Małe i średnie przedsiębiorstwa siłą napędową gospodarki – najlepsza sytuacja w zatrudnieniu od wielu lat w Nowoczesnej Gospodarce!

Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2017 Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

Warszawa, Polska – 13 listopada 2017 r. – III kwartał 2017 r. był bardzo dobrym okresem dla przedsiębiorstw zatrudniających do 500 pracowników z sektora Nowoczesnej Gospodarki. Wynik małych i średnich firm awangardy biznesu jest wyższy od ogółu rynku i wynosi 5,84%. Jak wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2017” firmy Nowoczesnej Gospodarki tradycyjnie już osiągnęły lepsze wyniki w zatrudnieniu (+5,72%) niż ogół rynku (+4,5%; dane: GUS). Jest to najwyższy wzrost zatrudnienia odnotowany w raportach ADP od 5 lat. Na uwagę zasługują także dane GUS, które pokazują, że już trzeci kwartał z rzędu poziom zatrudnienia w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie i osiąga średnio 4,5%. Zaprezentowane wyniki ADP Polska i GUS świadczą o tym, że ogół rynku coraz odważniej naśladuje Nowoczesną Gospodarkę i konsekwentnie zwiększa zatrudnienie, rozwijając tym samym całą polską gospodarkę.

Mniejsze firmy umacniają swoją pozycję

Analiza wzrostu zatrudnienia w okresie lipiec – wrzesień br. wskazuje na dominację przedsiębiorstw zatrudniających do 500 pracowników. Wynik małych i średnich firm wynosi 5,84% i jest wyższy od ogólnego wzrostu poziomu zatrudnienia odnotowanego w Nowoczesnej Gospodarce, który osiągnął wynik +5,72%. Na wysoki wzrost zatrudnienia mniejszych przedsiębiorstw awangardy biznesu wpłynął przede wszystkim przyrost pracowników w sektorze produkcyjnym (+7,49%). Bezpośrednią przyczyną przewagi mniejszych firm, jest zwiększenie zapotrzebowania na pracowników sezonowych w okresie wakacyjnym. Od trzech lat obserwujemy stałą tendencję, gdzie w trzecim kwartale wyraźnie dominują przedsiębiorstwach, zatrudniających poniżej 500 pracowników.

– W najnowszym, dwudziestym już raporcie o zatrudnieniu w Nowoczesnej Gospodarce najbardziej innowacyjne spółki w Polsce odnotowały ponownie bardzo dobre wyniki. Firmy Nowoczesnej Gospodarki nadal rozwijają się dynamiczniej, niż ogół polskich przedsiębiorstw i intensywnie zwiększają swoje zatrudnienie, o czym świadczy odnotowany wzrost na poziomie 5,72% w III kw. br. w stosunku do roku ubiegłego. Drugie półrocze 2017 r. doskonale rozpoczęły średnie firmy, zatrudniające poniżej 500 pracowników, osiągając wynik +5,84%. To bardzo dobra informacja dla rynku. Prognozuje się, że prawie 40% małych przedsiębiorstw z amierza zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższego roku. Mniejsze firmy chcą się rozwijać i będą intensywnie szukać nowych klientów, to może pociągnąć za sobą wzrost zatrudnienia – podsumowuje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.

Usługi ze stabilnym wzrostem a produkcja na prowadzeniu

III kwartał br. wskazuje na dominację firm produkcyjnych, które osiągnęły stabilny dla swojego sektora wynik +6,11%. Zdecydowanie najlepszy wynik – na bardzo wysokim poziomie 7,49% – odnotowały firmy produkcyjne, zatrudniające poniżej 500 pracowników. Był to największy wzrost w tym kwartale nie tylko w sektorze produkcyjnym, ale również w całej Nowoczesnej Gospodarce. Przedsiębiorstwa usługowe także odnotowały wysoki wzrost zatrudnienia +5,51%. Dystans między sektorem produkcyjnym, a usługowym w III kw. br. wynosi jedynie 0.6 p.p. W ubiegłych latach, raporty ADP wykazywały znaczne różnice we wskaźnikach dot. zatrudnienia jakie osiągały duże i mniejsze przedsiębiorstwa w branży usługowej Nowoczesnej Gospodarki. Wyniki odnotowane w ostatnich kwartałach ukazują malejący dystans między nimi. Od początku 2017 roku obserwujemy stały wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach z sektora usługowego Nowoczesnej Gospodarki. Firmy reprezentujące ten sektor konsekwentnie zwiększają zatrudnienie i tworzą nowe miejsca pracy. Wyjątkowo w III kw. br. w usługach nieznacznie prowadzą duże firmy, odnotowując wzrost zatrudnienia na poziomie +5,61% r/r. Warto zwrócić uwagę, że firmy Nowoczesnej Gospodarki z sektora usługowego osiągnęły jeden z wyższych przyrostów zatrudnienia od lat.

– Tradycyjnie już, firmy z sektora produkcyjnego są liderem we wzroście zatrudnienia. W III kw. br. odnotowały wynik na poziomie 6,11 proc. Rekordowym wzrostem mogą pochwalić się małe firmy produkcyjne, które osiągnęły wynik 7,49 proc. Z tak dużym wzrostem i wysokim tempem rozwoju wiążą się liczne wyzwania. Branża produkcyjna to branża specjalistów w różnych dziedzinach, a ich ciągle brakuje na rynku pracy. Dla wielu firm powszechnym zjawiskiem stało się posiłkowanie się pracownikami np. z Ukrainy. Niemniej, wraz z zatrudnianiem obcokrajowców pojawia się wiele problemów, szczególnie tych proceduralnych związanych z legalizacją stałego zatrudnienia. Brak pracowników to tylko jedno z wyzwań. Polacy mają coraz większe apetyty na coraz wyższe wynagrodzenia. Tymczasem nie każdą firmę stać na podwyżkę, bo nie wszędzie udaje się poprawić wydajność pracy. Jak wyliczył GUS, w całym przemyśle wartość produkcji sprzedanej, wypracowanej przez jednego pracownika zwiększyła się o 2,9%, przeciętne wynagrodzenie zaś - realnie o 3,1%. Mimo to wzrost płac jest nieunikniony. Niedobór rąk do pracy wymusza wzrost wynagrodzeń oraz oferowanie pracownikom dodatkowych benefitów – dodaje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2017” jest dwudziestym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych. Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q3 2014 – Q3 2017, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 130 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację. Raport wzorowany jest na cenionym na całym świecie zestawieniu National Employment Report® przygotowywanym przez ekspertów ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics w USA.

OKIEM EKSPERTA:

Magdalena Adamiak, HR Business Partner, Ekspert Enxoo / HR-owo

Rynek pracy staje się rynkiem pracowników, zmniejsza się bezrobocie, a wiele firm skarży się na trudności w pozyskiwaniu kadr. Wymaga to z jednej strony zwiększenia efektywności procesów rekrutacyjnych i docierania do Kandydatów przy wykorzystaniu nowych źródeł, a z drugiej także przebudowania swojej oferty warunków zatrudnienia. Bardzo mnie to cieszy, bo idą za tym działania zwiększające poczucie dobrostanu pracowników: liczy się już nie tylko dostęp do opieki medycznej czy obiektów sportowych, ale także dobra atmosfera, partnerstwo i szacunek, elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej. Dotychczas takie benefity były kojarzone z przede wszystkim z firmami Nowej Gospodarki, w tej chwili stają się bardziej powszechne. To powoduje, że Kandydaci chętnie aplikują również do firm wcześniej postrzeganych jako bardziej „tradycyjne”. Obserwowalny jest również transfer menadżerów między sektorami. Tym samym sposób zarządzania unifikuje się w firmach o różnych profilach. Coraz większe sukcesy odnoszą małe firmy, często start-upy. To jest miejsce, w którym chce i może się rozwijać młode pokolenie. Młodzi ludzie wierzą, że ich praca ma sens i przynosi realne efekty, daje satysfakcję. Stąd zapewne zauważalny trend zwiększania zatrudnienia w firmach poniżej 500 pracowników. Usługi oferowane przez firmy Nowej Gospodarki, chętnie są kupowane przez firmy zagraniczne. Firmy doradcze i software’owe z powodzeniem funkcjonują na rynkach Europy Zachodniej czy USA, oferując swoje usługi lub „dostarczając” wysoko wykwalifikowanych specjalistów do realizacji dużych międzynarodowych projektów. I tu należy się cieszyć, że Polacy podchodzą bez kompleksów do współpracy z gigantami, a nasi pracownicy uważani są za wybitnych ekspertów i robią kariery także poza granicami Polski. Wyzwaniem dla pracodawców jest niewątpliwie utrzymanie wysokiego zaangażowania pracowników i zapewnienie sobie stałego poziomu zatrudnienia. Niebagatelną rolę odgrywają tu rosnące wymagania płacowe. Niektóre firmy muszą więc postawić sobie na nowo pytanie, jak chcą kształtować politykę wynagrodzeń i czy zdecydują się na zwiększanie budżetu płacowego, czy pogodzą się z rosnącą rotacją. Życzenie „abyś żył w ciekawych czasach” nabiera znaczenia, a od HR-owców wymagać będziemy niestandardowego myślenia i inspirowania się najlepszymi światowymi praktykami.

Konrad Bromiński, Ekspert ds. Rekrutacji, OLX Group

Kondycja sektora przedsiębiorstw usługowych w III kwartale tego roku pozostała dobra i stabilna, a perspektywy dla firm w IV kw. rysują się optymistycznie. W najlepszej na rynku sytuacji są duże firmy z branży usługowej. Jak pokazują wyniki, zatrudnienie w tych firmach jest znacznie wyższe niż było to jeszcze rok temu. Firmy usługowe zarówno duże, jak i mniejsze są w fazie ogromnego rozwoju, dotyczy to szczególnie branży nowych technologii. Rozwój firm tego typu spowodowany jest wyjściem na rynki zagraniczne. Odwrotnie - zagraniczni inwestorzy także sprowadzają do Polski swoje biznesy. Wszystko to napędza Nowoczesną Gospodarkę, czego efektem jest rosnące zatrudnienie. Mimo to, jest kilka czynników, które są utrudnieniem dla rozwoju, a nawet powodują jego zahamowanie. Najważniejszym z nich są wysokie koszty pracy. Dane rynkowe mówią, że możemy oczekiwać dalszego wzrostu przeciętnej płacy. Podwyżki są efektem zarówno rosnących nacisków ze strony pracowników, jak i skutkiem wyższych obrotów i zysków, czyli dobrej sytuacji finansowej firm. Jednak w ocenie przedsiębiorstw wzrost wydajności coraz częściej nie nadąża za wzrostem wynagrodzeń. Będzie to największe wyzwanie kolejnego roku dla całego sektora. Szczególnie duże przedsiębiorstwa sceptycznie podchodzą do podwyżek, ponieważ nadal cieszą się względnie dużym zainteresowaniem osób poszukujących pracy i nie mają aż tak dużych powodów do narzekań na brak kandydatów. To czym konkurują to warunki pracy, możliwości rozwoju zawodowego, wartości i kultura organizacji pracy oraz świadczenia pozapłacowe. A to są czynniki, które poza wynagrodzeniem mają największe znaczenie dla pracowników. Najbardziej na brak pracowników narzeka handel, gdzie brakuje pracowników nisko wykwalifikowanych. Niedobory kadrowe zaspakajane są przez pracowników z Ukrainy. Mimo to, można być dobrej myśli. Firmy usługowe Nowoczesnej Gospodarki nigdy jeszcze nie były w tak dobrej kondycji. Przy sprzyjającej koniunkturze, jest szansa na wyniki bliskie tym, które osiąga sektor produkcyjny. Gdyby skupić się wyłącznie na statystykach, to dynamika wzrostu w sektorze usługowym jest znacznie wyższa, co daje prawdopodobieństwo wyprzedzenia produkcji w kontekście zatrudnienia już w kolejnym roku.

O ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 18 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 290 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 130 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 100 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com .

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2017 ADP, LLC.

Kontakt dla mediów

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Joanna Gębska, BrandLab, tel. 660 506 223, j.gebska@brandlab.pl