Lista publikacji

 
 

Nowoczesne usługi nie ucierpiały. Zwiększają zatrudnienie, rp.pl, 20 maja 2020 r.

„W porównaniu z początkiem 2019 r. o ponad 6 proc. wzrosło w I kwartale tego roku zatrudnienie w innowacyjnych firmach, które zaliczają się do nowoczesnej gospodarki. Ten niezły wynik na tle ogółu przedsiębiorstw, gdzie (według GUS) pierwszy kwartał zakończył się 0,8-proc. wzrostem zatrudnienia w skali roku, to głównie zasługa nowoczesnych firm usługowych – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej" raportu ADP Polska.”

 

Czy Twoi pracownicy potrzebują psychologa?, hrpolska.pl, 20 maja 2020 r.

„Od stycznia 2022 w klasyfikacji chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pojawi się też kolejna jednostka chorobowa. Nowe zapisy pozwolą lekarzom diagnozować wypalenie zawodowe. Do jego stwierdzenia potrzebne będzie m.in. poczucie obniżenia energii lub wyczerpania, zmniejszenie skuteczności zawodowej czy odczuwanie negatywnych emocji związanych z pracą. Pracownicy w swoich miejscach pracy zbyt często doświadczają strachu, lęku, frustracji i innych emocji związanych ze stresem.  Już w 2019 roku badanie ADP wskazało, że polskich pracowników (25%) cechuje najwyższy w Europie poziom codziennego stresu – pod względem poziomu odczuwanego stresu odbiegaliśmy o 8 punktów procentowych od średniej europejskiej.” 

 

Stres w pracy powoli zabija. Zobacz, jak sobie z tym radzić, radiozet.pl, 18 maja 2020 r.

„Według raportu „The Workforce View in Europe 2019” zrealizowanego przez firmę ADP Polska, Polacy należą do najbardziej zestresowanych pracowników w UE. Aż 31 proc. pracowników odczuwa stres w pracy kilka razy w tygodniu, a 14 proc. nawet kilka razy w trakcie dnia. Główne źródła stresu w pracy to lęk przed jej utratą, przeciążenie obowiązkami i problemy w komunikacji z przełożonymi.” 

 

Zatrudnienie w tych firmach rośnie coraz szybciej. Zostawiają resztę rynku daleko z tyłu, money.pl, 18 maja 2020 r.

„W pierwszych trzech miesiącach tego roku Nowoczesnej Gospodarki (NG) odnotowały większą dynamikę zatrudnienia niż ogół rynku. Wyliczenia ADP wskazują na wzrost w skali roku o 6 proc. w porównaniu do 0,8 proc. zwyżki według GUS. Próba badawcza raportu ADP Polska dotyczącego zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce to ponad 220 firm, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz około 120 tys. obsługiwanych pracowników każdego miesiąca. Wśród przebadanych branż są: sprzedaż detaliczna, usługi, produkcja, telekomunikacja, IT, finanse oraz farmacja.”

 

Firmy muszą dostosować się do nowych warunków, rp.pl, 29 kwietnia 2020 r.

„Dziś szczególnie ważne jest wsparcie przez pion HR działań zarządu w zakresie rozpoznania nastrojów panujących wśród pracowników oraz przygotowania adekwatnych działań będących odpowiedzią na te oczekiwania. Jak wskazuje raport ADP „Workforce View in Europe 2019”, nawet standardowa realizacja obowiązków powoduje codzienny stres u co czwartego pracownika. Sytuacja kryzysowa sprawia zaś, że te negatywne emocje są dodatkowo potęgowane.”

 

Dla kogo dofinansowanie wynagrodzenia. Jak załatwić postojowe, przedłużony czas pracy – trzy ważne punkty Tarczy Antykryzysowej, polskatimes.pl, 22 kwietnia 2020 r.

„Którym pracownikom należy się dofinansowanie wynagrodzeń i jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Czy w czasie pandemii pracodawcy mogą zlecać nadgodziny lub zmieniać system pracy? Czym są świadczenia postojowe? Te pytania zadaje sobie niejeden polski pracodawca, ale i pracownik. Eksperci firmy ADP Polska wyjaśniają trzy kluczowe kwestie Tarczy Antykryzysowej 1.0 i 2.0.”

 

Dajcież tacie urlop, forbes.pl, 15 kwietnia 2020 r.

„Pensje Pań w EU są niższe względem wynagrodzenia panów o średnio 16 proc. W niektórych krajach różnica ta wynosi nawet 27 proc.! W Polsce, według Eurostatu, kobiety zarabiają tylko o 7,7 proc. mniej niż mężczyźni (GUS według innej metodologii podaje 18,5 proc.), a różnice te są coraz mniej akceptowane w naszym społeczeństwie. Z raportu ADP „Workforce View in Europe 2019” wynika, że aż 75 proc. Polek zmieniłoby pracę, gdyby dowiedziało się, że mężczyźni na równoległych stanowiskach zarabiają więcej.”

 

Jak stworzyć miejsce pracy wspierające dobrostan?, miesięcznik-benefit.pl, 8 kwietnia 2020 r.

„Stresogenne środowisko pracy i rosnąca świadomość pracowników. Tak wskazuje badanie „The Workforce View in Europe 2019” przeprowadzone na zlecenie ADP, międzynarodowej firmy doradczo-usługowej świadczącej usługi w obszarze kadr i płac. Wzięło w nim udział ponad 10 tysięcy dorosłych pracowników z ośmiu krajów: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Aż 28 proc. pracowników twierdzi, że pracodawca nie jest zainteresowany stanem ich zdrowia psychicznego i dobrostanem, dla Polski ta liczba wynosi 45 proc.”

 

Jesteśmy roszczeniowymi, wygodnickimi bachorami, bo nie zakładamy rodzin? Nie, my jesteśmy bardzo zmęczeni, wyborcza.pl, 21 marca 2020 r.

A jednocześnie narzuca się nam opresyjne wzorce sukcesu i propagowanie poglądów, jakoby każdy w tym świecie miał równe szanse i był kowalem własnego losu. A jeżeli nie wychodzi, to tylko nasza wina i dlatego kapitalizm kojarzy nam się z depresją. Z raportu „Workforce View in Europe 2019” firmy ADP wynika, że co roku zwiększa się liczba dni, które pracownicy spędzają na L4. Aż w 46 proc. przypadków powodem były zaburzenia nerwicowe, w 27 proc. epizody depresyjne, a w 17 proc. lękowe.”

 

Pracujemy dużo, ale mało wydajnie – nowy raport o produktywności Polaków, biznesnafali.pl, 11 marca 2020 r.

„Skrócenie czasu pracy może więc pozytywnie wpłynąć na produktywność gospodarki – choć w niektórych segmentach, np. produkcji przemysłowej, musiałoby iść w parze z dodatkowymi inwestycjami w technologie i innowacje. Jak Polacy patrzą na takie rozwiązanie? Jak wynika z raportu „Workforce View in Europe”, opublikowanego w ubiegłym roku przez ADP, nad Wisłą tylko 38 proc. pracowników poparłoby skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, jeśli wiązałoby się to z obniżeniem ich pensji. To najmniejszy odsetek spośród wszystkich badanych krajów. Jednocześnie w badaniu przeprowadzonym na zlecenie money.pl aż 55 proc. Polaków opowiada się za skróceniem czasu pracy z 8 do 7 godzin.”

 

Droga pełna wyzwań, ican.pl, 6 marca 2020 r.

„Naliczanie wynagrodzeń i wpłat, zarządzanie dokumentami i terminami zgłaszania pracowników do instytucji finansowych oraz niska integracja systemów kadrowo‑płacowych z systemami IT instytucji finansowych – to tylko kilka obszarów związanych z PPK, które, zaledwie parę miesięcy od uruchomienia programu, zdaniem większości pracodawców wymagają zmian.”

 

Młodzi są wyzwaniem dla pracodawców, pb.pl, 5 marca 2020 r.

„Zetki, czyli ludzie w wieku między 16 a 24 lata, to nowe pokolenie, które właśnie wkracza na rynek pracy i może go diametralnie zmienić – pokazuje raport „Workforce View in Europe 2019”, firmy ADP. – Już wiadomo, że pracodawcy, aby zatrzymać przedstawicieli pokolenia Z w firmie, będą musieli znacznie zmienić dotychczasowy styl zarządzania zespołem. W przeciwieństwie do millenialsów i pokolenia X najmłodszym pracownikom zależy przede wszystkim na równym traktowaniu i partnerskich relacjach z szefem. Zwracają też uwagę na misję firmy i realizowane przez nią działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.”

 

Samopoczucie pracowników wymaga wsparcia, pb.pl, 3 marca 2020 r.

„Ponad 28 proc. Polaków doświadcza stresu w pracy kilka razy w tygodniu, a co czwarty codziennie. Ten wynik badania „Workforce View in Europe 2019 r.”, przeprowadzonego przez firmę ADP, stawia nas na szarym końcu skali dobrego samopoczucia pracowników. Od średniej europejskiej Polska odbiega o osiem punktów procentowych. Za nami plasują się tylko Niemcy. Najlepiej w rankingu wypada Holandia. W tym kraju 22 proc. zatrudnionych wcale się nie stresuje, a codziennie odczuwa taki stan tylko 8 proc. ankietowanych. (…) Powszechność stresu w pracy wynika z wielu czynników. Jednym z nich są trudne kontakty z wymagającym pracodawcą lub klientem. Nie bez znaczenia jest praca pod presją czasu lub z dużą odpowiedzialnością – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.”

 

Polacy stresują się w pracy i to bardzo. Okazuje się, że najbardziej stres unosi się w powietrzu w… oddziałach bankowych. Współczujecie?, subiektywnieofinansach.pl, 24 lutego 2020 r.

„Firma ADP, jedna z największych która dostarcza usługi zarządzania pracownikami, publikuje cykliczne raport na temat poziomu stresu wśród pracowników w różnych krajach. Z raportu „Workforce View in Europe” za ubiegły rok wynika, że dla Polaków praca nie należy do przyjemności. (…) ADP radzi, aby kierownicy pochodzili do problemów swoich podwładnych indywidualnie. Jednym ze sposobów na zmniejszenie stresu pracowniczego może być… praca zdalna. O takiej pracy marzy coraz więcej osób, ale często pozostaje ona marzeniem ściętej głowy.” 

 

Produktywność pracy w Polsce – jak dogonić Europę?, manager24.pl, 20 lutego 2020 r.

„Skrócenie czasu pracy może więc pozytywnie wpłynąć na produktywność gospodarki – choć w niektórych segmentach, np. produkcji przemysłowej, musiałoby iść w parze z dodatkowymi inwestycjami w technologie i innowacje. Jak Polacy patrzą na takie rozwiązanie? Jak wynika z raportu „Workforce View in Europe”, opublikowanego w ubiegłym roku przez ADP, nad Wisłą tylko 38 proc. pracowników poparłoby skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, jeśli wiązałoby się to z obniżeniem ich pensji. To najmniejszy odsetek spośród wszystkich badanych krajów. Jednocześnie w badaniu przeprowadzonym na zlecenie money.pl aż 55 proc. Polaków opowiada się za skróceniem czasu pracy z 8 do 7 godzin.”

 

Coraz więcej L4 z powodu zaburzeń psychicznych. Alarmujący raport, fakty.interia.pl, 13 lutego 2020 r.

„Polskich pracowników cechuje najwyższy w Europie poziom codziennego stresu, wynika z badania firmy ADP pt. „Okiem europejskich pracowników 2019”. W Polsce aż 25 proc. pracowników odczuwa stres w miejscu pracy, jest to o 8 punktów procentowych więcej niż wynosi średnia europejska. Ponadto, 45 proc. z nich uważa, że zdrowie psychiczne zatrudnionych osób nie jest przedmiotem zainteresowania pracodawcy i nie czuliby się komfortowo, dzieląc się swoimi problemami w tym obszarze. Dla porównania tylko 16 proc. Szwajcarów i Niemców uważa, że ich pracodawca ignoruje kwestię zdrowia psychicznego. W Niemczech aż 80 proc. pracowników byłoby gotowych bez skrępowania ujawnić swój problem w miejscu pracy.”

 

Firmy usługowe nowoczesnej gospodarki podbijają rynek pracy, rp.pl 5 lutego 2020 r.

„Ostatnie miesiące minionego roku, pomimo obaw o spowolnienie gospodarcze, były okresem zwiększonej aktywności rekrutacyjnej firm wdrażających innowacyjne rozwiązania, które zaliczane są do sektora nowoczesnej gospodarki. Po słabszym III kwartale końcówka 2019 r. przyniosła tam 5,7-proc. wzrost zatrudnienia w skali roku, a więc ponad dwukrotnie większy niż ten notowany przez GUS w całym sektorze przedsiębiorstw (2,3 proc.). To zaś przełożyło się na wynik całego ubiegłego roku, gdy pracodawcy z nowoczesnej gospodarki zwiększyli liczbę pracowników o 5,5 proc. wobec 2,7 proc. wzrostu wśród ogółu firm – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej" raportu spółki ADP Polska. (…) – Możemy prognozować, że dystans między produkcją a usługami w 2020 r. zwiększy się jeszcze bardziej – twierdzi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.”

 

Roboty wymuszą powrót do szkoły, rp.pl, 26 stycznia 2020 r.

„W przeprowadzonym na przełomie 2018 i 2019 r. badaniu firmy ADP, aż trzy czwarte polskich pracowników stwierdziło, że ich praca nigdy nie zostanie zautomatyzowana. Jeszcze więcej, bo 82 proc. Polaków objętych jesienią sondażem firmy rekrutacyjnej Devire było przekonanych, że w perspektywie 5 lat automatyzacja na pewno nie pozbawi ich pracy.” 

 

Pokolenie silversów nie boi się robotów, pb.pl, 20 stycznia 2020 r.

„Tylko 22 proc. polskich pracowników mających 55 lat i więcej (określanych mianem silversów) wskazało w badaniach firmy ADP, że zostaną w tym samym miejscu zatrudnienia do końca swojej pracy. Z raportu „Workforce View in Europe 2019” wynika, że pracownicy ci patrzą raczej umiarkowanie optymistycznie na swoją przyszłość zawodową.”

 

10 największych wyzwań stojących przed pracownikami w 2020 roku, polskatimes.pl, 13 stycznia 2020 r.

„Polacy często doświadczają stresu w pracy. Przedstawicielami najbardziej stresujących zawodów w naszym kraju są pracownicy z branży finansowej i medycznej – wynika z raportu ADP „Workforce View in Europe 2019”. Jedna osoba na 10 (11 proc.) ma problem ze zwiększeniem swojej produktywności właśnie ze względu na stres. Problem ten dotyczy zwłaszcza kobiet. W Polsce 28 proc. pracownic doświadcza stresu codziennie, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 21 proc.”

 

4 kluczowe trendy HR, które zdominują 2020 rok, hrstandard.pl, 17 grudnia 2019 r.

„Świat HR nieustannie się zmienia, rosną oczekiwania pracowników, a wraz z nimi pojawiają się innowacje, które mają usprawnić zarządzanie kapitałem ludzkim. Najnowsze rozwiązania, które mają zdominować rynek HR w 2020 roku, skupiają się na motywacji pracowników, opierają się na wsparciu zespołów, personalizacji, sprawnym dostosowaniu do wymogów oraz na technologiach, mających na celu jak największą indywidualizację.”

 

Polaków zżera w pracy stres. Jesteśmy najbardziej znerwicowanym narodem w Europie, spidersweb.pl, 9 grudnia 2019 r.

„Wyniki raportu ADP „Workforce View in Europe 2019” nie pozostawiają cienia złudzeń. Nikt tak na Starym Kontynencie nie stresuje się przez pracę tak jak Kowalski. (…) – Pracodawcy powinni natomiast rozpatrywać i analizować czynniki stresogenne wśród swoich podwładnych bardzo indywidualnie. Wiele zależy od wrażliwości emocjonalnej danej osoby. Niektórzy mają wyższy próg stresu i denerwują się w sytuacjach, które na innych ludzi w ogóle nie wpływają – przekonuje Anna Barbachowska, HR Business Partner z firmy ADP Polska.”

 

W tych zawodach ludzie są najbardziej zestresowani. Pracodawca na tym traci, pulshr.pl, 6 grudnia 2019 r.

„Stres ma nie tylko wpływ na naszą kondycję psychiczną, ale często też utrudnia pracę. Wyniki raportu ADP „Workforce View in Europe 2019 r.” wskazują, że ponad 28 proc. naszych rodaków odczuwa stres w pracy kilka razy w tygodniu, a co czwarty zatrudniony stresuje się codziennie. To daje nam niechlubną, ostatnią pozycję w Europie.”

 

Zestresowany w pracy jak Polak, pb.pl, 3 grudnia 2019 r.

„Mimo wsparcia inspekcji pracy polscy pracownicy doświadczają stresu bardziej niż większość Europejczyków. Ponad 28 proc. Polaków doświadcza stresu w pracy kilka razy w tygodniu, a co czwarty codziennie. Ten wynik badania „Workforce View in Europe 2019 r.”, przeprowadzonego przez firmę ADP, stawia nas na szarym końcu skali dobrego samopoczucia pracowników. Od średniej europejskiej Polska odbiega o osiem punktów procentowych. Za nami plasują się tylko Niemcy. Najlepiej w rankingu wypada Holandia. W tym kraju 22 proc. zatrudnionych wcale się nie stresuje, a codziennie odczuwa taki stan tylko 8 proc. ankietowanych. (…) – Powszechność stresu w pracy wynika z wielu czynników. Jednym z nich są trudne kontakty z wymagającym pracodawcą lub klientem. Nie bez znaczenia jest praca pod presją czasu lub z dużą odpowiedzialnością – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.” 

 

Microsoft testował czterodniowy tydzień pracy. Efekt zdumiewający, pulshr.pl, 4 listopada 2019 r.

„Pełnoetatowi pracownicy Microsoftu w Japonii dostali pięć wolnych piątków w sierpniu. Jednocześnie zachowali pełne wynagrodzenie. W tym samym miesiącu w ramach eksperymentu mieli skracać spotkania do maksymalnie pół godziny i wybierać rozmowy online zamiast twarzą w twarz.(…) Pozytywne nastawienie pracowników do czterodniowego tygodnia pracy potwierdziło tegoroczne badanie ADP „The Workforce View 2019”. W jego ramach pytano ponad 10 tys. europejskich pracowników o pomysł wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Okazało się, że aż 56 proc. ankietowanych wolałoby pracować tylko przez cztery dni w tygodniu. Taki system znajduje też zwolenników w Polsce. Pomimo, że w naszym kraju nie odbyła się jeszcze debata publiczna dotycząca tego typu zmian na rynku pracy. Póki co 37 proc. ankietowanych Polaków deklaruje, że zdecydowałoby się na taki kształt pracy.”

 

W usługach łatwiej teraz o pracę niż w produkcji, rp.pl, 3 listopada 2019 r.

„Trzeci kwartał był w tym roku najsłabszy pod względem wzrostu zatrudnienia – zarówno wśród ogółu przedsiębiorstw, jak i innowacyjnych firm z tzw. nowoczesnej gospodarki. (…) Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska, zwraca uwagę, że o ile po trzech kwartałach ubiegłego roku innowacyjne (i nastawione w dużej mierze na eksport) przedsiębiorstwa zwiększyły zatrudnienie o 6,23 proc. w skali roku, to obecnie dynamika tego wzrostu jest znacznie słabsza (5,4 proc.). Według Barbachowskiej wpływ na to osłabienie ma m.in. sytuacja w Niemczech, będących czołowym partnerem handlowym Polski.”

 

Niespodziewane wyniki badania. Starsze pokolenie miło zaskakuje, pulshr.pl, 30 października 2019 r.

„Serwis Pracuj.pl przepytał przedstawicieli czterech pokoleń: X,Y, Z oraz baby boomers i sprawdził, jakie jest ich podejście do zmian, które zachodzą na rynku pracy i wpływu technologii na życie zawodowe. (…) Z badań opublikowanych przez ADP we wrześniu 2019 roku wynika, że o znaczącym wpływie automatyzacji na przyszłość rynku pracy przekonanych jest 56 proc. Polaków.”  

 

Człowiek plus robot i algorytm: dobre połączenie, parkiet.com, 27 października 2019 r.

„Nawet jeśli postęp automatyzacji nie zmusi nas do przekwalifikowania się i zmiany zawodu, to i tak za 
5–10 lat będziemy pracować inaczej niż dzisiaj. Dlatego warto zawczasu zadbać o umiejętności cyfrowe i przygotować się do dłuższej aktywności zawodowej. Tym bardziej że coraz częściej będą nas do tego zachęcali pracodawcy zmagający się z malejącą podażą młodych kandydatów do pracy.”

 

Pracownik nie sprawdza stanu konta, pb.pl, 27 października 2019 r.

„Polacy z rezerwą podchodzą do nowoczesnych form wypłacania wynagrodzenia – w przeciwieństwie do mieszkańców Azji. (…) – Coraz większa część płatności na świecie jest dokonywana przelewami bankowymi. Nawyk ich sprawdzania powinien być jednak rutyną. Pomimo postępującej cyfryzacji należy kontrolować wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, zwłaszcza przez osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich. Z mojego doświadczenia wynika, że wielu pracowników wciąż nie wie np., czy prawidłowo rozliczony został okres choroby lub w jaki sposób odliczane będą składki na PPK – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.”

 

Internetowa rewolucja! GoWork wyzwaniem dla działów HR, innpoland.pl, 22 października 2019 r.

„Z badania "Workforce View in Europe 2018" wynika, że aż 32 proc. twierdzi, że pracodawcy nie dbają o ich komfort psychiczny (najgorszy wynik w całej Europie). Co czwarty (24,6 proc.) uważa ich złe zarządzanie za główną przeszkodę dla produktywności w pracy. Raport "People Unboxed" donosi, że niemal połowa (44 proc.) krytykuje firmy, narzekając na brak wsparcia ze strony kierownictwa, zbyt duży stres, słabe relacje z kolegami i nieprzyjemną atmosferę pracy.”

 

Czy powołanie członka zarządu nakłada obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rp.pl, 16 października 2019 r.

„Samo powołanie na członka zarządu nie oznacza obowiązku ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego. Tytułem do opłacania składek jest towarzyszący mu etat lub kontrakt cywilny. Przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 300 ze zm.; dalej: ustawa systemowa) nie wymieniają członków zarządu w spółce z o.o. jako osób obowiązkowo podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie oznacza to jednak, że członkowie zarządu nie mogą podlegać tym ubezpieczeniom.”

 

Przegląd informacji rynkowych, polityka.pl, 8 października 2019 r.

„Z raportu „Workforce View in Europe 2019” przygotowanego przez firmę ADP Polska (usługi kadrowo-płacowe) wynika, że nowe technologie i automatyzacja odegrają kluczową rolę na rynku pracy. Tak uważa 56 proc. badanych z Polski. Z kolei 74 proc. sądzi, że nigdy nie zostaną zastąpieni przez maszyny. Częściej są o tym przekonane osoby w wieku powyżej 55 lat niż te z krótkim stażem pracy. Wśród nowych rozwiązań, jakie będą stosowane w firmach, 29 proc. wskazywało na biometrię (identyfikację na produktach cech fizycznych), 18 proc. na wirtualną rzeczywistość, a 17 proc. na blockchain (zakodowane bazy danych). Zmian związanych z automatyzacją procesów najbardziej obawiają się osoby pracujące w finansach – 41 proc. badanych.”

 

Roboty nadchodzą. Sprawdź, czy odbiorą ci pracę, rp.pl, 22 września 2019 r.

„Automatyzacja wkracza do coraz większej liczby branż. Sektor finansowy, logistyka, handel, marketing to wiodące sfery technologicznej transformacji. Objawia się ona zastępowaniem dotychczasowych pracowników robotami i cyfrowymi usprawnieniami. Ale mimo to – jak wynika z raportu ADP „Workforce View in Europe 2019” – niemal trzy czwarte (74 proc.) polskich pracowników sądzi, iż nigdy nie zostaną zastąpieni przez maszyny. – Transformacja rynku pracy jest stopniowa, a pełna automatyzacja czy robotyzacja to jeszcze daleka perspektywa – przekonuje Anna Barbachowska, Country HR Business Partner w ADP Polska. Jej zdaniem w najbliższym czasie maszyna na pewno nie zastąpi całkowicie człowieka. Przyczyni się zaś do zwiększenia jego efektywności.”

 

Czy boję się zmiany zawodu?, polskieradio.pl, 19 września 2019 r.

„Pracownicy są masowo zastępowani robotami i usprawnieniami cyfrowymi. Tymczasem Polacy nie obawiają się, że maszyny zastąpią ich w pracy. Jak wynika z najnowszych badań Workforce View in Europe 2019 – niemal 74 proc. polskich pracowników sądzi, iż nigdy nie zostaną zastąpieni przez maszyny.”

 

Kto się boi automatyzacji, pulsbiznesu.pl, 19 września 2019 r.

„Jak wynika z raportu ADP „Workforce View in Europe 2019”, aż 74 proc. polskich pracowników jest zdania, że nigdy nie zostaną zastąpieni przez maszyny. Automatyzacji i robotyzacji zdecydowanie najmniej obawiają się osoby, które są najbliżej emerytury. Aż 86 proc. pracowników w wieku 55 plus uważa, ze ich stanowisko nie zostanie zautomatyzowane lub zajęte przez roboty. Dla porównania w kategorii wiekowej 35-44 tego samego zdania jest 68 proc. respondentów. Osoby z dłuższym stażem pracy nie są też przekonane, że sztuczna inteligencja przyczyni się do rozwoju rynku pracy.”

 

Jaskółki innowacji w produkcji i handlu, rp.pl, 15 września 2019 r.

„Nowe rozwiązania coraz śmielej poczynają sobie w sektorze żywności. Przydają się nie tylko do wytwarzania, ale i do dystrybucji oraz sprzedaży detalicznej. Nowoczesność wkracza do branży żywności różnymi drzwiami. Produkcja żywności jest uważana za jedną z bardziej konserwatywnych. O ile jednak sama żywność może zmieniać się bardzo powoli, o tyle innowacje nabierają tempa w jej otoczeniu
– w systemach organizacji produkcji oraz w handlu.”

 

Co nowego w Kodeksie pracy? Drobne różnice mogą wiele zmienić, kobieta.gazeta.pl, 8 września 2019 r.

„Niewielkie zmiany w prawie pracy mają spowodować wyraźną poprawę sytuacji pracowników. Ci, którzy czują się nękani lub dyskryminowani przez pracodawców, mogą od 7 września skuteczniej domagać się sprawiedliwości. Polskim przepisom wciąż jednak daleko do doskonałości. Z badania ADP "Okiem europejskich pracowników 2018" wynika, że aż 35 proc. Polaków spotkało się z dyskryminacją w miejscu pracy. Pracownicy najczęściej skarżą się na uprzedzenia związane z wiekiem – mówi o nich 11 proc. badanych osób. W najtrudniejszej sytuacji pod tym względem są ludzie, którzy ukończyli 55 lat, ale dyskryminacja dotyka również osób wchodzących na rynek pracy, którzy nie ukończyli jeszcze 24 lat.”

 

Rynek pracy. Kompleksy zawodowe Polaków nikną w oczach, rośnie optymizm, spidersweb.pl, 8 września 2019 r.

„Polski pracownik narzeka na co się tylko da – to opinia, która ma coraz mniejszy związek z rzeczywistością. Jak wskazują wyniki corocznego raportu ADP „Workforce View in Europe” aż 80 proc. badanych Polaków optymistycznie myśli o następnych 5 latach w swoim aktualnym miejscu pracy. Wychodzi na to, że polskie kompleksy już nie są tak astronomicznych rozmiarów. Pracownicy znad Wisły coraz śmielej wierzą we własne umiejętności i coraz więcej z nich jest przekonana, że ich kwalifikacje zawodowe zagwarantują im sukces w pracy.”

 

Składki ZUS opłacone za pracownika trudno rozliczyć, rp.pl, 5 września 2019 r.

„Skutki uregulowania przez pracodawcę zaległości na ubezpieczenie społeczne, które powinien sfinansować pracownik, wciąż są niejasne. Powodem jest rozbieżność stanowisk fiskusa i orzecznictwa. O ile nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy czy zawartych umów cywilnoprawnych nie budzi w praktyce większych wątpliwości, o tyle sytuacja niedopłaty składek rodzi kilka istotnych pytań.”

 

Polacy o swojej karierze: będzie dobrze, pulsbiznesu.pl, 1 września 2019 r.

„Europejczycy wierzą w swoje zdolności. Większość z nich uważa, że w obecnej pracy czekają ich dobre lata. Podobne nastroje panują w naszym kraju. Najwięcej optymistów jest w branżach sprzedaży, mediów i marketingu (stanowią 89 proc. badanych z tych sektorów), architektonicznej i budowlanej (87 proc.) oraz w podróżach i transporcie (86 proc.). Negatywne nastawienie mają natomiast przedstawiciele kultury i sztuki — 33 proc. z nich pesymistycznie ocenia swoją przyszłość w obecnym miejscu pracy. Okazuje się też, że co piąta osoba z tej grupy respondentów nie jest pewna, czy jej umiejętności pozwalają na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Z raportu ADP wynika, że średnia dla Polski i Europy jest podobna. Największymi optymistami są Holendrzy — 86 proc. z nich wierzy w swoją dobrą przyszłość zawodową.”

 

Polacy lubią odpoczywać od pracy. I dobrze, bo lenistwo wspiera polską gospodarkę, innpoland.pl, 23 sierpnia 2019 r.

„Europejczycy coraz częściej pracują w weekendy, tymczasem Polacy wolą ten czas poświęcić na odpoczynek od męczącego tygodnia. Okazuje się, że weekendowe leniuchowanie to dobre rozwiązanie dla naszej gospodarki, ponieważ brak wolnego to strata miliardów złotych. Co ciekawe, choć Polacy lubią odpoczywać, to 3-dniowy weekend nie jest dla nich. Badanie „The Workforce View 2019” przeprowadzone na 10 tys. europejskich pracowników udowadnia, że Polak to człowiek pracujący. Tylko 37 proc. polskich pracowników preferowałoby mieć dłuższy weekend. Wśród Europejczyków ten wynik jest o 19 proc. wyższy.”

 

Spada udział przemysłu w polskim PKB. Dynamika zatrudnienia też leci w dół, spidersweb.pl, 5 sierpnia 2019 r.

„ADP Polska prezentuje raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce w Q2 2019”. Po jego lekturze zbyt dużo powodów do uśmiecha nie ma. Przemysł i pracodawcy z kwartału na kwartał muszą mierzyć się z coraz większymi wyzwaniami. Do ostatnio kiepskich wyników gospodarczych dołączają również niezbyt optymistyczne dane dotyczące zatrudnienia. – Zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku od kilku kwartałów zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Może to wynikać z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się polscy pracodawcy. A tych na rynku pracy z kwartału na kwartał jest coraz więcej, np. rosnące koszty prowadzenia biznesu, regulacje dot. zezwolenia na pracę cudzoziemców, większe wymagania kandydatów – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.”

 

Biznes wciąż uczy się RODO, pulsbiznesu.pl, 4 sierpnia 2019 r.

„Do organów nadzoru nad ochroną danych osobowych płynie sporo skarg i zapytań o stosowanie nowych zasad. Jednak świadomość potrzeby dbania o nią rośnie. Z badania „The Workforce View in Europe 2019”, przeprowadzonego przez firmę ADP, wynika, że Polska znajduje się w czołówce państw w Europie pod względem zaufania do bezpiecznego przetwarzana danych osobowych w miejscu pracy. Uważa tak 60 proc. ankietowanych pracowników naszego kraju, podczas gdy średnia europejska wynosi 56 proc.”

 

Zerowy PIT dla młodych już obowiązuje, rp.pl, 4 sierpnia 2019 r.

„1 sierpnia weszły w życie przepisy zwalniające z podatku dochodowego od osób fizycznych przychody osiągane z tytułu umowy o pracę bądź umowy zlecenia przez pracowników lub zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26. roku życia.”

 

Zatrudnienie hamuje, także w innowacyjnych firmach, pulsbiznesu.pl, 1 sierpnia 2019 r.

„Bezrobocie w Niemczech i trudniejsze warunki wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców będą miały duże znacznie dla polskich spółek. W drugim kwartale tego roku firmy innowacyjne przyjęły do pracy o 5,43 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2018 r. Oznacza to również spadek dynamiki zatrudnienia o 0,34 proc. w porównaniu do ubiegłego kwartału. Raport uwzględnia „Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2019” Głównego Urzędu Statystycznego. Zwrócono w nim uwagę, że mimo wspomnianego spadku dynamika w innowacyjnych podmiotach wciąż jest wyższa od ogółu rynku, bo w tym przypadku, według danych GUS, w okresie kwiecień–czerwiec wzrost wyniósł zaledwie 2,7 proc., a spadek – 0,4 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. Tym samym Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki, opracowany przez autorów analizy, zwiększył się w tym czasie do 105,4 proc. – ze 102,67.”

 

Nowoczesne firmy też łapią zadyszkę, rp.pl, 28 lipca 2019 r.

„O ponad 5,4 proc. w skali roku wzrosło w II kwartale zatrudnienie w firmach korzystających z nowych technologii. To wprawdzie powyżej rynkowej średniej, ale już słabiej niż w II kw. 2018 i na początku tego roku. Spadek tempa wzrostu zatrudnienia w porównaniu z I kw. widać było w ostatnich miesiącach szczególnie w nowoczesnych firmach produkcyjnych (z 6 do 5 proc.). Trudno się temu dziwić, skoro według danych GUS produkcja przemysłowa w czerwcu spadła aż w 20 branżach. Zdaniem ekspertów ADP Polska wpływ na to mogła mieć sytuacja w najpotężniejszej europejskiej gospodarce, czyli w Niemczech, gdzie obecnie recesja w przemyśle jest największa od sierpnia 2012 r.”

 

Firmy nadal śrubują wymagania w ofertach pracy, rp.pl, 21 lipca 2019 r.

„Chociaż wielu pracodawców utyskuje na niedobór kandydatów, to w ogłoszeniach często szukają ideału. Handlowcy i sprzedawcy, pracownicy fizyczni, informatycy (zwłaszcza programiści Java) – to pracownicy, o których jest dzisiaj pracodawcom najtrudniej. Jak jednak wynika z badania dr Teresy Kupczyk z Akademii Wojsk Lądowych i Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, które w ubiegłym roku objęło prawie 340 różnej wielkości firm, lista trudnych do pozyskania pracowników liczy kilkadziesiąt pozycji, a wysokie miejsca zajmują tam również analitycy biznesowi, wykładowcy technologii IT i top menedżerowie. Wg danych ADP aż 86 proc. polskich pracowników uważa, że ma kompetencje niezbędne w swojej pracy.”

 

Młodzi wywracają rynek pracy do góry nogami, pulshr.pl, 17 lipca 2019 r.

„Lojalność względem pracodawców spada. Coraz mniej osób aktywnych na rynku pracy może pochwalić się dłuższym niż 5 lat stażem pracy u jednego pracodawcy. Szczególnie młode osoby skłonne są do tego, by częściej zmieniać pracę w poszukiwaniu lepszych warunków zatrudnienia i możliwości rozwoju. (…) Jak wynika z badania ADP „Workforce View in Europe 2019”, w Europie pewność zatrudnienia, jaką daje umowa o prace, ceni sobie ponad połowa pracujących. 47 proc. Europejczyków deklaruje, że zupełnie nie są zainteresowani pracą jako freelancer czy samozatrudnieniem. Jest to aż o 8 proc. więcej, niż w ubiegłym roku.

 

Na polskim rynku pracy w najbliższych latach zabraknie 3–4 mln pracowników, praca.interia.pl, 15 lipca 2019 r.

„W najbliższych latach na polskim rynku zabraknie ok. 3-4 mln pracowników, a według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku ta liczba wrośnie już do 10 mln. To jedno z największych wyzwań dla sektora przedsiębiorstw. Kryzys demograficzny będzie wymagać od firm szeregu działań podejmowanych w porozumieniu z administracją rządową i związkami reprezentującymi pracowników.(…) Jak wskazuje, w kontekście polskiego rynku pracy jednym z najczęściej pomijanych i niedocenianych aspektów pozostaje kwestia tworzenia przyjaznych miejsc pracy. A to wciąż wymaga sporo pracy. Potwierdza to m.in. badanie „The Workforce View in Europe 2017” przeprowadzone przez ADP. Wynika z niego, że ponad 1/5 Polaków codziennie doświadcza stresu w pracy, a blisko połowa stresuje się w pracy często lub bardzo często.”

 

Starsi ludzie chcą zarabiać i wydawać, msn.com, 15 lipca 2019 r.

„Coraz więcej osób 50+ myśli więc o uzupełnieniu kwalifikacji albo o zdobyciu nowych. Tak jak 57-letni dyrektor IT w międzynarodowej spółce, który niedawno zainwestował w studia podyplomowe z cyberbezpieczeństwa. Jego znajoma w wieku 53 lat zdobyła międzynarodową kwalifikację w finansach, by wzmocnić swoją pozycję w bardzo konkurencyjnej branży. Jak jednak wynika z badania firmy ADP, większość polskich pracowników 55+ uważa, że ma kompetencje potrzebne w ich pracy.”

 

Power Generation chce zarabiać i wydawać, rp.pl, 14 lipca 2019 r.

„50- i 60-latki stają się coraz większą grupą nie tylko wśród konsumentów, ale także pracowników. Wielu z nich inwestuje w siebie i ani myśli o emeryturze. (…) W sumie niemal trzy czwarte aktywnych zawodowo 50- i 60-latków deklaruje, że zamierza pracować tak długo, jak pozwoli im na to sprawność fizyczna i intelektualna. (…) Z badania firmy ADP, większość polskich pracowników 55+ uważa, że ma kompetencje potrzebne w ich pracy.”

 

Przygotuj firmę na PPK. Wdrożenie krok po kroku, hbrp.pl, 8 lipca 2019 r.

„Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędnościowy, który dotyczy praktycznie każdego Polaka. Wydawałoby się, że o PPK wiemy już dużo, ale jak pokazują badania, poziom praktycznej wiedzy jest nadal niewystarczający, aby móc skutecznie realizować wdrożenie PPK w firmach. (…) Na wiele innych pytań związanych z wdrożeniem PPK podczas webinarium odpowiadali eksperci ADP Polska: Tomasz Czerkies, radca prawny oraz Marcin Mika, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów.”

 

Polak ciągle ceni wolność, ale Europejczyk woli w pracy stabilizację, spidersweb.pl, 4 lipca 2019 r.

„Samozatrudnienie ostatnio w Polsce na zbytek łaski od rządzących nie może liczyć. Ale to nas nie odstrasza od prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Za to w Europie własny biznes jest jednak coraz mniej popularny. (…) – Polski rynek pracy zdecydowanie różni się od rynków państw zachodnich pod względem wysokości wynagrodzeń. Warto też pamiętać o kwestii kosztów pracy. Dochody z działalności gospodarczej są w Polsce opodatkowane – włączając w to obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych – stosunkowo nisko w porównaniu do kosztów umów o pracę; w szczególności w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym oraz odprowadzania składek ZUS od minimalnej podstawy. Wiele osób wystawia więc fakturę, ale de facto wykonuje działalność o znamionach umowy o pracę – mówi Tomasz Czerkies, radca prawny w ADP Polska.”

 

Za pracą powinieneś się stęsknić. Szok pourlopowy może być ważnym sygnałem ostrzegawczym, wysokieobcasy.pl, 3 lipca 2019 r.

„Aż 27 proc. Polaków stresuje się w pracy. W rankingu „The Workforce View in Europe 2018” zajmujemy pierwsze miejsce i wygrywamy z Brytyjczykami oraz Francuzami, a im bardziej stresujemy się w pracy, tym większy szok pourlopowy przeżywamy po powrocie. Psychologowie nazywają ten stan postwakacyjnym przygnębieniem. Kończy się urlop, wracamy z wakacji i musimy zmierzyć się z nieodczytanymi mailami, piętrzącymi się sprawami do załatwienia, a często też z presją, pośpiechem i lękiem. Im bardziej praca nas stresuje, tym trudniej się odnaleźć w biurowej rzeczywistości.”

 

Raport „Workforce View in Europe 2019" – Polacy nie chcą krócej pracować, Tok FM, 21 czerwca 2019 r.

Czy faktycznie pracujemy 40 godzin w tygodniu, czemu jesteśmy niechętni do skrócenia naszego tygodnia pracy oraz od czego zależy wycena naszej pracy? Dobrym punktem wyjścia do dyskusji w ramach audycji „Popołudnie radia TOK FM” był raport ADP „Workforce View in Europe 2019”, w którym przebadano nastroje 10 000 pracowników w Unii Europejskiej. Z badania wynika, że 60 procent respondentów nie otrzymuje wynagrodzenia za nadgodziny. Średnio pracują około 5 godzin tygodniowo za darmo. Ponadto raport porusza również kwestię czterodniowego tygodnia pracy. Najbardziej przekonani do wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego są pracownicy w Hiszpanii – aż 63 procent respondentów opowiada się za wprowadzeniem takiego rozwiązania. W Polsce 37 procent pracowników wolałoby czterodniowy tydzień pracy.

 

Polacy kochają wielogodzinną harówkę? Na to wskazują badania, newsweek.pl, 17 czerwca 2019 r.

„Polacy pracują niemal najwięcej w Europie. Według OECD rocznie statystyczny Kowalski spędza w biurze lub przy taśmie 1815 godzin. Przed nami są w tej kategorii tylko Rosjanie (1980 godzin), Grecy (1956 godzin) i Islandczycy (1858 godzin). Po drugiej stronie tabeli znaleźli się Niemcy, którzy w pracy średnio spędzili po 1356 godzin. Dalej: Duńczycy (1408 godzin), Norwegowie (1419 godzin), Holendrzy (1433 godziny) i Szwedzi (1470 godzin). Mimo tego – jak donosi raport „Workforce View in Europe 2019” przygotowany przez ADP, firmę z branży HR – Polacy są niemal najmniej w Europie przychylni pomysłowi skrócenia pracy o jeden dzień. Ponad połowa (56 proc.) spośród ponad 10 tysięcy przebadanych Europejczyków (ADP o opinię o rynku pracy zapytała pracowników ośmiu kluczowych gospodarek Europy - Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch) chciała by mieć dodatkowy dzień weekendu. Wśród Polaków odsetek ten wynosi jedynie 38 proc.”

 

Oto co kuleje w polskich, a co w hiszpańskich czy szwedzkich firmach, pulshr.pl, 16 czerwca 2019 r.

„Raport „Workforce View in Europe 2019” jest wnikliwą analizą pokazującą wiele aspektów europejskiego rynku pracy. Wiarygodności temu dokumentowi dodaje skala badania, które przeprowadzono w największych europejskich gospodarkach, na próbie 10 000 pracowników. Znajdziemy w treści dokumentu nie tylko makro spojrzenie na obawy towarzyszące pracownikom w Europie, kwestie niepewności związanych z ewolucją pracy, czy poziomy optymizmu w różnych krajach Europy. Są w treści także lokalne problemy gospodarek badanych krajów.”

 

Polscy pracownicy nie mówią pracodawcy o swoich problemach psychicznych. To jak grypa czy nadciśnienie, weekend.gazeta.pl, 16 czerwca 2019 r.

„Wzrost tempa życia i poziomu stresu powoduje, że osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce przybywa. Boją się jednak o nich mówić pracodawcom. Czy warto zaryzykować i poinformować przełożonego o swoich problemach na tle psychicznym? Jak w takiej sytuacji powinien zachować się pracodawca? (…) Badania ADP pokazały, że zaledwie 8,3 proc. polskich pracowników decyduje się poinformować przełożonego o tym, że zmagają się z jakimś problemem na tle psychicznym. Jak twierdzi Anna Barbachowska, specjalista ds. HR firmy ADP Polska, może to wynikać m.in. z tego, że w opinii wielu osób kwestia zdrowia psychicznego ma charakter prywatny, niemal intymny. Gros osób po prostu boi się przyznać, że ma taki problem. 

 

Czterodniowy tydzień pracy. Tego chcą Europejczycy, businessinsider.pl, 6 czerwca 2019 r.

„Europejczycy chcą pracować krócej. Marzy im się, by robić to tylko przez cztery dni w tygodniu. Co ciekawe, taki pomysł najmniej podoba się Polakom. Z badania wynika, że ponad połowa (59 proc.) pracowników chciałaby pracować tylko przez cztery dni w tygodniu. Najmniej chętnie do takiej koncepcji podchodzą Polacy. Przez cztery, a nie pięć dni, chciałoby pracować jedynie 38 proc. naszych rodaków. Co ciekawe, osoby te zgodziłyby się na obniżkę płacy w zamian za mniejszą liczbę godzin w pracy.”

 

ADP: Ponad 1/3 ankietowanych w Polsce chce 4-dniowego tygodnia pracy, wyborcza.biz, 5 czerwca 2019 r.

Aż 37% ankietowanych w Polsce deklaruje, że zdecydowałoby się na 4-dniowy tydzień pracy, podała firma ADP. Czterodniowy tydzień pracy ma w Polsce najwięcej zwolenników wśród osób, które są na półmetku swojej kariery - 41 proc. osób w wieku od 35 do 44 lat twierdzi, że wolałaby pracować w ten sposób. Może być to spowodowane wyzwaniami związanymi z łączeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz z innymi obowiązkami. (…) – W sytuacji, gdy produktywność, równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym i różnorodność miejsc pracy plasują się wysoko na liście kluczowych kwestii dla firm w Europie, krótszy tydzień pracy mógłby być odpowiednim rozwiązaniem. Badania wykazały, że w wielu przypadkach pracownicy, pracując w ten sposób, mogą uzyskać takie same osiągnięcia, jednocześnie ciesząc się lepszą równowagą między życiem prywatnym a zawodowym. Jest to więc koncepcja, na której korzystają wszyscy, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy – powiedziała Country HR Business Partner ADP Polska Anna Barbachowska.

 

Europejczycy chcą pracować krócej, pb.pl, 5 czerwca 2019 r.

„Cztery dni pracy w tygodniu zamiast pięciu? Taka koncepcja podoba się w Europie – najbardziej Hiszpanom, a najmniej Polakom. (…) Ponad połowa europejskich pracowników (56 proc.) twierdzi, że wolałaby pracować przez cztery dni w tygodniu. To jeden z wniosków „The Workforce View in Europe 2019”, przygotowanego przez ADP. (…) Badanie pokazuje też, że w obecnym systemie wiele osób pracuje dłużej niż powinna, a nie dostaje za to dodatkowych pieniędzy. Aż 60 proc. badanych nie jest wynagradzane za prawie pięć dodatkowych godzin pracy tygodniowo.”

 

Rok po RODO: Polacy ufają, że pracodawcy chronią dane osobowe, egospodarka.pl, 31 maja 2019 r.

„Wprowadzeniu przepisów RODO towarzyszyło niemałe zamieszanie. Związane ono było m.in. z narzuceniem na pracodawców dodatkowych obowiązków w zakresie przechowywania i przetwarzania danych w sposób zapewniający tym informacjom jak najwyższe bezpieczeństwo. Minął właśnie rok obowiązywania nowych przepisów. Czy to się udało? Najwyraźniej tak. Tego przynajmniej dowodzi zrealizowane przez ADP badanie „Workforce View in Europe 2019”.”

 

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 6,22% r/r w I kw. 2019, money.pl, 27 maja 2019 r.

„Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało wzrost o 6,22% r/r w I kw. 2019 roku, wynika z raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2019", opracowanego przez ADP Polska. Po raz pierwszy od III kw. 2017 r. dynamika wzrostu zatrudnienia w firmach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki była większa niż w usługowych.”

 

Wolni strzelcy po godzinach, rp.pl, 26 maj 2019 r.

„Niemal połowa polskich freelancerów traktuje dochody ze zleceń tylko jako dodatek do stałej pensji. Tym bardziej że chociaż ich zarobki teraz wzrosły, to często nadal nie są to duże pieniądze. (…) Według badania firmy ADP ponad sześciu na dziesięciu polskich pracowników byłoby gotowych rozważyć samozatrudnienie albo status wolnego strzelca, a wśród najmłodszych (z pokolenia Y i Z) ponad 70 proc. To jeden z najwyższych wyników w Europie. Co prawda większość badanych w Polsce (podobnie jak w innych krajach Europy) stawia na samozatrudnienie, a chęć pracy w charakterze bardziej niezależnego freelancera zgłasza 16,5 proc. – lecz to i tak całkiem spora grupa.”

 

Wątpliwe zasady liczenia etatów do celów PPK, rp.pl, 23 maja 2019 r.

„Termin utworzenia w firmie pracowniczego planu kapitałowego zależy od liczby osób ubezpieczonych m.in. ze stosunku pracy. Nie wiadomo, czy wliczać też pracowników na urlopach dla rodziców lub urlopie bezpłatnym. Taki problem dotknie już niedługo znaczącej grupy pracodawców, którzy mają przystąpić do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) od 1 lipca 2019 r.”

Komentarz ekspercki radcy prawnego ADP Polska, Tomasza Czerkiesa.

 

Co czwarty Polak ma zaburzenia psychiczne. Tylko 8 proc. przyznaje się do tego w pracy, wprost.pl, 20 maja 2019 r.

„Niemal co czwarty Polak cierpi w ciągu swojego życia z powodu przynajmniej jednego z zaburzeń psychicznych – wynika z badania EZOP. Objawy mogą się zaostrzać, gdy żyjemy w stresie. Środowisko pracy odgrywa tutaj kluczową rolę. Tymczasem okazuje się, że niewiele osób zdecydowałoby się na szczerą rozmowę z pracodawcą, w której przyznaliby się do zaburzeń psychicznych. (…)
– Polacy uważają, że tego rodzaju problemy mają charakter prywatny, niemal intymny. Nie dziwi więc że pracodawcy nie posiadają wiedzy na temat zdrowia i kondycji swoich pracowników. Spadek wydajności pracy problemy z utrzymaniem skupienia uwagi, zwiększona absencja chorobowa mogą być sygnałami, świadczącymi o dolegliwościach psychicznych – mówi Anna Barbachowska, HR Business Partner z firmy ADP Polska.

 

Robot dostanie imię i zostanie kolegą z pracy, rp.pl, 19 maja 2019 r.

„Większość Polaków nie obawia się utraty zatrudnienia w wyniku automatyzacji. Tym bardziej że eksperci mówią teraz o integrowaniu ludzi z maszynami, którym nadawane są ludzkie imiona. (…) Najmniej swojej pozycji nie są pewni pracownicy usług finansowo-księgowych. Ponad 40 proc. z nich liczy się z tym, że ich zadania przejmą algorytmy i roboty – wynika z badania „Okiem europejskich pracowników 2019” firmy ADP, które objęło ponad 10 tys. pracowników w ośmiu krajach Europy, w tym w Polsce.”

 

Młodzi Polacy otwarci na samozatrudnienie, rp.pl, 18 maja 2019 r.

„Ponad sześciu na dziesięciu polskich pracowników byłaby gotowa rozważyć samozatrudnienie albo status wolnego strzelca, a wśród młodych ludzi z pokolenia Y i Z – ponad 70 proc. Jednak dla większości są to rozważania teoretyczne. (…) Autorzy raportu zwracają uwagę, że w tym roku do 47 proc. powiększyła się w Europie grupa pracowników zdecydowanie odrzucających pracę na własny rachunek. W 2017 r. jedynie 32 proc. uczestników badania ADP nie było nią w ogóle zainteresowanych a w zeszłym roku – niespełna 40 proc.”

 

Badania wstępne kandydata do pracy najwcześniej w pierwszym dniu umowy o pracę, rp.pl, 25 kwietnia 2019 r.

„Od 4 maja br. pracodawca nie będzie mógł żądać od kandydata do pracy informacji o adresie zamieszkania. Nie skieruje go więc na badania wstępne przed dniem nawiązania stosunku pracy.”

Komentarz ekspercki radcy prawnego ADP Polska, Tomasza Czerkiesa.

 

Problemy administracji publicznej: brak dialogu i nadmierna hierarchizacja, pulshr.pl, 24 kwietnia 2019 r.

„W sytuacji, kiedy urzędy i instytucje państwowe nie mogą konkurować z sektorem prywatnym atrakcyjnymi zarobkami, kluczowe jest budowanie przyjaznego miejsca pracy z odpowiednią komunikacją między zatrudnionymi a pracodawcami. Dziś nie tylko w urzędach pracownicy narzekają na złe relacje w miejscu pracy i duży stres z tym związany. Badanie „The Workforce View in Europe 2017” wskazało, że ponad połowa pracowników w Polsce odczuwa stres przy wykonywaniu obowiązków służbowych. To czyni nas jednym z najbardziej zestresowanych krajów w Europie. Jesteśmy też niechlubnym liderem rotacji zawodowej pracowników, co stanowi jeden z większych problemów dla przedsiębiorców.”

 

Były pracownik wygrał z EY proces o nadgodziny. Ponad 40 proc. polskich pracowników nie dostaje za nie niczego, wyborcza.pl, 19 kwietnia 2019 r.

„Tymczasem z najnowszego – opublikowanego w połowie kwietnia – badania „Workforce View in Europe 2019” przeprowadzonego na próbie ponad 10 tys. pracowników na zalecenie ADP, firmy z branży HR, wynika, że aż 43 proc. pracowników i pracownic w Polsce pracuje nadgodziny za darmo. Czy to dużo? Na tle Europy nie wypadamy aż tak źle, bo europejska średnia to 60 proc. (…)
– Mimo że rynek pracy teoretycznie jest trudny, mówi się o deficycie pracowników, wielu pracodawców zawodzi w najbardziej podstawowej kwestii: sprawiedliwego wynagradzania za przepracowany czas. To niepokojąca tendencja, bo w dłuższej perspektywie może wiązać się z wypaleniem zawodowym, a to
z kolei oznacza obniżenie wydajności i motywacji lub zmianę pracodawcy – komentuje wyniki badań Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.”

 

Polacy wstydzą się przyznać do problemów psychicznych przed pracodawcą, poradnikzdrowie.pl, 11 kwietnia 2019 r.

„Zaburzenia psychiczne to coraz powszechniejszy problem wśród Polaków. Według WHO jest na nie narażona aż jedna czwarta populacji. Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega, że depresja lub nerwice mogą być skutkiem przewlekłego stresu w pracy, tymczasem badania ADP wskazują, że na codzienny stres w miejscu zatrudnienia cierpi co czwarty polski pracownik. (…)
– Niepokoi fakt, iż polscy pracownicy z tak wielką obawą podchodzą do swoich przełożonych – w porównaniu z innymi państwami Europy plasujemy się na ostatnim miejscu pod względem zaufania, że nasz pracodawca dba o nasze dobre samopoczucie psychiczne. Polacy nie postrzegają swoich przełożonych jako źródła ewentualnego wsparcia – komentuje wyniki badań Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.”

 

ADP: Ok. 43% Polaków deklaruje brak wynagrodzenia za nadgodziny, money.pl, 11 kwietnia 2019 r.

„Około 43% polskich pracowników przyznaje, że zdarza im się pracować poza standardowymi godzinami za darmo, wynika z badania 'Workforce View in Europe 2019' przeprowadzonego przez ADP. W Europie 60% pracowników deklaruje, iż nie otrzymuje wynagrodzenia za nadgodziny. Problem jest powszechny szczególnie w Niemczech (71,1%), Hiszpanii (66,9%) i Wielkiej Brytanii (65,9%), a najmniej w Polsce (43,3%). Niemal jedna czwarta (22,3%) pracowników w Wielkiej Brytanii uważa, że przepracowuje przynajmniej 10 dodatkowych godzin, nie otrzymując wynagrodzenia. To ponad dwa razy więcej niż
w innych krajach europejskich. Zjawisko nieopłacania nadgodzin rośnie znacząco również wśród najmłodszych pracowników. 16,8% europejskich pracowników w wieku od 16 do 24 lat twierdzi,
że przepracowuje w ten sposób ponad 10 godzin tygodniowo.”

 

Nadgodziny bez zapłaty, pb.pl, 11 kwietnia 2019 r.

„Ponad 43 proc. Polaków pracuje za darmo ponad standardowy czas pracy (40 godzin tygodniowo). Za granicą jest jeszcze gorzej: na brak zapłaty za nadgodziny narzeka niemal 60 proc. Europejczyków. W UE zjawisko to dotyka głównie najmłodszych pracowników (16-24 lata), spośród których prawie 17 proc. wyrabia bez gratyfikacji ponad 10 godzin tygodniowo – wynika z najnowszego badania „Workforce View in Europe” przeprowadzonego przez ADP. Nadliczbowy czas bez dodatkowego wynagrodzenia wynosi
w Polsce średnio 3,5 godziny. Aż 8,5 proc. Kowalskich pracuje powyżej 10 godzin tygodniowo, nie dostając w zamian pieniędzy. Problem wykracza jednak poza sferę finansów.”

 

Stres w pracy – jak sobie z nim radzić?, cosmopolitan.pl, 10 kwietnia 2019 r.

„Stres jest powszechnym problemem, którego niestety, nie da się zupełnie wyeliminować. Towarzyszy nam w codziennych, życiowych sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie uniknąć. Jednak najczęściej związany jest z naszą pracą. Według badań przeprowadzonych przez ADP, międzynarodową firmę zajmującą się działaniami z zakresu HR, Polacy są najbardziej zestresowanymi pracownikami spośród obywateli Europy. Jak wykazały badania, aż 22% z nas codziennie doświadcza stresu w pracy, a 46% doświadcza go często lub bardzo często.”

 

Niski poziom bezrobocia ma swoją ciemną stronę, pulshr.pl, 8 kwietnia 2019 r.

„Jak wynika z badania ADP – nierówność płacowa coraz bardziej zaczyna przeszkadzać polskim pracownikom. Po pierwsze – grupą najbardziej niezadowoloną z niesprawiedliwego wynagradzania płci są millenialsi. Niemal co trzeci (31 proc.) europejski pracownik w wieku od 16 do 34 lat popiera raportowanie nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Po drugie – aż 75 proc. pracowników rozważyłoby zmianę pracy, gdyby dowiedzieli się, że ich pracodawca nie płaci mężczyznom i kobietom piastującym równorzędne stanowiska po równo. Zatem poprawa może zajść za sprawą zmiany pokoleniowej
i naturalnego ruchu pracowników w stronę transparentnych przedsiębiorstw.
– Firmy powinny projektować miejsca pracy w taki sposób, by wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników. Jak się okazuje, równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest dziś coraz ważniejsze i może wpływać na decyzję o wyborze pracodawcy oraz poziom zaangażowania pracowników – dodaje Anna Barbachowska, HR Business Partner ADP Polska.”

 

Wysokość wynagrodzeń. Rynek z czasem wymusi jawność płac, rp.pl, 7 kwietnia 2019 r.

Większość Polaków chciałaby dostawać informację o stawkach już w ofertach pracy. Firmy będą musiały zacząć odpowiadać na tę potrzebę. (…) Anna Barbachowska, HR Business Partner ADP Polska, uważa, że wcześniej czy później sami pracownicy wymuszą zmiany co do jawności wynagrodzeń. – Obowiązek publikacji oferowanego wynagrodzenia już na etapie ogłoszenia może poprawić przejrzystość wynagrodzeń, a także wymóc równe wynagradzanie niezależnie od płci. Jak pokazują nasze badania, coraz więcej pracowników oczekuje, że nieuczciwie postępujący w tych kwestiach pracodawcy będą pociągani do odpowiedzialności. Jeśli wkrótce nic się nie zmieni, pracownicy zaczną odchodzić od niewiarygodnych pracodawców, przysparzając przełożonym kolejnych problemów nie tylko
z zatrudnieniem, ale co gorsza, z wydajnością i reputacją – zapowiada Barbachowska. Z najnowszego raportu ADP® „Workforce View in Europe 2019" wynika, że jedynie 29,3 proc. pracowników w Polsce nie podejrzewa istnienia nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

 

Szefowie. Złe zarządzanie mocniej doskwiera, rp.pl, 7 kwietnia 2019 r.

„Już niemal trzech na dziesięciu Polaków twierdzi, że to kiepska jakość zarządzania (czyli marni przełożeni) obniża ich wydajność w pracy. Takich opinii w najnowszej edycji raportu „Okiem europejskich pracowników 2019" (The Workforce View in Europe in 2019) firmy ADP jest teraz jeszcze więcej niż przed rokiem. Jak podkreślają eksperci ADP, już drugi rok z rzędu złe zarządzanie okazuje się największą przeszkodą dla produktywności pracowników w Europie, w tym w Polsce. (…)
Anna Barbachowska, szefowa pionu HR w ADP Polska, zwraca uwagę, że złe zarządzanie i brak wsparcia przełożonych wiążą się bezpośrednio z kryzysem przywództwa, na który wskazuje coraz większa grupa pracowników. – Zarządzanie i przywództwo mają bezpośredni i namacalny wpływ na zaangażowanie pracowników. Nasze badania pokazały, że firmy w całej Europie wciąż nie mogą zrozumieć, co jest powodem niepokoju ich kadry. Ważne więc, by menedżerowie i zespoły HR poznały i zrozumiały potrzeby zespołów, którymi zarządzają – twierdzi Barbachowska.”

 

Luka płacowa składnia do wprowadzenia jawności wynagrodzeń, pulshr.pl, 4 kwietnia 2019 r.

„Słabnie tolerancja pracowników wobec nierówności płac kobiet i mężczyzn – wynika z najnowszego raportu ADP „Workforce View in Europe 2019”. W 2017 roku mówiło o tym 22 proc. badanych pracowników. W najnowszej edycji badania już 27 proc.(…)

– Mimo, że kwestia okresowo jest podnoszona w debacie publicznej, niższe wynagradzanie kobiet wciąż jest faktem. Być może dobrym sposobem na rozwiązanie problemu byłoby wprowadzenie obowiązku raportowania różnic płacowych, obostrzonego karami za nieprzestrzeganie zasady równego traktowania
–komentuje wyniki badań Anna Barbachowska, HR Business Partner ADP Polska.”

 

Znaleźć, zatrzymać, rozwijać, newsweek.pl, 26 marca 2019 r.

„Już 95 proc. respondentów badania „Evolution of work”, zrealizowanego przez ADP Research Institute, jest zdania, że już niebawem będzie w stanie wykonywać swoją pracę z dowolnego miejsca na ziemi. To ważna wskazówka dla pracodawców. Firmy, które chcą zatrzymać najlepszych pracowników, muszą przemyśleć dostępne ścieżki karier i możliwości rozwoju. Bardzo ważne staje się zapewnienie zatrudnionym szans na podnoszenie kwalifikacji, a nawet możliwości zmiany specjalizacji w ramach struktury firmy.”

 

ADP rusza z kampanią „What are you #WorkingFor”, ccnews.pl, 12 marca 2019 r.

„ADP, działająca na rynku globalnym firma technologiczna zapewniająca rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), inauguruje dzisiaj swoją pierwszą kampanię 360 stopni „What Are You #WorkingFor?”. Główny przekaz kampanii opiera się na założeniu, że praca to coś więcej niż podejmowane działania – to osiąganie czegoś ważniejszego dla samego siebie i innych. (…)

– W roku wprowadzającym nas w 70. rocznicę istnienia, wykorzystaliśmy okazję do autorefleksji i zadaliśmy sobie pytanie o cel naszej pracy. U podstaw stoi prawda, że zawsze projektujemy dla ludzi. Zmieniamy wyobrażenia o świecie pracy poprzez projektowanie produktów, usług i doświadczeń, z których ludzie uwielbiają korzystać na co dzień. To stało się najważniejsze dla naszego rebrandingu i kampanii kreatywnej – powiedziała Lorraine Barber-Miller, starsza wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w ADP.” 

 

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 6,11% r/r w 2018 r., wyborcza.biz, 11 lutego 2019 r.

„Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało wzrost o 6,11% r/r w 2018 r., wynika
z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce w Q4 2018/FY 2018”, opracowanego przez ADP Polska. Chociaż dynamika wzrostu zatrudnienia awangardy biznesu w ujęciu kwartalnym wyhamowuje, to wciąż jest wyższa od ogółu rynku, który w 2018 r. zwiększył poziom zatrudnienia o 3,5% (wg Głównego Urzędu Statystycznego) – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.”

 

Nie da się motywować millennialsów jedynie bardziej elastyczną polityką pracy, hbrp.pl, 7 lutego 2019 r.

„Firmy takie jak IBM, ADP, Ingersoll Rand oraz Novartis wyszły naprzeciw tej potrzebie, opracowując systemy technologii biurowej, które promują prowadzony w czasie rzeczywistym dialog na wszystkich szczeblach organizacji. Narzędzia takie jak Yammer, Jive, Chatter oraz Slack – wraz z wielkimi sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook, LinkedIn oraz Twitter – pomagają pracownikom i kierownictwu
w wymianie pomysłów na forum otwartym i propagują współpracę ponad granicami funkcyjnymi
i geograficznymi. Zwiększa to zarówno możliwości innowacji, jak i zaangażowania millennialsów.”

 

Usługi mocniej wsparły boom na rynku pracy, rp.pl, 6 lutego 2019 r.

„Słabnąca koniunktura w przemyśle przekłada się tam na wolniejszy wzrost zatrudnienia, co widać także wśród nowoczesnych firm, gdzie rośnie rola usług. O ponad 6,1 proc. wzrosło w ub.r. zatrudnienie
w innowacyjnych, nastawionych często na eksport firmach. To prawie dwukrotnie większe tempo
w porównaniu z ogółem przedsiębiorstw, gdzie liczba pracowników zwiększyła się w minionym roku
o 3,5 proc. – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej" raportu firmy ADP Polska za 2018 r. (…) przedsiębiorstwa nowoczesnej gospodarki w dalszym ciągu skuteczniej niż ogół firm radzą sobie
z wyzwaniami rynkowymi, których w minionym roku nie brakowało. – Wynika to prawdopodobnie z lepszego przygotowania innowacyjnych firm do zmieniającego się rynku pracy, otwartości na nieprzeciętne rozwiązania oraz ich elastyczności i tempa działania – ocenia Barbachowska.”

 

Wysokość pensji i opinia o pracodawcy to nie wszystko. Co motywuje do zmiany pracy?, pulshr.pl, 4 stycznia 2019 r.

4 STYCZNIA 2019 R. PULSHR.PL

„Nieco inne światło na znaczenie work-life balance rzucają wyniki badania „People Unboxed” ADP. Zostało ono przeprowadzone pod kontem tego, co motywuje nas do pracy. Dowiemy się z niego, że zaledwie 14,8 proc. polskich pracowników zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest odpowiednią motywacją do pracy.

 

Work-life balance, czyli za mało, żeby motywować, egospodarka.pl, 27 grudnia 2018 r.

27 GRUDNIA 2018 R. EGOSPODARKA.PL

„Według badań ADP, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym częściej zachowują kobiety. Dla 62 proc. z nich możliwość zachowania „work-life balance” jest kluczową cechą idealnej pracy. Dla porównania, taką odpowiedź wskazało 52 proc. mężczyzn.

 

Analityka relacji dopiero w powijakach, hbrp.pl, 19 grudnia 2018 r.

19 GRUDNIA 2018 R. HBRP.PL

„Z badania Workforce View in Europe 2018, przeprowadzonego dla ADP wśród niemal 10 tysięcy osób w Europie, wynika, że dla 25% z nich największą barierą w efektywnej pracy jest złe zarządzanie. To większa przeszkoda niż niewydajne systemy i procesy (20%) oraz braki kadrowe (15%).

 

Szefowie narażeni na wypalenie, pb.pl, 6 grudnia 2018 r.

6 GRUDNIA 2018 R. PB.PL

„W raporcie ADP „Workforce View in Europe 2018”, w którym czytamy, że Polacy są najbardziej zestresowanymi pracownikami na naszym kontynencie (27 proc. doświadcza stresu w pracy codziennie, z czego aż 62 proc. to osoby po 35 roku życia).
 

Innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniają ostrożniej, rp.pl, 2 grudnia 2018 r.

2 GRUDNIA 2018 R. RP.PL

„W trzecim kwartale 2018 r. nowoczesne, innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniały o 6,1 proc. pracowników więcej niż rok wcześniej. Kolejny kwartał z rzędu ten wzrost był głównie zasługą firm usługowych, które w tym czasie zwiększyły zatrudnienie o ponad 7 proc. – informuje udostępniony „Rzeczpospolitej" raport firmy ADP Polska za III kwartał tego roku. (…)
 

Trujący klimat w firmie. Kim jest niespełniony przywódca?, pulshr.pl, 16 listopada 2018 r.

16 LISTOPADA 2018 R. PULSHR.PL

„Pewien poziom stresu w pracy jest naturalny i potrzebny, ale tę granicę łatwo przekroczyć. Jak wynika z raportu “The Workforce View in Europe 2018” firmy ADP, najbardziej narażeni na stres są pracownicy branż: finansowej (46 proc.), gastronomii i rozrywki (38 proc.) oraz opieki zdrowotnej (38 proc.).”
 

Zwolnienie "wypoczynkowe" popularne w Polsce i w Europie, pulshr.pl, 13 listopada 2018 r.

13 LISTOPADA 2018 R. PULSHR.PL

„Nowa analiza pokazuje, że prawie jedna trzecia (29,6 proc.) pracowników korzysta ze zwolnień lekarskich w sytuacji, gdy nie choruje. Spośród osób, które korzystają ze zwolnień lekarskich, aż 86 proc. uważa, że można wziąć je dwa lub więcej razy w roku.
 

Technologia i rynek pracy modyfikują sposób działania usługodawców, hbrp.pl, 5 października 2018

5 PAŹDZIERNIKA 2018 R. HBRP.PL

„Mariusz Koczwara, dyrektor sprzedaży ADP Polska, uważa, że w outsourcingu kluczowe są relacje. Odbiorca poszukuje partnera wzbudzającego zaufanie, oczekując od niego współpracy i szacunku do swojej organizacji. 
 

RPA wyzwoli kreatywność kadry, pb.pl, 18 września 2018

18 WRZEŚNIA 2018 R. PB.PL

"(…)  Według analizy ADP aż 99 proc. ankietowanych przedsiębiorców, którzy nie wdrożyli mechanizacji, nigdy nawet nie słyszało o automatyzacji biurowej. Tymczasem potencjał jest duży — zgodnie z danymi McKinsley dzięki robotyzacji PKB Polski może w 2030 r. wzrosnąć nawet o 15 proc.”
 

Pracownik jak z wizji Elona Muska, pb.pl, 17 września 2018

17 WRZEŚNIA 2018 R. PB.PL

"(…)  zabezpieczenie coraz większej ilości zebranych informacji, w tym biodanych, to prawdziwe wyzwanie. Okazuje się, że w tym aspekcie samo nastawienie pracowników jest dość optymistyczne.
 

Dzisiejsi pracownicy będą musieli przekwalifikować się co pięć lat, rp.pl, 9 września 2018

9 WRZEŚNIA 2018 R. RP.PL

"(…)  dynamizm zmian sprawia, że już dziś najważniejsza jest sama umiejętność zmiany. A lifelong learning jest kluczem do sukcesu.
 

Matka Polka nigdy nie ma wakacji, pb.pl, 3 września 2018

3 WRZEŚNIA 2018 R. PB.PL

„Aktywizacja zawodowa i wyjście naprzeciw oczekiwaniom kobiet to skuteczny sposób na niedobory kadrowe. Jak to stwierdzenie przełożyć na język konkretów?(…) 
 

Kontakt

 

* Required field

Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Podaj adres e-mail.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.
Wypełnij to pole.

Wiadomość