Zatrudnienie nadal rośnie! Duże firmy produkcyjne nadają ton Nowoczesnej Gospodarce. Ogół rynku goni awangardę biznesu i notuje rekordowe wyniki!

Warszawa, Polska - 16 listopada 2016r. – Co to jest VUCA? VUCA to angielski skrót (od słów volatile, uncertain, complex i ambiguous) określający środowisko biznesowe, które jak nigdy wcześniej w historii jest niestabilne, niepewne, złożone i niejednoznaczne.
 
 

Firmy na całym świecie próbują sobie radzić z Brexitem, wahaniami kursów walut i oczekują ewentualnych dalszych zawirowań w związku z wynikami wyborów w Stanach Zjednoczonych. Nikt nie wie, co jeszcze nas czeka. Tego typu wstrząsy pojawiają się w środowisku biznesowy coraz częściej – nie ma czasu aby się na nie przygotować, a nawet jeśli się to uda, zaraz wydarzy się coś innego, co sprawi, że przyjętą strategię zarządzania międzynarodowym przedsiębiorstwem trzeba w szybkim tempie modyfikować.

Jak w praktyce wygląda świat VUCA?

 • Ponad połowa firm, które w 2000 r. osiągnęły największe dochody brutto według rankingu magazynu Fortune 500, dzisiaj już nie istnieje

   

 • Tylko 1/3 najważniejszych decyzji podejmowanych przez dyrektorów opiera się na danych wewnętrznych i analityce

   

 • Niemal 6 na 10 firm planuje zwiększyć w przyszłości wydatki kadrowe, jednak tylko 8% liderów HR określa swój kadrowy zespół analityczny jako „silny”

   

 • 37% danych w średnich przedsiębiorstwach znajduje się wciąż w plikach Excel

   

 • 60% dyrektorów finansowych doświadczyło problemów ze spełnieniem wymagań w zakresie podatków i przepisów prawa

   

Wszystkie te elementy sprawiają, że wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniami dynamicznie zmieniającego się świata biznesowego, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia ich pozycji lub też w skrajnych przypadkach do upadku. W jaki sposób firmy mogą poradzić sobie w środowisku VUCA? Kluczem w rozwiązaniu tej kwestii może być jedno słowo – outsourcing.

– Outsourcing zadań kadrowych i centralizacja danych oraz ich odpowiednia analityka umożliwiają porównanie wyników wewnętrznych oddziałów i jednostek przedsiębiorstwa z celami strategicznymi całej organizacji. Zapewnia to również dodatkową wartość dla międzynarodowych firm, aby uwolnić się od obciążeń związanych z różnymi przepisami, politykami pracowniczymi, warunkami pracy, walutami i językami. Narzędzia zapewniane przez partnera outsourcingowego, np. samoobsługa dla pracowników, dostępność w oprogramowaniu mobilnym, globalne wsparcie eksperckie w trybie 24/7, zapewniają widoczność i szybkość reakcji, których potrzebują prezesi, aby uniknąć pułapek i w pełni wykorzystać możliwości w świecie VUCA. Outsourcing w obszarze kadrowym „otwiera widok przez przednią szybę samochodu i zapewnia elastyczność niezależnie od tego, co może zdarzyć się po drodze” – twierdzi Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

Zarządzanie wewnętrznymi systemami kadrowo-płacowymi nie jest elementem, w którym firmy się specjalizują, gdyż ich najważniejszym zadaniem jest rozwój produktów i sprzedaż usług. Jeśli chodzi o wykorzystanie danych, najistotniejsze cele to uwolnienie organizacji od presji, maksymalne wykorzystanie potencjału pracowników, wprowadzanie innowacji i podejmowanie działań, w których firma osiąga najlepsze efekty. Aby przetrwać i odnosić sukcesy w zmiennym świecie, firma musi być elastyczna i działać sprawnie. W tym celu dyrektorzy potrzebują danych, aby podejmować właściwe decyzje. Dane nie mogą dotyczyć wyłącznie dotychczasowych wyników, ale muszą to być dane dostępne w czasie rzeczywistym wraz z analizą prognostyczną.

Outsourcing procesów HR oferuje działom kadr potencjał zwiększonej elastyczności oraz zapewnia wydajniejsze i tańsze procesy. Zapewnia globalny ład i jeden sposób na podejmowanie wyzwań, automatyzację procesów ręcznych, zarządzanie danymi i świadczenie usług w trybie spójnym na całym świecie. Firmy mogą uwolnić się od obciążeń związanych z różnymi przepisami, politykami pracowniczymi, warunkami pracy, walutami, językami i dyrektywami. Poprzez globalny outsourcing obszaru płac przedsiębiorstwa mogą skonsolidować spójne procesy dla wszystkich krajów, w których prowadzą działalność. Centralizacja jest kluczowa dla usprawnienia usług i zapewnienia operacyjnego modelu kadrowego, który chcą wdrożyć światowej klasy organizacje. Sieć lokalnych specjalistów płacowych z szeroką wiedzą na temat miejscowych przepisów prawa i szczegółów w zakresie HR odciążą centra usług wspólnych lub podmioty zależne. Poprzez wskazywanie nowych sposobów zarządzania zgodnością z przepisami, minimalizowania ryzyka, poprawiania wydajności procesów biznesowych oraz – w konsekwencji – napędzania ekspansji międzynarodowej, działy kadr mogą demonstrować swoją strategiczną wartość dla rozwoju firmy.

Więcej informacji o świecie VUCA i sposobach stawiania czoła niesionym przez środowisko międzynarodowe wyzwaniom dostępnych jest w raporcie „Jak być liderem w świecie VUCA: inwestycje w działy kadr”.

O ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 17 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 290 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 130 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 100 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2016 ADP, LLC.

Kontakt dla mediów
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com
Joanna Gębska, BrandLab, tel. 660 506 223, j.gebska@brandlab.pl