Co nas wyróżnia?

Szeroki zakres usług dostosowanych do potrzeb Klientów

ADP oferuje szeroką gamę usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, naliczaniem płac oraz administracją podatkami i świadczeniami pracowniczymi, a także pomaga firmom dostosować się do zmian w zakresie przepisów prawnych. Rozwiązania ADP są intuicyjne w obsłudze i przyjazne użytkownikowi, przynoszą jednocześnie wartość dodaną dla przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności.

Międzynarodowe doświadczenie

Współpracując z ADP, korzystasz z ponad 60-letniego doświadczenia globalnego lidera w obszarze profesjonalnych usług kadrowo-płacowych. ADP obsługuje ok. 620 000 Klientów w ponad 125 krajach, w tym 80 proc. firm z prestiżowej listy FORTUNE 500®.

Doskonała znajomość polskiego rynku

Firma ADP jest obecna na polskim rynku od ponad 15 lat. Z naszych usług w Polsce korzysta ponad 100 przedsiębiorstw, zatrudniających ok. 100 000 pracowników.

Rozwiązania dla szerokiego spektrum firm

Bogate doświadczenie ADP oparte jest na współpracy z polskimi i międzynarodowymi firmami z różnorodnych branż i o różnym profilu działalności. Wśród 100 firm korzystających z rozwiązań ADP w Polsce znajdują się przedsiębiorstwa z takich sektorów gospodarki, jak: sprzedaż detaliczna, usługi, produkcja, telekomunikacja, IT, finanse oraz farmacja.

Efekt skali

Spektrum złożonych operacji i zadań, z którymi spotykają się specjaliści ADP na co dzień, zdecydowanie wykracza poza zasięg działalności nawet największych działów kadr i płac wewnątrz firm. Czynności, które w Twojej firmie mogą się zdarzyć raz na kilka lat i zawsze będą stanowiły ogromne wyzwanie, dla ADP są standardowe i realizowane według precyzyjnie określonych procedur.

Innowacyjność

Oferta ADP nie kończy się na tym, co teraz możemy razem osiągnąć. Nieustanie pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze kadr i płac, które jeszcze bardziej usprawnią procesy biznesowe w Twojej firmie.

Gwarancja jakości

ADP gwarantuje najwyższy poziom usług kadrowo-płacowych. Wdrożymy w Twojej firmie System Zarządzania Jakością, czyli dedykowane narzędzia umożliwiające dokładny pomiar i kontrolę aktywności podejmowanych przez zespół naszych specjalistów. Kryteria pomiaru są każdorazowo szczegółowo określone w umowie. Jakość usług możesz weryfikować co miesiąc, tym samym zachowujesz pełną kontrolę nad powierzonym zakresem zadań, a jednocześnie zyskujesz doskonałe narzędzia analizy, umożliwiające zwiększanie efektywności i wydajności procesów oraz zasobów Twojej firmy.

Stała komunikacja z Klientem

Jednym z elementów programu jakości w ADP jest proces komunikacji z Klientem, który daje Twojej firmie możliwość monitorowania wskaźników jakościowych oraz terminowości realizacji zadań przez ADP. Narzędziem wspierającym ten proces jest Portal Billennium, w którym wszystkie zgłoszenia są rejestrowane, nadawany jest numer sprawy, status sprawy (ulegający zmianie w procesie realizacji), a także monitorowany jest czas odpowiedzi na zadawane pytania. Narzędzie ułatwia pracę Twojej firmie oraz daje możliwość zarządzania pracą menedżerów liniowych odpowiedzialnych za procesy kadrowo-płacowe, którzy współpracują bezpośrednio z ADP. W intuicyjny sposób możesz śledzić wątki, terminy realizacji, generować raporty spraw, a także analizować kategorie zapytań.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i procesów

ADP gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i procesów kadrowo-płacowych. Usługi realizujemy w oparciu o dobrze zabezpieczone, na bieżąco back-upowane i aktualizowane systemy, do których dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby. Jesteśmy jedynym spośród wiodących dostawców usług kadrowo-płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Audyt ten potwierdza wysoką wiarygodność ADP, jako zewnętrznego dostawcy najwyższej jakości usług, a także kontrolę i bezpieczeństwo danych.

Gwarancja zgodności usług z aktualnym prawodawstwem

Rozwiązania ADP, a także wdrażane procesy oraz opracowywane dokumenty i wyliczenia są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem. W firmie działa komórka Legal Watch, tworzona przez specjalistów, którzy na bieżąco monitorują, interpretują i implementują zmiany prawne w zakresie: prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych, a także sprawozdawczości do GUS czy PFRON.

Zespół doświadczonych specjalistów

ADP tworzy zespół najwyższej klasy, doświadczonych specjalistów w zakresie kadr i płac, którzy doskonale znają polskie prawo pracy, prawo dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zabezpieczeń socjalnych oraz czasu pracy.

Odpowiedzialność prawna i finansowa

ADP ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za realizowane usługi. W imieniu Twojej firmy prowadzimy bowiem bazy danych, zarządzamy aktami osobowymi, naliczamy płace, sporządzamy kompleksowe raporty wynikowe oraz przygotowujemy dokumentację dla podmiotów trzecich (ZUS, Urząd Skarbowy, komornik). Ponosimy pełną odpowiedzialność prawno-finansowa, aby każdy Klient miał pewność, że usługa jest realizowana zgodnie z najwyższymi standardami.

Dojrzałość procesowa

Poprzez zbudowanie wzorcowego modelu charakteryzującego się efektywnością i bezpieczeństwem, ADP umożliwia Twojej firmie przejście na najwyższy poziom dojrzałości procesowej, gdzie zadania w obszarze kadr i płac są powtarzalne, opisane, stale mierzone i zarządzane.

Skalowalność

Rozwiązania ADP są elastyczne i skalowalne. Niezależnie od tego, czy planujesz rozwój firmy czy ograniczenie jej działalności, dostosujemy usługi do Twoich aktualnych potrzeb.

Wsparcie w procesie zmian

Większość zmian w firmie np. reorganizacja, merge czy akwizycja, wymaga szybkiego i skutecznego wsparcia ze strony działów HR. Przemiany te nierzadko wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, projektowego podejścia, czasowego zwiększenia zasobów, a także skutecznego zarządzania okresem przejściowym. ADP dostarcza technologię, kompetencje oraz wsparcie w zasobach i zarządzeniu projektem w procesie zmian, jaki może czekać Twoją firmę.