Oświadczenie ADP o ochronie prywatności danych w internecie
 

Ochrony prywatności w ADP

 
 

Jako dostawca usług Human Capital Management (HCM) ADP przetwarza ogromne ilości danych osobowych. W imieniu naszych klientów przetwarzamy dane osobowe pracowników naszych klientów oraz naszych partnerów biznesowych. W celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych ADP przyjęła „Wiążące reguły korporacyjne” (BCR), dotyczące przetwarzania danych pracowników klienta i danych partnerów biznesowych. ADP wdrożyła ponadto reguły BCR dotyczące przetwarzania danych osobowych wszystkich osób związanych z ADP. Te reguły BCR stanowią podstawę naszego „Globalnego programu ochrony prywatności”. Wdrożyliśmy „Globalną politykę prywatności” dotyczącą wszystkich osób związanych z ADP na całym świecie i umożliwiającą nam spełnienie zobowiązań przyjętych w regułach BCR.   

Zapraszamy do odwiedzania tej strony internetowej i zdobywania dodatkowych informacji na temat Ochrony prywatności w ADP, włącznie z zapoznaniem się z krokami podjętymi przez nas w celu globalnej ochrony danych osobowych. Na niniejszej stronie internetowej znajdują się nasze „Oświadczenia o ochronie prywatności”, przegląd naszych reguł BCR oraz „Program ochrony prywatności”, a także broszury i inne materiały dotyczące ochrony prywatności.