Słownik ADP

Outsourcing

Outsourcing (BPO – Business Process Outsourcing),,,, ale nie stanowiących głównego pola działalności przedsiębiorstwa. Z zasady firma outsourcingowa ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe dostarczenie dedykowanych,, korzystając z outsourcingu administracji kadr,, doboru kandydatów,, a zewnętrzny partner biznesowy przejmuje odpowiedzialność za wszystkie procedury i zobowiązania administracyjne.

Outsourcing niesie za sobą szereg korzyści biznesowych.

Najczęściej wymieniane zalety outsourcingu:

1. Ekonomiczno-finansowe:

 • Redukcja inwestycji w obszarach nieprzynoszących zysku,
 • Kontrola kosztów,
 • Zmiana kategorii kosztów,
 • Przesunięcie terminu powstania kosztów.

  2. Organizacyjne:

 • Uproszczenie procesu i zakresu zarządzania,
 • Formalizacja procesów i zmniejszenie organizacji,
 • Racjonalizacja zatrudnienia,
 • Przeniesienie odpowiedzialności na partnera zewnętrznego.

  3. Techniczno-technologiczne:

 • Poufność i bezpieczeństwo danych,
 • Możliwość prowadzenia działalności w zmiennym otoczeniu prawnym,
 • Bezinwestycyjny dostęp do wysoko wyspecjalizowanych zasobów.

  4. Rynkowe:

 • Osiągnięta pozycja konkurencyjna, a także możliwość jej zmiany,
 • Dobry wizerunek firmy,
 • Zróżnicowanie oferty,
 • Sprawna współpraca z dostawcami i Klientami.

  5. Korzyści o charakterze uzupełniającym:

 • Zwiększenie tempa zmian w organizacji w wyniku sprawnie dokonanego wydzielenia,
 • Wspieranie innych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak np. reengineering,
 • Zmiany kultury organizacji,
 • Stymulowanie krytycznej analizy działalności,
 • Analiza kosztów usług wydzielonych,
 • Rywalizacja wewnętrzna skutkująca zwiększeniem dynamiki zmian w obrębie dziedzin funkcjonalnych.

 

Wg. Małkus T., Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2002.


Outsourcing kadrowo-płacowy

Powierzenie administracji kadr i naliczania płac zewnętrznej firmie, wyspecjalizowanej w tym obszarze. Zakres oferowanych usług kadrowo-płacowych jest obecnie bardzo zróżnicowany. Profesjonalny dostawca usług kadrowo-płacowych może ograniczać swoje usługi do udostępnienia oprogramowania (rozwiązań typu Software as a Service), rozszerzać je o przetwarzanie danych lub – tak, jak ADP Polska, lider rynku – oferować pełną gamę usług zarządzania procesami biznesowymi m.in. naliczaniem płac, administracją aktami osobowymi, prowadzeniem baz danych, sporządzaniem kompleksowych raportów wynikowychczy przygotowywaniem dokumentacji dla podmiotów trzecich (ZUS, Urząd Skarbowy, komornik). Na outsourcing usług kadrowo‑płacowy najczęściej decyduje się awangarda biznesu – innowacyjne, elastyczne organizacyjnie przedsiębiorstwa, często posiadające kapitał zagraniczny i stosujące zaawansowane technologicznie narzędzia.


Hosting Aplikacji

Utrzymanie dedykowanych aplikacji informatycznych firmy na serwerach zewnętrznego dostawcy usług. Hosting aplikacji może być powiązany z umową na zarządzanie aplikacjami.


TCO – Całkowity koszt posiadania

Total Cost of Ownership (TCO) to całkowity koszt posiadania wybranych procesów i rozwiązań biznesowych w firmie. Obejmuje on wszystkie wydatki poniesione na przestrzeni określonego czasu na pozyskanie,,, a także pozbycie się wskazanych usług i aktywów. Są to zarówno koszty „widoczne” np. zakup sprzętu czy instalacja oprogramowania,,, TCO uwzględnia wydatki dotyczące pracowników, procesów i technologii m.in. wydatki poniesione na instalację i systemu obsługi płac,, administrowanie danymi kadrowymi oraz procesami ochrony zdrowia i świadczeń. Szczegółowa analiza TCO pozwala obniżyć koszty obsługi wybranych procesów biznesowych, a także lepiej wykorzystać posiadane zasoby, zwiększając tym samym produktywność, poprawiając wydajność i jakość świadczonych usług.