Kontroling Personalny

Kontroling Personalny to usługa skierowana do liderów HR – Dyrektorów Personalnych, MenadżerówHR i HR Biznes Partnerów. Rozwiązanie pozwala na całościowe spojrzenie na organizację, jak i przyjrzenie się jej z różnych perspektyw oraz głębszą analizę newralgicznych obszarów.

Kontroling Personalny

Użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji, w której na podstawie danych przechowywanych w bazach kadrowych oraz przeliczanych list płac, może badać kluczowe wskaźniki HR (np. stan zatrudnienia, rotację, absencje chorobowe, czy średnie wynagrodzenia). Każdy wskaźnik można obserwować z perspektywy różnych wymiarów (w szczególności płci, wieku, stażu, miejsca w strukturze organizacyjnej) oraz w danym czasie (miesięcznie, kwartalnie, rocznie).

Wszystkie dane są dostępne w panelu użytkownika w postaci czytelnych i dynamicznych wykresów

Kontroling Personalny pozwala analizować i oceniać efekty polityki personalnej, śledzić trendy, tak aby w konsekwencji stworzyć solidną podstawę do wdrażania skutecznych działań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w Państwa organizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: 
Kontroling Personalny – innowacyjne rozwiązanie dla liderów HR.

Nowi Klienci

* Required field

048 22 557 57 00
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Wiadomość

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.