Znaczenie całkowitego kosztu posiadania

Jak firmy mogą odnaleźć swą przewagę konkurencyjną

Podejmując decyzje strategicznych organizacje muszą rozważyć całkowity koszt pracowników. Tzw. całkowity koszt posiadania (TCO) daje łączny obraz rzeczywistych wydatków na pracowników wraz z kosztami zarządzania nimi. Niestety w wielu organizacjach zauważa się brak pełnego zrozumienia czym jest całkowity koszt posiadania (TCO) oraz tego, jak można go odnieść do pracowników.  

Całkowity koszt posiadania to coś więcej niż wynagrodzenia i świadczenia.


Podczas obliczania całkowitego kosztu posiadania (TCO) błędem jest koncentrowanie się wyłącznie na kosztach wynagrodzeń i świadczeń; może to w rezultacie doprowadzić do podjęcia błędnych strategicznych lub taktycznych decyzji biznesowych. Jednak w wielu firmach dalej popełnia się ten błąd. ADP przeprowadziła badanie świadomości istnienia całkowitego kosztu posiadania (TCO), z których wynika, że:

  • 58% firm twierdzi, że zna całkowite koszty zarządzania własnymi pracownikami
  • 66% firm twierdzi, że ich koszt zarządzania pracownikami jest na właściwym poziomie
  • jedynie 27% firm rzeczywiście rozumie wszystko, co wchodzi w skład zarządzania pracownikami
Firmy, w których rozumienie ( TCO) jest na niskim poziomie ponoszą ryzyko, że nie wykorzystają możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej. Kompleksowe podejście do (TCO) obejmuje koszty związane z:
  • zarządzaniem wynagrodzeniami i
  • zarządzaniem talentami, czasem i obecnością w pracy
  • zarządzaniem systemami i procesami, które wspierają powyższe działania

Wpływ finansowy pracowników: Twego najbardziej wartościowego z aktywów

Jak zarządzają kosztami ( TCO) największe firmy? Coraz więcej z nich zaczyna myśleć o swoich pracownikach jako o „ kapitale ludzkim" i stara się nimi starannie zarządzać, tak jak i resztą własnych aktywów. O dziwo, z tego punktu widzenia większość firm okazuje się słaba w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management, HCM) i musi borykać się z bardzo kosztownymi wyzwaniami, takimi jak:  

  • duży odpływ pracowników
  • zwiększona potrzeba zatrudniania nowych pracowników na ich miejsca
  • nieefektywne systemy i procesy HR
Ale firmy, którym udało się przezwyciężyć te problemy mogą cieszyć się znaczącymi korzyściami: badania przeprowadzone w 2014 r. przez NelsonHall wykazały,, które wdrażają strategię zarządzania kapitałem ludzkim są w stanie zmniejszyć swój całkowity koszt posiadania ( TCO) o 26%.

Dowiedz się z badania ADP nt. całkowitego kosztu posiadania (TCO) co oznacza on dla średnich przedsiębiorstw

W 2014 roku instytut badawczy ADP® (ADPRI) zlecił przeprowadzenie badania świadomości całkowitego kosztu posiadania ( TCO) wśród firm średniej wielkości (zatrudniających 50-999 pracowników). Badania te wykazały fałszywe poczucie zaufania co do własnej wiedzy nt. zarządzania kapitałem ludzkim, jego kosztów oraz wydajności własnej zarządzania kapitałem ludzkim. Badanie zawiera również analizę pokazującą w jakim stopniu średnie firmy rozumieją i zarządzają całkowitym kosztem zrządzania kapitałem ludzkim ( TCO).     * Badania diagnostyczne dotyczą tylko firm zatrudniających 50-999 pracowników    

Pobierz pełny Raport

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.