Sprzedaż

Sprzedaż

hr_services

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami ADP?

Zadzwoń do nas, aby porozmawiać o Twoich wymaganiach.

Infolinia

Infolinia

24_7_support

Wsparcie dla klientów ADP

Skontaktuj się z naszą infolinią, aby uzyskać porady ekspertów.

Eksperci ADP oferują klientom swoje wieloletnie doświadczenie w obszarze kadr i płac. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie:

Zapytaj eksperta

 

Oświadczenie ADP o ochronie prywatności partnerów biznesowych

 
 

Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” wyjaśnia, w jaki sposób ADP, LLC. oraz firmy z grupy ADP wymienione w sekcji 17 tego Oświadczenia (zwane dalej „nami”) wykorzystują i ujawniają dane osobowe zbierane od osób odwiedzających nasze witryny internetowe oraz w inny sposób biorących udział w naszych działaniach biznesowych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera również „Kodeks prywatności danych handlowych ADP” Wiążących reguł korporacyjnych (BCR), obejmujący szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania danych naszych partnerów biznesowych przez ADP oraz przyjęte przez nas zobowiązania dotyczące ochrony owych danych. Aby uzyskać dalsze informacje o regułach BCR, należy kliknąć łącze Zarys Kodeksu prywatności danych handlowych ADP – u dołu tej strony internetowej. Dodatkowe pytania na temat ochrony prywatności należy kierować na adres Privacy@ADP.com.
 
Informacje na temat stosowanych przez ADP metod ochrony danych osobowych przetwarzanych przez nas dla klientów sązawarte w Oświadczeniu ADP o ochronie prywatności pracowników klientana dole tej strony internetowej.
 
ADP wdrożyła „Globalną politykę ochrony prywatności danych”, która dotyczy wszystkich firm z grupy ADP na całym świecie. Omówienie „Globalnej polityki prywatności danych”, w zakresie jej zastosowania co do danych pracowników klienta przetwarzanych przez nas w imieniu naszych klientów, znajduje się na tej stronie internetowej. Każda firma z grupy ADP musi przestrzegać prywatności i chronić dane osobowe, które nam powierzono. Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” wyjaśnia, w jaki sposób ADP zbiera, przetwarza i ujawnia w szczególności dane osobowe, dane od naszych partnerów biznesowych oraz dane od osób odwiedzających witrynę internetową firmy. Jeśli są Państwo zainteresowani praktykami konkretnej firmy należącej do grupy ADP, prosimy kliknąć łącze „Prywatność” w witrynie internetowej danej firmy lub skontaktować się z nami pod adresem Privacy@ADP.com.
 
1. Rodzaje danych osobowych
 
Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” wyjaśnia nasze praktyki w odniesieniu do danych osobowych zbieranych przez ADP do jej własnych celów biznesowych. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji, zlokalizowania i nawiązania kontaktu z Państwem. Niektóre przykłady danych osobowych to imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mail, lokalizacja geograficzna, zdolność kredytowa, informacje o koncie klienta lub inne informacje na temat używania witryn internetowych i aplikacji ADP. Dane osobowe obejmują również inne informacje, które można powiązać z danymi osobowymi.
 
2. W jaki sposób ADP zbiera dane osobowe
 
W większości przypadków zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Prosimy o podanie danych osobowych podczas interakcji z nami, na przykład przy rejestrowaniu się w naszych witrynach internetowych, zapisywaniu się dobiuletynu, dokonywaniu zakupu,rejestrowaniu się do komunikacji marketingowej lub dostarczaniu ADP usług, dóbr lub produktów. Możemy zbierać dodatkowe informacje od stron trzecich zajmujących się dostarczaniem danych, które pozwalają nam powiększyć nasze kartoteki i pomagająlepiej poznać naszych partnerów.
 
Jeśli współpracują Państwo z nami online, wykorzystujemy pliki cookie i inne narzędzia do zbierania informacji dotyczących Państwa komputera, korzystania z naszej strony internetowej oraz aplikacji. Traktujemy te informacje jako dane osobowe, gdy są one powiązane z Państwa informacjami kontaktowymi.  Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i innych wykorzystywanych przez nas narzędzi, należy zapoznać się z poniższą sekcją Pliki cookie i inne narzędzia zbierania danych. 
 
3. W jaki sposób ADP wykorzystuje dane osobowe
 
ADP wykorzystuje dane osobowe do następujących celów biznesowych:
 
(a)      Cele biznesowe przetwarzania danych osobowych dotyczących specjalistów. Dane osobowe dotyczące specjalistów, z którymi ADP pozostaje w relacjach biznesowych, mogą być przetwarzane w razie potrzeby:
 
(1)    do inicjowania, oceny, rozwijania, utrzymywania lub rozszerzania relacji biznesowej, włącznie z negocjowaniem, zawieraniem umów i wypełnianiem zobowiązań umownych;
(2)    w celu zachowania należytej staranności dotyczącej kwalifikacji i uprawnień danej osoby do nawiązywania relacji biznesowych, w tym weryfikowania tożsamości, kwalifikacji, upoważnieńi zdolności kredytowej specjalisty oraz w celu uzyskiwania publicznie dostępnych informacji od stron trzecich (takich jak publicznie dostępne listy osób objętych sankcjami zapewniane przez firmy zajmujące się weryfikacją danych);
(3)    w celu wysyłania informacji transakcyjnych (takich jak prośby o udzielenie informacji, odpowiedzi na prośby o udzielenie informacji, zamówienia, potwierdzenia, szkolenia i aktualizacje usług);
(4)    do celów zarządzania kontami, celów księgowych, finansowych i rozstrzygania sporów (takich jak rachunek należności, rachunek zobowiązań, uzgadnianie kont, zarządzanie środkami pieniężnymi lub przepływ środków pieniężnych) oraz celów skonsolidowanego zarządzania i sprawozdawczości;
(5)    w celu zapewnienia kontroli jakości oraz egzekwowania standardów i zasad firmowych;
(6)    w celu zarządzania ryzykiem i ograniczania ryzyka, w tym do funkcji audytu i ubezpieczenia, a także zgodnie z potrzebami licencjonowania i ochrony własności intelektualnej oraz innych aktywów;
(7)    w celu zarządzania bezpieczeństwem, w tym monitorowania osób mających dostęp do witryn internetowych, aplikacji, systemów lub obiektów ADP, badania zagrożeń i w razie potrzeby powiadamiania o wszelkich naruszeniach ochrony danych oraz
(8)    w celu anonimizowania lub uniemożliwiania identyfikacji danych osobowych.
 
(b)      Cele biznesowe przetwarzania danych osobowych dotyczących konsumentów i innych osób. Dane osobowe dotyczące konsumentów i innych osób, z którymi ADP pozostaje w relacjach biznesowych, mogą być przetwarzane w razie potrzeby:
 
(1)    w celu zapewnienia informacji, produktu lub usługi żądanej przez daną osobę i w sposób zasadnie oczekiwany przez tę osobę w kontekście, w którym zebrano dane osobowe, oraz informacji podanych w stosownym oświadczeniu o ochronie prywatności przekazanym takiej osobie (na przykład w celu personalizacji, zapamiętania preferencji lub poszanowania praw osobistych);
(2)    w celu zachowania należytej staranności, w tym weryfikowania tożsamości osoby, jak również uprawnień danej osoby do otrzymywania informacji, produktów lub usług (na przykład weryfikacji wieku, stanu zatrudnienia lub stanu konta);
(3)    w celu wysyłania informacji transakcyjnych (takich jak prośby o udzielenie informacji, odpowiedzi na prośby o udzielenie informacji, zamówienia, potwierdzenia, materiały szkoleniowe i aktualizacje usług);
(4)    w celu zarządzania kontem danej osoby, na przykład do celów obsługi klienta, finansowych i rozstrzygania sporów;
(5)    w celu zarządzania ryzykiem i ograniczania ryzyka, w tym do funkcji audytu i ubezpieczenia, a także zgodnie z potrzebami licencjonowania i ochrony własności intelektualnej oraz innych aktywów;
(6)    w celu zarządzania bezpieczeństwem, w tym monitorowania osób mających dostęp do witryn internetowych, aplikacji, systemów lub urządzeń ADP, badania zagrożeń i powiadamiania o wszelkich naruszeniach ochrony danych oraz
(7)    w celu anonimizowania lub uniemożliwienia identyfikacji danych osobowych.
 
(c)      Biznesowo niezbędne czynności związane z przetwarzaniem. ADP może przetwarzać dane osobowe zgodnie z potrzebami (i) w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa posiadanych danych osobowych, na przykład w związku z zaawansowanymi inicjatywami bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń; (ii) do operacji skarbowych i czynności związanych z przepływem środków pieniężnych; (iii) do funkcji zgodności z przepisami, w tym przesiewania osób na tle list osób objętych sankcjami w związku z programami przeciwdziałania praniu pieniędzy; (iv) do biznesowych celów porządkowych, takich jak fuzje, przejęcia i zbycie aktywów oraz (v) działań biznesowych, sprawozdawczości zarządczej i analiz.
 
(d)      Rozwijanie i doskonalenie produktów i/lub usług. ADP może przetwarzać dane osobowe w celu rozwijania i doskonalenia produktów i/lub usług ADP oraz do celów badań naukowych, rozwoju, analityki i inteligencji biznesowej.
 
(e)      Zarządzanie relacjami i marketing.ADP może przetwarzać dane osobowe do celów zarządzania relacjami i celów marketingowych. Cel ten obejmuje wysyłanie informacji marketingowych i komunikacji promocyjnej do osób, które nie sprzeciwiły się otrzymywaniu takich wiadomości, stosownych pod względem natury wzajemnej relacji, na przykład dotyczących marketingu produktów i usług, komunikacji z inwestorami, komunikacji z klientami (takiej jak alerty HR dotyczące zgodności z przepisami, aktualizacje produktów, propozycje szkoleń i zaproszenia na imprezy ADP), badań ankietowych o satysfakcji klientów, komunikacji z dostawcami (takiej jak zapytania ofertowe), komunikacji korporacyjnej i aktualnych wiadomoości o ADP.
 
ADP wykorzystuje dane osobowe do celów pomocniczych, takich jak:
 
 • przywracanie danych po awarii i ciągłość biznesowa, w tym przenoszenie informacji do archiwum,
 • audyty lub dochodzenia wewnętrzne,
 • wdrożenie lub weryfikacja firmowych mechanizmów kontrolnych,
 • badania statystyczne, historyczne lub naukowe,
 • rozstrzyganie sporów,
 • doradztwo prawne lub biznesowe,
 • zgodność z prawem i zasadami firmy,
 • cele ubezpieczeniowe.
 
4. W jakim celu i w jaki sposób ADP ujawnia dane osobowe
 
ADP zobowiązuje się nie dostarczać Państwa danych osobowych stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych. Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie:
 
 • firmom z grupy ADP, które używają dane osobowe jedynie do celów wskazanych powyżej; 
 • naszym dawcom usług, którzy są zobowiązani przez prawo lub umowędo ochrony danych osobowych i używają ich jedynie w sposób zgodny z naszymi instrukcjami;
 • naszych partnerom biznesowym, lecz jedynie w sytuacji, gdy dokonali Państwo zakupu produktów i usług od tych partnerów, współpracowali z nimi lub w inny sposób zezwolili na udostępnianie swoich danych. Na przykład, jeśli zostali Państwo skierowani do ADP z witryny internetowej partnera biznesowego, możemy temu partnerowi podać Państwa dane kontaktowe i określone informacje ekonomiczne oraz finansowe, takie jak dane konta bankowego, aby potwierdzić ważność skierowania. Możemy udostępniać Państwa dane kontaktowe również firmom, które oferują uzupełniające produkty i usługi, o ile zażądają Państwo informacji o tych rozwiązaniach;
 • w celu egzekwowania naszych praw, ochrony naszej własności lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa innych podmiotów lub w celu wsparcia funkcji audytu zewnętrznego, zgodności z przepisami i ładu korporacyjnego. Ujawnimy dane osobowe również w sytuacji, gdy wymagać tego będzie prawo, np. w odpowiedzi na wezwanie sądowe, włączając w to przekazywanie informacji organom ścigania i sądom w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których prowadzimy działalność.
 
Prosimy zwrócić uwagę, że możemy również wykorzystywać iudostępniać informacje w formie uniemożliwiającej ustalenie Państwa tożsamości. Możemy na przykład publikować raporty zawierające zgromadzone, zanonimizowane i statystyczne dane dotyczące naszych klientów. Te raporty nie zawierają żadnych informacji, które pozwoliłyby odbiorcy na kontakt z Państwem, ustalenie Państwa lokalizacji lub Państwa identyfikację. Nie zawierają one również żadnych informacji umożliwiających identyfikację firm.
 
5. Pliki cookie i inne narzędzia zbierania danych
 
Podczas Państwa odwiedzin na naszej witrynie internetowej lub korzystania z naszych mobilnych aplikacji w zautomatyzowany sposób zbieramy określone informacje, wykorzystując technologie takie jak pliki cookie (ciasteczka), znaczniki pikselowe, narzędzia analityczne przeglądarek, dzienniki serwerów i sygnały nawigacyjne. Na przykład umieszczamy pliki cookie na Państwa komputerze podczas odwiedzin na naszej stronie. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi przesyłanymi na Państwa komputer lub inne urządzenia połączone z internetem, które umożliwiają identyfikację Państwa przeglądarki lub przechowywanie w niej wybranych informacji i ustawień. Pliki cookie umożliwiają Państwa identyfikację podczas ponownych odwiedzin na stronie. Pomagają również dostarczać indywidualnie dostosowane rozwiązania i wykrywać określone rodzaje oszustw. W wielu przypadkach mogą Państwo poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki samodzielnie zarządzać ustawieniami plików cookie oraz nie wyrażać zgody zarówno na ich umieszczanie, jak i wykorzystywanie innych narzędzi do zbierania danych, Każda przeglądarka jest inna, więc odwiedzając w jej ustawieniach sekcję „pomoc” mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i innych dostępnych ustawień dotyczących prywatności.
 
ADP korzysta również z plików Flash cookie (określanych również jako lokalnie zapisane obiekty) jak i podobnych narzędzi, które umożliwiają spersonalizowanie i poprawę jakości korzystania z naszych serwisów internetowychAdobe Flash Player jest aplikacją, która pozwala na szybką obsługę dynamicznychj zawartości, takichj jak filmy wideo i animacje. Używamy plików cookie Flash do celów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i zapamiętywaniem ustawień, podobnie jak w przypadku plików cookie w przeglądarce, jednak są one obsługiwane za pomocą innego interfejsu niż ten, w który wyposażona jest przeglądarka internetowa. Aby zarządzać plikami cookie Flash, należy odwiedzić witrynę internetową firmy Adobe pod adresem http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html lub www.adobe.com. ADP nie wykorzystuje plików cookie Flash ani podobnych narzędzi do celów reklamowych związanych z określaniem zachowania lub zainteresowań klientów.
 
Znaczniki pikselowe i sygnały nawigacyjne to małe obrazki umieszczane na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail, które umożliwiają nam stwierdzenie, czy podjęli Państwo określone działania. Gdy wchodzą Państwo na tego typu strony lub otwierają wiadomości e-mail, znaczniki pikselowe oraz sygnały nawigacyjne wywodują powiadomienie dotyczące danej czynności. Te narzędzia pozwalają nam mierzyć reakcje na nasze komunikaty i ulepszać strony internetowe oraz akcje promocyjne. 
 
Zbieramy różnego typu informacje pochodzące z plików cookie i innych narzędzi. Możemy na przykład zbierać informacje pochodzące z Państwa urządzeń używanych do odwiedzania naszej witryny internetowej, dotyczące typu systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają, typu przeglądarki, domeny i innych ustawień systemowych, jak również języka Państwa systemu oraz kraju i strefy czasowej, w której znajduje się urządzenie. W dziennikach naszych serwerów rejestrowany jest również adres IP przypisany do urządzenia, za pomocą którego łączą się Państwo z internetem. Adres IP to unikatowy numer wykorzystywany przez urządzenia, w celu przeprowadzania wzajemnej identyfikacji i kontaktowania się ze sobą za pośrednictwem internetu. Możemy również zbierać dane dotyczące strony internetowej odwiedzanej przez Państwa przed i po wizycie na portalu ADP. 
 
W wielu przypadkach informacje, które gromadzimy stosując pliki cookie i inne narzędzia, są używane jedynie w sposób uniemożliwiający identyfikację, bez odniesienia do danych osobowych. Na przykład wykorzystujemy zbierane informacje dotyczące użytkowników odwiedzających strony internetowe do optymalizacji naszych witryn internetowych i lepszego zrozumienia wzorców ruchu w witrynach internetowych. W niektórych przypadkach łączymy informacje zgromadzone dzięki plikom cookie i innym narzędziom z Państwa danymi osobowymi. Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” dotyczy informacji, które są przez nas wiązane z Państwa danymi osobowymi.
 
ADP współpracuje z zewnętrznymi agencjami reklamowymi w celu umieszczania reklam w tej i innych witrynach internetowych oraz w celach używania funkcji śledzenia i tworzenia raportów dotyczących tej i innych witryn internetowych. Te zewnętrzne agencje reklamowe mogą umieszczać pliki cookie na Państwa komputerach podczas odwiedzin na naszej oraz innych witrynach internetowych w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam. W tym procesie zewnętrzne agencje reklamowe nie zbierają danych osobowych, a my nie udostępniamy im danych osobowych w ramach tego procesu. Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” nie obejmuje metod zbierania ani używania informacji zebranych przez tych dostawców. Aby uzyskać więcej informacji o reklamach stron trzecich, należy odwiedzić witrynę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem www.networkadvertising.org. Mogą Państwo wyłączyć kierowanie do Państwa reklam przez agencje reklamowe będące stronami trzecimi, odwiedzając stronę pod adresem www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp lub http://preferences.truste.com/truste/.
 
Nasze witryny internetowe nie mają aktualnie mechanizmu rozpoznawania sygnałów „Bez śledzenia”, ale oferujemy możliwość zarządzania preferencjami, opisaną w poprzednich sekcjach. Od naszych zewnętrznych firm reklamowych oczekujemy uzasadnionych starań w celu poszanowania sygnałów „Bez śledzenia” przeglądarki, poprzez niewyświetlanie ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym witrynę internetową przy użyciu przeglądarek z włączonym ustawieniem „Bez śledzenia”. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że niektóre firmy nie mają w tej chwili takich możliwości. Dodatkowe informacje o sygnałach śledzenia przeglądarki i ustawieniu „Bez śledzenia” dostępne są pod adresem http://www.allaboutdnt.org/.
ADP używa usługi Google Analytics jako dostawcy będącego stroną trzecią. Informacje dotyczące tego, jak Google Analytics wykorzystuje dane, można znaleźć w sekcji „W jaki sposób Google wykorzystuje dane, gdy korzystają Państwo ze stron i aplikacji naszych partnerów”, pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/.
 
6. Aplikacje mobilne
 
ADP oferuje mobilne aplikacje, umożliwiające Państwu dostęp do własnego konta, komunikację z nami za pośrednictwem internetu oraz otrzymywanie innych informacji za pośrednictwem swojego urządzenia. Dane osobowe zbierane przez ADP za pośrednictwem mobilnych aplikacji są chronione zgodnie z niniejszym „Oświadczeniem o ochronie prywatności” lub naszym „Oświadczeniem o ochronie prywatności pracowników klienta”. 
 
7. Preferencje dotyczące komunikacji
 
Mogą Państwo ograniczyć informacje podawane ADP. Można również ograniczyć informacje wysyłane Państwu przez ADP. Aby zrezygnować z e-maili reklamowych, wystarczy kliknąć link oznaczony jako „anuluj subskrypcję” na końcu dowolnej przesłanej Państwu wiadomości. Ponadto można aktywować lub zdeaktywować przesyłanie informacji, przechodząc do Globalnego centrum preferencji.
Należy pamiętać, że jeśli aktualnie ADP świadczy Państwu usługi, wyłączenie promocyjnych wiadomości e-mail nie będzie miało wpływu na wiadomości wysyłane przez nas w celu świadczenia tych usług.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące dokonanych wyborów lub potrzebują Państwo pomocy w rezygnacji z otrzymywania wybranych treści, prosimy o kontakt pod adresem Privacy@ADP.com. Można pisać do nas również na adres podany w poniższej sekcji Metody kontaktu z nami. Jeśli wysyłają Państwo do nas list, prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz informacji dotyczących wiadomości, których nie chcą Państwo otrzymywać.
 
8. Prawo dostępu, poprawiania, usuwania i inne Państwa prawa
 
ADP szanuje Państwa prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeśli mają Państwo konto internetowe, można się na nie zalogować w celu uzyskania dostępu do podanych nam informacji, zaktualizowania ich lub usunięcia. Ponadto, aby zażądać dostępu do swoich danych i skorzystać z praw ujętych w „Kodeksie ochrony prywatności danych biznesowych ADP” lub obowiązujących ustawach i przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, można napisać na adres Privacy@ADP.com. Można pisać do nas również na adres podany w poniższej sekcji Metody kontaktu z nami. Jeśli wolą Państwo wysłać do nas list, prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail oraz szczegółowych informacji dotyczących zmian, które chcą Państwo wprowadzić. ADP odpowie na wnioski jak najszybciej i zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 
9. Bezpieczeństwo informacji
 
ADP zobowiązuje się utrzymywać stosowne organizacyjne, techniczne i fizyczne środki kontroli w celu ochrony danych osobowych powierzonych ADP. Te środki kontroli chronią dane osobowe przed przewidywanymi zagrożeniami oraz nieupoważnionym dostępem i użyciem. W każdym przypadku ADP będzie dążyć do zapewnienia ochrony proporcjonalnie do stopnia wrażliwości danych osobowych będących pod ochroną, przy czym w największym stopniu ochronie podlegać będą wrażliwe dane osobowe oraz inne dane osobowe, których ujawnienie mogłoby spowodować znaczące szkody lub niedogodności dla danej osoby. Dodatkowe informacje o Organizacji Globalnego Bezpieczeństwa ADP są dostępne tutaj.
 
Prosimy pamiętać, że Państwo również powinni podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony swoich danych, zwłaszcza podczas korzystania z internetu. Gdy rejestrują się Państwo na stronie ADP, prosimy wybrać silne hasło i nie wykorzystywać hasła, którego używają Państwo na innych stronach. Nie należy udostępniać hasła innym osobom. ADP nigdy nie będzie prosić Państwa o podanie hasła podczas niezapowiedzianej rozmowy telefonicznej lub w wiadomości e-mail. Prosimy również pamiętać, aby po zakończeniu pracy wylogować się z witryny internetowej i zamknąć okno przeglądarki. Ma to na celu zagwarantowanie, że inne osoby korzystające z tego samego komputera nie będą mogły uzyskać dostępu do Państwa danych osobowych oraz korespondencji.
 
10. Przechowywanie danych
 
ADP będzie przwchowywać Państwa informacje jedynie przez czas konieczny do realizacji celów, w których przetwarzane są dane osobowe. ADP wdrożyła „Globalne zasady zarządzania rejestrowanymi informacjami” (RIM) i utworzyła harmonogramy przechowywania zapisów dla wszystkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez ADP. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z harmonogramami przechowywania zapisów w celu zapewnienia, że wpisy zawierające dane osobowe są przechowywane w sposób umożliwiający realizację stosownych celów biznesowych, zachowanie zgodności z obowiązującym prawem lub sposób zalecany w świetle obowiązujących przepisów o przedawnieniu roszczeń.Po upływie okresu przechowywania wpisy zawierające dane osobowe będą w bezpieczny sposób usuwane lub niszczone, zabezpieczane w sposób uniemożliwiający identyfikację lub przenoszone do archiwum zgodnie z zasadami RIM ADP.  
 
11. Przesyłanie danych za granicę
 
Siedziba ADP znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Państwa dane osobowe mogą byćudostępniane lub przesyłane do firmy z naszej grupy oraz dostawców w Stanach Zjednoczonych lub gdzie indziej zgodnie z „Kodeksem ochrony prywatności danych biznesowych ADP”, dostępnym u dołu na tej stronie internetowej. 
 
12. Oświadczenia innych firm o ochronie prywatności
 
Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” odnosi się jedynie do używania i ujawniania informacji przez ADP.  Witryny naszych dostawców, partnerów i innych stron trzecich, które mogą być dostępne za pośrednictwem naszej witryny internetowej ADP.com, mają własne oświadczenia o ochronie prywatności i praktykach zbierania, używania i ujawniania danych. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami stron trzecich o ochronie prywatności, zanim podadzą im Państwo informacje lub skorzystają z oferty lub promocji. 
 
13. Fora internetowe, recenzje produktów i inne miejsca publiczne
 
W naszych witrynach internetowych mogą być dostępne fora internetowe i inne miejsca publiczne, w których mają Państwo możliwość komunikowania się z innymi osobami oraz publicznego zamieszczania informacji. Zanim opublikują Państwo informacje w tych miejscach, prosimy uważnie zapoznać się z naszymi Warunkami użytkowania. Publikowane przez Państwa informacje będą dostępne dla każdej osoby mającej dostęp do internetu, a dane osobowe podane w publikacji będą mogły zostać przeczytane, zebrane i użyte przez inne osoby. Jeśli na przykład opublikują Państwo na forum lub w miejscu publicznym swój adres e-mail, mogą Państwo otrzymać niepożądane wiadomości od stron trzecich. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas publikowania danych osobowych.
 
14. Kandydaci na stanowiska
 
Jeśli starali się Państwo o pracę w ADP, dane osobowe podane przez Państwa w zgłoszeniu zostaną dodane do naszego systemu rekrutacji i będą używane do celów rekrutacji i innych zwyczajowych celów związanych z zarządzaniem kadrami, zgodnie z „Oświadczeniem ADP o ochronie prywatności kandydatów”. 
 
15. Osoby znajdujące się w Europejskim Obszarze Gospodarczym
 
Powołaliśmy Funkcjonariusza ds. ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mailowy DataProtectionOfficer.ADPEMEA@adp.com. lub wybierając drogę listową pisząc na poniższy adres.
 
Data Protection Officer - EMEA
ADP Europe SAS
31 Avenue Jules Quentin
92000 Nanterre
Francja
 
16. Zmiany niniejszego „Oświadczenia o ochronie prywatności”
 
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności”, aby lepiej odzwierciedlić nowe lub zmienione praktyki dotyczące ochrony prywatności. W razie istotnych zmian  umieścimy powiadomienie na naszej stronie internetowej. 
 
17. Firmy z grupy związane niniejszym „Oświadczeniem o ochronie prywatności”
Aby uzyskać wykaz firm z grupy, które obowiązuje niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” oraz „Kodeks ochrony prywatności danych biznesowych”, należy kliknąć tutaj.
 
18. Metody kontaktu z nami
 
Pytania, lub uwagi należy kierować na adres Privacy@ADP.com. Można wysłać list pocztą tradycyjną na poniższy adres podając imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz szczegółowe informacje dotyczące pytań, uwag lub skarg.
 
ADP
Global Data Privacy and Governance Team
MS 325
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068-1728 USA
 
19. Sposób wnoszenia skargi
 
Jeśli uważają Państwo, że ADP nieprawidłowo postępuje z Państwa danymi osobowymi lub narusza swoje obowiązki dotyczące ochrony prywatności, wynikające z dowolnych praw dotyczących ochrony danych, Kodeksu ochrony prywatności danych biznesowych ADP lub obowiązującego prawa, mogą Państwo złożyć skargę na piśmie na powyższy adres lub wysłać wiadomość e-mail do Zespołu ds. globalnej ochrony i przestrzegania prywatności danych, na adres Privacy@ADP.com. Zespół ds. globalnej ochrony i przestrzegania prywatności danych rozpatrzy każdą skargę i powiadomi składającą ją osobę o wynikach dochodzenia w możliwie krótkim czasie. Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z proponowanego przez ADP rozwiązania, mogą Państwo wnieść skargę zgodnie z postanowieniami Kodeksu ochrony prywatności danych biznesowych ADP.