.
Rozwiązania kadrowo-płacowe dodatkowo wspierające rozwój biznesu: ePasek, ePracownik, eTeczka, Czas pracy, Realizacja przelewów, Audyt Teczek, Kontroling Personalny, e-ZLA.

Usługi dostępne na całym świecie, wykorzystujące międzynarodowe doświadczenie ADP: Streamline, Global View.

 

Usługi w ADP

 

Płace

  • Komfort - Dostęp do systemu kadrowo-płacowego i zarządzanie naliczaniem płac
  • Komfort Plus - Dodatkowe wsparcie poprzez dostęp pracowników do platformy samoobsługowej ePracownik

Kadry

  • Premium - Zarządzanie naliczaniem płac i realizacja zadań kadrowych
  • Premium Plus - Dodatkowe wsparcie poprzez dostęp pracowników do platformy samoobsługowej – ePracownik

Aplikacje i usługi dodatkowe

  • Czas pracy - Zarządzanie czasem pracy za pomocą aplikacji eRCP dostępnej dla kierowników liniowych
  • eTeczka - Dostęp online do zdigitalizowanych akt osobowych
  • Audyt teczek - Audyt akt osobowych
  • Realizacja przelewów
  • Kontroling Personalny - Analiza kluczowych wskaźników HR za pomocą pulpitu menedżerskiego
  • e-ZLA - Eliminuje potrzebę logowania się do systemu PUE ZUS w celu sprawdzenia zwolnień