ADP liderem w obszarze obsługi płacowej w rankingu NelsonHall za 2016 r.

 

Warszawa – 16 marca 2017 r. – NelsonHall, globalna firma świadcząca usługi analityczne z obszaru outsourcingu procesów biznesowych (BPO) i IT po raz czwarty wyróżniła ADP® jako lidera w dziedzinie outsourcingu usług biznesowych z obszaru płac .
 
 

Stosowany przez firmę model NelsonHall Evaluation & Assessment Tool (NEAT) umożliwia ocenę dostawców na dwóch poziomach: pod kątem zdolności zapewnienia natychmiastowych korzyści i zdolności do sprostania przyszłym wymogom klientów. Spółki, które znalazły się w tzw. kwadrancie Liderów, uzyskały wysokie noty zarówno w oczach analityków, jak i w ocenach klientów.

Wśród wskazanych przez NelsonHall atutów ADP w obszarze obsługi płacowej znajduje się globalny zasięg firmy (obecność w 112 krajach) oraz zdolność do świadczenia usług w środowisku międzynarodowym, w wielu językach i strefach czasowych, przy jednoczesnej znajomości rynków lokalnych. Uznanie firmy analitycznej zdobyła również różnorodność i elastyczność oferty ADP, która zapewnia klientom – tak niewielkim firmom, jak i globalnym koncernom – pełną swobodę decydowania o zakresie poddanych outsourcingowi procesów.

Kolejnym istotnym czynnikiem, jaki w opinii NelsonHall wyróżnia ADP, jest udostępnienie klientom narzędzia ADP® DataCloud , które pozwala dokonywać analiz porównawczych danych statystycznych z obszaru zatrudnienia w oparciu o informacje pochodzące od blisko 95 000 klientów ADP. Uznanie analityków wzbudziło również narzędzie ADP® Marketplace . Ten oparty na chmurze sklep z aplikacjami ma za zadanie ułatwiać pracodawcom dynamiczne zarządzanie ekosystemem aplikacji biznesowych oferowanych przez firmę ADP i jej globalnych partnerów. Dzięki ADP Marketplace firmy dowolnej wielkości mogą w skali całej organizacji płynnie zwiększać zasięg własnych rozwiązań kadrowych z wykorzystaniem bezpiecznego procesu pojedynczego logowania.

– ADP zapewnia klientom spójny format obsługi, poczynając od etapu rekrutacji pracowników, aż do ich przejścia na emeryturę, oferując skalowalne i innowacyjne rozwiązania oraz technologie z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) – powiedział Gary Bragar, dyrektor ds. badań nad outsourcingiem procesów HR w NelsonHall . – W modelu NEAT rozwiązania płacowe ADP uzyskały wysokie noty zarówno w opinii analityków, jak i w ocenach klientów – dodał Bragar.

Inne atuty ADP, na które zwraca uwagę NelsonHall, to między innymi dbałość o satysfakcję użytkowników oraz znaczące inwestycje w technologię i potencjał integracyjny. Takie podejście sprawia, że oferta ADP jest atrakcyjna dla międzynarodowych klientów korzystających z usług dużych dostawców HCM i wymagających bardziej kompleksowych rozwiązań z zakresu integracji.

– Ten wyraz uznania stanowi potwierdzenie, że wybierając ADP, przedsiębiorstwa stawiają na współpracę z globalnym liderem o udokumentowanym doświadczeniu w obszarze obsługi płacowej oraz rozwiązań HCM – powiedział Ed Flynn, prezes ADP Global Enterprise Solutions . – Firmy korzystające z usług ADP otrzymują do dyspozycji nasze rozwiązania w chmurze i platformy mobilne oraz mogą czerpać korzyści z globalnej wiedzy specjalistycznej, nieustannych inwestycji w jakość obsługi i innowacji technologicznych, które pomagają im realizować potrzeby i doskonalić kadry – podsumował Flynn.

Spersonalizowany raport z badania NelsonHall’s H&W NEAT 2016 zawierający ocenę potencjału i wyników ADP w dziedzinie obsługi płac dostępny jest pod linkiem .

O ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 18 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 330 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 130 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 100 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2017 ADP, LLC.

Kontakt dla mediów
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com
Joanna Gębska, BrandLab, tel. 660 506 223, j.gebska@brandlab.pl