Nowoczesny biznes musi dostosować się do pięciu trendów napędzających zmiany w środowisku pracy na całym świecie

 

Warszawa, Polska – 15 marca 2016 r. – Środowisko pracy zmienia się niezwykle dynamicznie, dlatego zrozumienie pięciu przybierających na sile trendów i umiejętne zarządzanie nimi, pomoże pracodawcom uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z zachodzącymi przeobrażeniami. 
 
 
 
Precyzując, obserwowana na całym świecie zmiana charakteru środowiska pracy jest napędzana dążeniem pracowników do:
  • elastyczności środowiska pracy
  • pozyskiwania wiedzy w czasie rzeczywistym
  • większej autonomii
  • poczucia stabilności
  • możliwości pracy nad istotnymi z ich punktu widzenia projektami
 
Wnioski te są częścią globalnego badania „Evolution of Work” przeprowadzonego przez ADP Research Institute, które objęło ponad 2 tys. pracowników i pracodawców z 13 krajów.
 
Na podstawie badania stwierdzono również, że mimo entuzjastycznej postawy wobec najnowszych trendów, respondenci zgłaszają także pewne obawy dotyczące zmian, które postrzegają jako zagrożenie dla bezpieczeństwa zatrudnienia. Ponad 80% respondentów deklaruje, że w ciągu kilku najbliższych lat z dużą chęcią będzie wykonywało pracę, która ma związek z ich osobistymi zainteresowaniami lub kwestiami istotnymi dla ogółu społeczeństwa. Natomiast 45% badanych obawia się, że automatyzacja, inteligentne maszyny i sztuczna inteligencja mogą zastąpić człowieka przy wykonywaniu najbardziej powtarzalnych zadań.
 
W raporcie przedstawiono także następujące obserwacje:
  • Regiony o większym udziale młodych osób w populacji są bardziej otwarte na zmiany. 81% mieszkańców regionu Azji-Pacyfiku jest entuzjastycznie nastawionych do zmian, podczas gdy w Europie proporcja ta wynosi jedynie 59%. Okazuje się bowiem, że 52% Europejczyków odczuwa lęk lub obawy związane z koniecznością szybkiego przyswojenia nowych umiejętności i przystosowania się do zmieniających ról. W regionie Azji-Pacyfiku podobne obawy ma tylko 19% respondentów.
  • Bezpieczeństwo zatrudnienia ma nową definicję. Dawniej bezpieczeństwo zatrudnienia kojarzono ze stałym etatem. Dziś natomiast, ze względu na zmiany w środowisku pracy – a zwłaszcza rosnącą skalę automatyzacji – pracownicy definiują bezpieczeństwo jako rozbudowaną sieć zawodową i możliwość skorzystania ze znajdujących się w niej kontaktów w celu znalezienia pracy, która będzie kolejnym etapem rozwoju kariery. 93% respondentów uważa, że może pracować wszędzie tam, gdzie będzie istniało zapotrzebowanie na ich umiejętności, a 60% jest zdania, że standardowy wiek emerytalny z czasem przestanie obowiązywać.
  • Działy HR muszą usprawnić globalną współpracę. Ze względu na rosnącą liczbę pracowników zdalnych, specjaliści HR będą musieli podejmować większe starania, aby zapewnić łączność i współpracę pomiędzy członkami swoich zespołów. 95% respondentów jest zdania, że będzie w stanie wykonywać swoją pracę z dowolnego miejsca na ziemi.
– Zmiany technologiczne i kulturowe zawsze sprzyjały rozwojowi innowacji w środowisku pracy, przy czym obecnie obserwujemy wyjątkowo szybkie tempo pojawiania się nowych modyfikacji, do których muszą się także dostosować pracodawcy – mówi Dermot O’Brien, dyrektor pionu HR w ADP– Aby realizować założone cele biznesowe, a jednocześnie zachowywać konkurencyjność, pracodawcy muszą dopuścić pewien poziom elastyczności działania, przyjąć założenie, że technologia ma wspierać, a nie hamować rozwój kariery oraz stworzyć pracownikom możliwości pielęgnowania własnych zainteresowań, przy jednoczesnym spełnianiu misji firmy – dodaje O’Brien.
 
Odpowiednie docenianie potrzeb pracowników i umiejętne zarządzanie nimi, wiąże się z wielkimi korzyściami, także tymi ekonomicznymi. – Wyjście naprzeciw zmianom w środowisku pracy będzie sprzyjać wzmocnieniu kadr. Pracownicy będą bardziej zaangażowani, wydajni i samodzielni – mówi Ahu Yildirmaz, wiceprezes i szefowa ADP Research Institute. – Poza tym, dzięki otwartości na zmiany, pracodawcy mają większe szanse na zdobycie i zatrzymanie talentów w swojej firmie – wskazuje Yildirmaz.
 
Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób na całym świecie ewoluują potrzeby i pragnienia pracowników, liderzy biznesu mogą opracowywać krótko- i długofalowe strategie, których realizacja będzie sprzyjać rozwijaniu silniejszych i wydajniejszych kadr.
 
Pełna wersja badania „Evolution of Work” dostępna jest na stronie: http://www.adp.pl/evolution-of-work
 
O ADP Research Institute
 
ADP Research Institute® (ADPRI) jest specjalną grupą badawczą działającą w ramach ADP, światowego lidera w zakresie rozwiązań oferowanych w chmurze i dostawcy usług na rzecz zarządzania kapitałem ludzkim. ADPRI dostarcza liderom zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, informacji badawczych na temat obecnych i spodziewanych w przyszłości zagadnień z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, trendów obserwowanych w obszarze zatrudnienia i strategii obieranych przez pracowników.
 
ADP na świecie
 
Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.
 
Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2016 ADP, LLC.
 

Kontakt dla mediów
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com
Joanna Gębska, BrandLab, tel. 660 506 223, j.gebska@brandlab.pl