ADP przejmuje firmę The Marcus Buckingham Company w celu rozszerzenia portfolio usług z zakresu zarządzania talentami

 

Warszawa, Polska – 17 stycznia 2017 r. – ADP przejmuje firmę The Marcus Buckingham Company (TMBC) oferującą innowacyjne rozwiązania z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), aby zapewnić swoim klientom bardziej naukowe podejście do kwestii zaangażowania i wydajności pracowników.
 

Strategiczne przejęcie wpisuje się w opartą na danych koncepcję zarządzania talentami ADP

Firma TMBC i jej założyciel Marcus Buckingham należą do pionierów w dziedzinie wykorzystania danych i badań naukowych do doskonalenia praktyk zarządzania talentami, pomagających menedżerom budować zaangażowanie i wyniki podległych im zespołów. Nieszablonowe metody, jakie proponuje TMBC, zapewniają menedżerom narzędzia do prowadzenia coachingu w oparciu o atuty podwładnych oraz kształtowania zespołów w oparciu o mocne strony pracowników.

StandOut to oferowane przez TMBC oparte na chmurze rozwiązanie przeznaczone do zarządzania talentami i wydajnością pracy. Łączy ono aplikacje z coachingiem i edukacją, udostępniając kierownikom zespołów narzędzia, analizy i dane niezbędne do wykorzystania talentów podwładnych do zwiększenia osiąganych przez nich wyników. Rozwiązanie, budowane w oparciu o dekady przełomowych badań, które pozwoliły zidentyfikować czynniki wyróżniające wysokowydajne zespoły, oferowane będzie obecnie pod nazwą ADP StandOut. Firma TMBC posiada globalne portfolio klientów z wielu różnych sektorów, poczynając od sektora usług biznesowych, na branży hotelarskiej kończąc. Wielu klientów TMBC to podmioty notowane w rankingu Fortune 100.

– Atuty i wyróżniki każdej firmy są pochodną jej puli talentów – uważa Carlos Rodriguez, prezes i dyrektor generalny ADP. – Dlatego stale inwestujemy w oparte na danych rozwiązania do zarządzania talentami, czego najlepszym przykładem jest pozyskanie firmy TMBC. Technologia oraz cieszące się uznaniem badania TMBC stanowić będą znakomite uzupełnienie naszego bieżącego portfolio talentów, umożliwiając ADP sprawniejsze świadczenie usług dla rosnącej liczby innowacyjnych organizacji, które nieszablonowo podchodzą do problemu zarządzania i angażowania talentów. Cieszymy się, że możemy powitać w ADP Marcusa i pracowników TMBC – dodaje.

Jak podaje raport Global Human Capital Management Trends 2016 (Globalne trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim w roku 2016) opracowany przez Deloitte, choć aż 77% dyrektorów wykonawczych uważa analizę kadrową za ważną, zaledwie 29% z nich twierdzi, że potrafi skutecznie wykorzystywać dane do przewidywania trendów personalnych i kształtowania strategii zarządzania talentami. W tej sytuacji przejęcie firmy TMBC pozwoli ADP rozwijać strategie zarządzania talentami, które pomogą klientom w doskonaleniu zasobów pracowniczych poprzez strategiczne wykorzystanie danych i wyników badań.

Marcus Buckingham to ceniony autor i mówca, który w charakterze lidera opinii w dziedzinie zarządzania talentami i trendów przywództwa wypowiada się zarówno w The Harvard Business Review i Forbes, jak i w programach typu talk show prowadzonych przez Oprah Winfrey i Larry’ego Kinga.

Deloitte,Global Human Capital Management Trends 2016.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html

– W branży HR dane ADP cieszą się powszechnym zaufaniem, dlatego tym chętniej zdecydowałem się wnieść do zasobów ADP wiedzę i narzędzia bazujące na danych, jakie w zakresie zarządzania talentami, zaangażowaniem i wynikami oferuje StandOut – powiedział Marcus Buckingham, dyrektor Instytutu Badawczego ADP. – Podczas gdy tak wiele spółek domaga się rzetelnych danych kadrowych dostępnych w czasie rzeczywistym, a także narzędzi, z których chcieliby korzystać liderzy i członkowie zespołów, połączenie zapewnianej przez ADP skali, bezpieczeństwa i integralności danych z oferowaną przez StandOut koncentracją na realnych zespołach stanowi nietuzinkową i obdarzoną olbrzymim potencjałem kompozycję. Cieszy mnie, że możemy dotrzeć do tak wielu firm i pracowników .

Już od ponad 60 lat ADP pomaga organizacjom o zróżnicowanym profilu i wielkości uwalniać pełnię potencjału posiadanych zasobów ludzkich. Przejęcie technologii, doradztwa i badań oferowanych przez TMBC umożliwia poszerzenie i pogłębienie opartego na chmurze portfolio ADP w obszarze talentów

– obejmującego pozycje takie jak rekrutacja, szkolenie rekruterów, outsourcing, weryfikacja i selekcja, wdrażanie, nauka, cele, wydajność, analizę danych, sukcesja i wynagrodzenia.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.adp.com/standout

Informacje o firmie ADP (NASDAQ-ADP)

Solidna technologia z ludzkim obliczem. Przedsiębiorstwa na całym świecie, niezależnie od ich wielkości czy zakresu działalności gospodarczej, polegają na rozwiązaniach firmy ADP obejmujących oprogramowanie w chmurze oraz profesjonalnych i dogłębnych analizach mających na celu wykorzystanie całego potencjału swoich pracowników. Zasoby ludzkie. Talent. Świadczenia. Płace. Zgodność. Współpraca na rzecz budowania lepszych kadr. Więcej informacji na stronie ADP.com.

ADP oraz logo ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy ADP, LLC. ADP A more human resource. jest znakiem usługowym firmy ADP, LLC. Wszelkie inne znaki należą do ich właścicieli.

Copyright © 2017 ADP, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt dla mediów
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com
Joanna Gębska, BrandLab, tel. 660 506 223, j.gebska@brandlab.pl