ADP: Europejscy pracodawcy nie dotrzymują obietnic – Raport: Evolution of Work 2.0. Nastawienie „Ja” vs „My”

Warszawa - 28 listopada 2017 r. - Według badań ADP Research Institute® europejscy pracodawcy nie spełniają oczekiwań swoich pracowników.

  • Tylko 57% pracowników twierdzi, że ich oczekiwania dotyczące pracy zostały spełnione

  • 47% pracowników twierdzi, że odejdzie z pracy, która nie spełni ich oczekiwań

  • Pracodawcy błędnie określają powody, dla których pracownicy decydują się na pozostanie w miejscu pracy 

Raport "Evolution of Work 2.0", który powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ponad 8500 pracowników i pracodawców z 13 krajów, wskazuje na znaczne nieprawidłowości w kontekście dotrzymywania obietnic warunków pracy. Według badań ponad połowa (57%) pracowników w Europie twierdzi, że ich oczekiwania, po dołączeniu do nowej firmy, nie zostały spełnione. Aż 60% pracowników jest otwartych na nowe możliwości rozwoju kariery tj. zmianę pracy i prawie połowa (47%) pracowników twierdzi, że odejdzie z pracy, jeżeli ich oczekiwania nie zostaną spełnione. Wniosek jest jeden: pracodawcy muszą robić znacznie więcej niż dotychczas aby utrzymać najlepsze talenty w swoich organizacjach.

Co przyciąga pracownika a co sprawia, że odchodzi?

Raport ADP „Evolution of work 2.0” wykazuje, że pracodawcy liczą się z tym, że ich pracownicy są mniej lojalni. Jednak podwładni są przekonani, że byliby bardziej przywiązani do swoich firm, gdyby te traktowały je w sposób bardziej ludzki i wywiązywały się w obietnic postawionych na początku współpracy. Pracownicy podkreślają, że ich lojalność w stosunku do pracodawcy nie jest kwestią nastawienia a zachowań w obszarze zarządzania. Jednym z argumentów, które decydują po pozostaniu w firmie jest jasna ścieżka rozwoju. We wszystkich badanych krajach, pracownicy w znacznie mniejszym odsetku deklarują, że słyszeli o możliwości awansu wewnątrz przedsiębiorstwa niż pracodawcy. Ci natomiast zapewniają, że dają takie możliwości i informują o nich.

– To, co przyciągnęło pracownika do miejsca pracy, to w większości te same rzeczy, które sprawiły, że zdecydował się na odejście. Pracodawcy muszą zmienić swoją postawę i zaspokoić szerszy zestaw potrzeb w zakresie osobistego rozwoju pracowników. Obecnie pracodawcy bardzo starają się pozyskać uzdolnionych pracowników, skupiając się tym samym na początkowych etapach tj. rekrutacji czy onboardingu. Jednak, aby zatrzymać pracowników w organizacji, pracodawcy muszą pamiętać, co im obiecali na początku i zagwarantować, że te obietnice zostaną spełnione. Najważniejsza rola pracodawcy w dużej mierze zaczyna się właśnie w tym momencie i przejawia się na wielu obszarach, począwszy od rozwoju, szkoleń po dobrą atmosferę w pracy – mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska

Pieniądze to nie wszystko

Dla pracowników płace i dodatkowe wynagrodzenie są istotnym elementem, dla którego decydują się podjąć pracę i w niej pozostać (47%). Jednak środowisko pracy, relacje z kolegami, atmosfera oparta na zaufaniu, pochwały czy uznanie szefa mają znacznie większe znaczenie. Dlatego też pracownicy sądzą, że ich pracodawcy dość dobrze wypadają w początkowym etapie współpracy, jednak wraz z biegiem czasu idzie im to coraz gorzej. Analizując, pracownicy dobrze oceniają obszary zarządzania takie jak rekrutacja (41%), wprowadzenie do pracy (44%) i szkolenia (46%).

Wszystko w rękach pracodawców

Europejscy pracownicy stosunkowo nisko oceniają swoje firmy pod kątem większości obszarów zarządzania talentami. Ta rozbieżność jest najważniejszym problemem dla specjalistów HR. Firmy muszą rozpoznać wzajemne oddziaływanie tych różnic, a także opracować narzędzia, techniki i programy mające na celu zlikwidowanie rozbieżności. Poczucie docenienia wydaje się być kluczowym czynnikiem satysfakcji z pracy oraz kwestią, w której pracodawcy mogą się znacznie poprawić, w porównaniu do innych emocjonalnych wskaźników, takich jak lojalność, zaangażowanie i zaufanie.

 

 

O ADP Polska (NASDAQ-ADP)

Zaawansowana technologia w ludzkim wymiarze. Przedsiębiorstwa wszelkiego rodzaju i różnej wielkości na całym świecie polegają na oprogramowaniu ADP w chmurze oraz wsparciu ekspertów, by pomóc uwolnić potencjał swoich pracowników. HR. Talent. Korzyści. Usługi kadrowo-płacowe. Zgodność. Wspólna praca na rzecz tworzenia lepszych kadr. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.adp.pl.

Logo ADP,  ADP,  ADP Research Institute oraz ADP National Employment Report są zastrzeżonymi znakami towarowymi ADP, LLC. ADP A more human resource jest znakiem usługowym ADP, LLC. Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich poszczególnych właścicieli.
Copyright © 2017 ADP, LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kontakt dla mediów

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Joanna Gębska, BrandLab, tel. 660 506 223, j.gebska@brandlab.pl