ADP: Pracodawcy uważają, że nowe technologie w tym social media stanowią zagrożenie dla lojalności pracowników wobec firmy.

Raport: Evolution of Work 2.0. Nastawienie „Ja” vs „My”.

 
 
Warszawa, Polska – 17 października 2017 r. – Pomimo deklarowanej przez pracowników wysokiej lojalności wobec swoich pracodawców, aż 64% z nich twierdzi, że bezpieczeństwo zatrudnienia nie istnieje. W miarę rozwoju rynku pracy oraz zaostrzonej konkurencji o największe talenty, oferowanie jasnej ścieżki rozwoju kariery może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania najlepszych pracowników w firmie – wskazują wyniki badania Evolution of Work 2.0 przeprowadzonego przez ADP Research Institute® (ADPRI). Analiza wyników badania pozwoli lepiej zrozumieć decyzje pracowników, którzy chcą pozostać na obecnym stanowisku pracy oraz tych, którzy mają w planach zmianę zatrudnienia.
 
Kluczowe wnioski:
  • Pracownicy nie mają zaufania do swoich aktualnych pracodawców. Aż 60% z nich jest otwarta na propozycje zmiany pracy.
  • 64% badanych europejskich pracowników mówi, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo pracy.
  • W rezultacie 38% pracowników biernie szuka nowych miejsc pracy. Pracodawcy sądzą, że ta skala jest znacznie mniejsza i wynosi około 23%.
  • Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy uważają, że chcąc awansować lub zarabiać więcej, należy opuścić swoje dotychczasowe miejsce pracy.
  • Pracownicy nie są świadomi możliwości otrzymania awansu w strukturach swojej firmy. Natomiast 2/3 pracodawców jest przekonanych, że pracownicy są poinformowani o możliwościach awansu w strukturze przedsiębiorstwa.
 
Europejscy pracownicy nisko oceniają swoje firmy pod względem kluczowych obszarów zarządzania talentami
 
Pewni siebie pracodawcy w Europie uważają, że dość dobrze radzą sobie z różnymi aspektami zarządzania talentami. Oceny pracowników są diametralnie różne. Ta rozbieżność jest największym wyzwaniem działów HR w najbliższej przyszłości. Największą przepaść według raportu Evolution of Work 2.0. odnotowano w podejściu do wydajności pracy i planowania kariery. Około 2/3 pracodawców ocenia siebie bardzo dobrze w tych obszarach, jednak to zdanie podziela jedynie 38% pracowników. Największą satysfakcję z pracy, jak wykazują badania, daje poczucie docenienia. Pracodawcy zapomnieli o emocjonalnych czynnikach satysfakcji, które budują zaangażowanie, zaufanie i lojalność pracowników. Rozbieżności tradycyjnie należy doszukiwać się w podejściu do wzrostu wynagrodzeń i systemu motywacyjnego. Tylko 31% pracowników odczuwa zadowolenie z podejścia swoich pracodawców w tych obszarach.
 
Brak możliwości rozwoju kariery zmniejsza lojalność pracowników
 
Najważniejszym celem rozwoju osobistego pracownika jest awans z obecnego stanowiska. W dalszej kolejności istotne są warunki do rozwoju umiejętności, które będą mogły wpłynąć na poszerzenie ścieżki kariery w aktualnej lub w innej firmie. Niewiele, bo jedynie 40% pracowników zgadza się, że ma jasno zarysowaną ścieżkę rozwoju kariery w swojej firmie. Pracodawcy, aż w 70% uważają, że zapewniają swoim pracownikom rozwój. Aż 3/4 badanych pracowników sygnalizuje, że nie widzi możliwości rozwoju w strukturach własnej firmy i nie otrzymuje informacji o możliwych awansach. Dlatego też decydują o zmianie pracy.
 
Zmiana pracy a nowe technologie
 
Codzienna praca, złe relacje z przełożonym czy kultura organizacyjna firmy są kluczowymi czynnikami wpływającymi na migracje z firmy. We wszystkich krajach europejskich na zatrzymanie pracowników wpływa głównie jeden i ten sam powód – rodzaj pracy, godziny pracy i ich elastyczność. Mimo to okazuje się, że europejscy pracownicy są lojalni wobec swoich pracodawców. Tylko niewiele ponad 30% z nich uważa, że łatwo jest zmienić branżę bądź firmę. Pracodawcy żyją jednak w ciągłej niepewności, myśląc że ich pracownicy noszą się z zamiarem zmiany. Prawie 60% z nich uważa, że ich podwładni aktywnie poszukują nowej pracy. Dodatkowo, za zagrożenie uznają nowe technologie i kanały social media, które w ich ocenie są kluczowym nośnikiem informacji o dostępnych ofertach pracy.
 
 Coroczne badanie Evolution of Work, przeprowadzane przez ADP Research Institute pokazuje jak zmienia się podejście pracowników i pracodawców do siebie. Dzisiaj wspólną cechą wszystkich badanych krajów jest zjawisko nazywane „rynkiem pracownika”, szczególnie jeżeli mówimy o wyspecjalizowanych pracownikach. Polska, mimo iż nie brała bezpośredniego udziału w badaniu, jest jak najbardziej wzięta pod uwagę w analizie. Wiele polskich firm działa przecież na rynkach zagranicznych. To co dziś ukazuje raport jest z jednej strony tym, czego mogliśmy się spodziewać. Chodzi o rozbieżność w postrzeganiu kluczowych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim w firmie. Pracodawcy tradycyjnie uważają, że dobrze radzą sobie z pracownikami, oferując im dobre warunki pracy. Z drugiej jednak strony, żyją w przeświadczeniu, że pracownicy mają tak wiele źródeł informacji o ofertach pracy i możliwości do zmian, że nie wierzą w ich lojalność wobec firmy. Jest to nieco zadufana postawa pracodawców, którzy dalecy są od tego aby zrozumieć dzisiejszego pracownika, o którego przecież zabiegają. Zaskoczeniem dla pracodawców może okazać się fakt, że pracownicy są mimo wszystko lojalni wobec swoich firm, owszem myślą o nowych możliwościach ale przede wszystkim oczekują rozwoju i dobrych relacji w dotychczasowej pracy. Dla nich ważne są nie tylko pieniądze ale liczy się dobra atmosfera, możliwość wykonywania swoich obowiązków, z poczuciem sensu i misji, chcą mieć realny wpływ na swoją pracę. Do zmiany pracy najbardziej dziś motywuje więc brak perspektyw rozwoju oraz relacja z szefem. Nie bez powodu mówi się, że przychodzi się do firmy, a odchodzi od szefa – mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.

 

O ADP (NASDAQ-ADP)

Zaawansowana technologia w ludzkim wymiarze. Przedsiębiorstwa wszelkiego rodzaju i różnej wielkości na całym świecie polegają na oprogramowaniu ADP w chmurze oraz wsparciu ekspertów, by pomóc uwolnić potencjał swoich pracowników. HR. Talent. Korzyści. Usługi kadrowo-płacowe. Zgodność. Wspólna praca na rzecz tworzenia lepszych kadr. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.adp.com.

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2017 ADP, LLC.

Kontakt dla mediów
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com
Joanna Gębska, BrandLab, tel. 660 506 223, j.gebska@brandlab.pl