Profesjonalizacja procesów

ADP Polska to zaufany partner, któremu obsługę kadr i płac powierzyło już ponad 100 firm i korporacji, prowadzących działalność na polskim rynku.

Korzystając z międzynarodowego know-how i doświadczenia, świadczymy usługi kadrowo-płacowe w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Zespół ADP Polska tworzą najwyższej klasy specjaliści, którzy doskonale znają polskie prawo pracy, prawo dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zabezpieczeń socjalnych oraz czasu pracy, a także na bieżąco śledzą zmiany przepisów, dokonują ich interpretacji i wdrażają je w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Potwierdzeniem szerokiej wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu ADP Polska jest certyfikat ISAE 3402/SOC1.

Standard ISAE 3402/SOC1

ADP jest jedynym spośród wiodących dostawców usług kadrowo-płacowych w Polsce, który podlega regularnemu audytowi według amerykańskiego standardu ISAE 3402/SOC1. Uzyskany na jego podstawie certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej wiarygodności ADP, jako zewnętrznego dostawcy najwyższej jakości usług, a także kontroli i bezpieczeństwa danych.

ISAE 3402/SOC1 to amerykański standard audytu przeprowadzanego w przedsiębiorstwach, oferujących usługi wykorzystujące zaawansowaną infrastrukturę informatyczną. Audyt przeprowadzany jest raz w roku przez niezależną, zewnętrzną firmę audytorską. Celem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania mechanizmów stosowanych przez ADP. Weryfikacji podlega okres sześciu miesięcy. Audyt obejmuje szereg testów efektywności wykorzystywanych procedur. Raport z kontroli zawiera dokładny opis funkcjonowania organizacji, opinię audytora na temat stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz ocenę ich skuteczności.

Korzyści dla Klientów ADP Polska:

 • Pewność, że ADP zarządza swoją działalnością profesjonalnie oraz transparentnie:
  • Dokumentując i archiwizując rezultaty prac,
  • Regularnie monitorując wyniki,
  • Weryfikując wszelkie procedury kontrolne.
 • Gwarancja realizacji usług zgodnie z warunkami umowy, potwierdzona opinią zewnętrznego audytora,
 • Gwarancja minimalizacji ryzyka nadużyć,
 • Dostęp do informacji zawartych w raporcie przygotowanym przez zewnętrznego audytora:
  • Szczegółowa wiedza o wpływie usług oferowanych przez ADP na działalność firmy,
  • Poświadczenie przez niezależnego audytora prawidłowości przeprowadzonej kontroli.

Raport przygotowany przez zewnętrznego audytora jest dostępny dla wszystkich Klientów ADP, po wcześniejszym zobowiązaniu się do zachowania poufności.