Centrum prasowe

Poznaj znaczne dysproporcje na poziomie percepcji między pracownikami, liderami HR i kierownictwem wyższego szczebla w zakresie istotnych kwestii HCM oraz ich potencjalnego wpływu na zdolność pracodawców do realizowania strategii firmy.

W idealnym świecie pracodawcy i pracownicy mieliby zbliżone założenia w zakresie kluczowych kwestii dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), aby zwiększać zaangażowanie pracowników i realizować strategie firmy. Ale czy w rzeczywistości pracownicy, liderzy HR i kierownictwo wyższego szczebla faktycznie mają takie same spostrzeżenia? ADP Research Institute®,, przeprowadziła globalne badania w celu lepszego zrozumienia opinii pracowników i pracodawców na temat efektywności HR oraz sposobu prowadzenia ich organizacji. Badania ujawniły ogromne różnice na poziomie percepcji,, że firmy i ich działy HR mogą być znacznie oddalone od swojej największej inwestycji – pracowników.


Pobierz nasz komplementarny raport, wypełniając formularz.

Pobierz pełny raport

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.