Dlaczego outsourcing? Dlaczego teraz?

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu najnowszy raport przygotowany przez firmę ADP we współpracy z niezależną siecią kierowniczą, Corporate Leaders.

W raporcie zostało szeroko omówione zagadnienie outsourcingu i wynikających z niego korzyści. Raport porusza trzy główne obszary, które mają zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu zasobów wyspecjalizowanych podwykonawców przy delegowaniu zadań.

Obecny stan gospodarczy zmusza firmy do podejmowania strategicznych decyzji, które mają wpływ na poprawę kondycji firmy i przynoszą jej długofalowe korzyści. Niniejszy raport przedstawia kluczowe obszary, na których każdy przedsiębiorca powinien skupić szczególną uwagę i w ramach których powinien dostosować się do warunków rynkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem i mamy nadzieję, że opracowany materiał spotka się z Państwa uznaniem.

*** Raport dostępny jest dla wszystkich użytkowników po wypełnieniu formularza. Przekazane dane mogą być wykorzystywane tylko na potrzeby firmy i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane przechowywane są w sposób bezpieczny, zapewniający najwyższy poziom poufności.