Sektor usług umacnia swoją pozycję w Nowoczesnej Gospodarce.

 

Zatrudnienie w pierwszej połowie 2017 r. wyraźnie w górę!

Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2017 Wzorowany na National Employment Report ® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics
 
 
 

Warszawa, Polska – 23 sierpnia 2017 r. – Nowoczesna Gospodarka zakończyła pierwszą połowę 2017 r. z 5,32% wzrostem zatrudnienia (vs. H1 2016 r.). Bardzo udany dla firm awangardy biznesu był II kw., kiedy to pracę w najbardziej innowacyjnych spółkach w Polsce znalazło o 5,14% więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2016 r. – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2017” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim.


Duże firmy umacniają swoją pozycję

Pierwszą połowę 2017 r. z lepszym wynikiem zamknęły duże firmy Nowoczesnej Gospodarki, zatrudniające ponad 500 pracowników – 5,48%. Mniejsze przedsiębiorstwa odnotowały nieznacznie niższy wskaźnik (4,95%). Analizując sam II kw. br., zauważa się, że duże firmy Nowoczesnej Gospodarki uplasowały się na podobnym poziomie, odnotowując wzrost o 5,2%. Różnica między dużymi a mniejszymi firmami w II kw. br. wyniosła niewiele bo 0,2 p.p. Dla porównania różnica w I kw. br. między dużymi i małym firmami Nowoczesnej Gospodarki wyniosła 0,8 p.p. Najlepszy wynik w podziale na wielkość firmy odnotował sektor produkcyjny. W II kw. br. dominowały duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników i odnotowały wzrost na poziomie 5,58%.

– Wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne kwartały. Polscy pracodawcy rozwijają skalę działalności swoich firm, tworząc nowe miejsca pracy, ale także outsourcując część procesów biznesowych na zewnątrz. Coraz częściej, z tego typu procederów korzystają również mniejsze firmy. Duże zapotrzebowanie na pracowników niesie za sobą wiele wyzwań związanych z ich pozyskaniem oraz utrzymaniem w miejscu pracy. Z tym zadaniem mierzą się zarówno duże, jak i mniejsze firmy, zatrudniające poniżej 500 pracowników. Warto podkreślić, że przyrost pracowników w II kw. br., w obu przypadkach był bardzo podobny (duże firmy +5,20 proc., mniejsze +4,97 proc.), zmienia się jedynie skala prowadzenia biznesu. Przed nami okres, w którym zarówno cały rynek, jak i w szczególności Nowoczesna Gospodarka będą się harmonijnie rozwijały. Na wzrost zatrudnienia w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach w Polsce będzie miało wpływ m.in. tworzenie kolejnych centrów outsourcingowych, rozkwit nowych technologii (w tym systemów IT wspierających procesy zarządcze) oraz wykorzystywanie niekonwencjonalnych technik pozyskiwania kandydatów do pracy np. przez kanały social media – podsumowuje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.


Usługi doganiają produkcję

W II kw. br. sektor produkcyjny odnotował spadek w zatrudnieniu w stosunku do roku ubiegłego gdzie wskaźnik ten wyniósł aż 9,21%. Firmy Nowoczesnej Gospodarki z branży produkcyjnej zakończyły kwartał z wynikiem 5,45%. Mimo to awangarda biznesu nadal wyprzedza ogół gospodarki. Pozytywnym zaskoczeniem końcówki półrocza są usługi, które zbliżyły się przyrostem zatrudnienia do branży produkcyjnej. W II kw. 2017 r. mniejsze firmy sektora usługowego Nowoczesnej Gospodarki odnotowały wzrost zatrudnienia na poziomie 5,01%. Nieznacznie niższy wzrost zarejestrowano w dużych firmach zatrudniających powyżej 500 pracowników – 4,98%. Sektor ten utrzymuje tendencję wzrostową od końca zeszłego roku.

Pierwsze sześć miesięcy 2017 r. było również okresem rekordowych zmian na całym rynku. Zgodnie z danymi GUS, ogół polskich przedsiębiorstw zarejestrował 4,5% wzrost zatrudnienia ‒ to najlepszy wynik, jaki publikowaliśmy w dotychczasowych, dziewiętnastu już edycjach raportu ADP Polska. Rekordowo niska w całej historii raportów była także średnia stopa bezrobocia. Pod koniec półrocza wyniosła ona jedynie 7,1%. Zgromadzone wyniki stanowią potwierdzenie dobrej koniunktury i harmonijnego rozwoju polskiej gospodarki. Jak wynika z porównania danych ADP i GUS, firmy Nowoczesnej Gospodarki nadal utrzymują wyższą dynamikę zatrudnienia niż ogół polskich przedsiębiorstw i napędzają polską gospodarkę. Co jednak bardzo istotne, rynek podąża tuż za awangardą biznesu i konsekwentnie rozwija zatrudnienie.

– Wyniki odnotowane przez Nowoczesną Gospodarkę w pierwszym półroczu 2017 r. utwierdzają nas w przekonaniu, że polski rynek pracy zmierza w dobrym kierunku i dynamicznie się rozwija. Wzrost zatrudnienia ogółem, w samym II kw. br. utrzymał wysoki poziom z I kw. i wyniósł +4,5 proc. Awangarda biznesu już tradycyjnie miewa się lepiej. Firmy z sektora Nowoczesnej Gospodarki odnotowały wzrost zatrudnienia w II kw. br. na poziomie +5,14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Mimo nieznacznego zahamowania, w stosunku do wyników z początku roku, najbardziej innowacyjne firmy wciąż rozwijały się i wdrażały działania usprawniające ich biznes. Bardzo cieszy fakt, że ogół biznesu utrzymuje tendencje wzrostowe i zbliża się do wyniku firm z Nowoczesnej Gospodarki. Jednocześnie odnotowaliśmy rekordowo niskie bezrobocie na poziome 7,1 proc. Z pewnością jest to zasługa m.in. sezonowego zapotrzebowania na pracowników tymczasowych, ale przede wszystkim stale rozwijającej się koniunktury – dodaje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2017” jest dziewiętnastym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych. Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2015 – Q2 2016, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 130 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację. Raport wzorowany jest na cenionym na całym świecie zestawieniu National Employment Report® przygotowywanym przez ekspertów ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics w USA.


OKIEM EKSPERTA:

Magdalena Siwińska, Partner Zarządzający, Grupa HR Masters

Wyraźnie widać, że duże firmy gonią firmy Nowoczesnej Gospodarki. Duża konkurencja i konieczne innowacje wymuszają nowe, inne i niestandardowe działania w każdym obszarze funkcjonowania firmy. Zmieniają się zasady marketingu, sprzedaży czy pozyskiwania (i utrzymywania) nowych pracowników. Naturalną konsekwencją tych zmian jest ciągły wzrost zatrudnienia. Moim zdaniem ten wynik będzie się stopniowo wyrównywał w najbliższych miesiącach. Firmy Nowoczesnej Gospodarki korzystają z nowoczesnych technologii i outsourcingu, wdrażają innowacyjne rozwiązania. Są to duże organizacje, ale też mniejsze firmy, czasem start-up’y. Uważam, że takie firmy, nastawione na nieustający rozwój i nowe rozwiązania, będą poszukiwać zaangażowanych i efektywnych pracowników, niezależnie od swojej wielkości. W dalszym ciągu widać, że firmy produkcyjne potrzebują pracowników, często nie mają jak realizować zakontraktowanych zleceń. Powodem jest niewystarczająca liczba rekrutowanych pracowników. Niestety wydaje się, że nadal powodem braku pracowników są zbyt niskie wynagrodzenia i brak dbałości o komfort pracy pracowników fizycznych. To musi się z czasem zmienić, jeśli produkcja chce działać w dalszym ciągu na tak wysokim poziomie. Firmy z uwagą obserwują zmieniającą się sytuację polityczno-gospodarczą, w kontekście planowanych inwestycji. Zmiany prawne czy podatkowe wpływają na nieco chłodniejszą ocenę współczesnych realiów biznesowych. Wydaje się, że na rekordowo niski wynik bezrobocia składają się zarówno prace sezonowe jak i ciągle zapotrzebowanie na nowych pracowników w innych branżach. Generalnie w tej chwili firmy mocno odczuwają „rynek pracownika“ – więc nie jest łatwo znaleźć odpowiednio wykwalifikowaną osobę, w krótkim czasie. Niezwykle ważne są dziś działania employer brandigowe (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne). Firmy prześcigają się w działaniach mających na celu utrzymanie ciągłego zaangażowania i motywacji swoich pracowników.


Ewa Kamińska, Dyrektor Zasobów Ludzkich, PZL Świdnik

Sytuacja spowolnienia wzrostu zatrudnienia w II kwartale w stosunku do początku roku, w firmach produkcyjnych z sektora NG jest naturalnym trendem wynikającym z realizacji dostaw budżetowanych w danym roku i ostrożnego optymizmu na rok 2018. Nie bez znaczenia jest jednak deficyt kompetencji technicznych na rynku pracy i rosnące koszty szkoleń ponoszonych przez pracodawców. Odmiennie niż w sektorze usług alternatywą nie są pracownicy zza wschodniej granicy ze względu na ograniczenia dotyczące okresów ich zatrudnienia, które powodują brak odpowiedniego zwrotu z inwestycji w niezbędne szkolenia. Nasza firma ustabilizowała swoje zatrudnienie już na początku roku. Wzrost dotyczył głównie pracowników bezpośredniej produkcji. Poszukiwaliśmy monterów lotniczych, mechaników lotniczych oraz laminaterów. Załamanie w latach ubiegłych poziomu szkolnictwa technicznego wciąż powoduje trudności w pozyskaniu odpowiednich jakościowo kandydatów przy jednocześnie zwiększonych oczekiwaniach dotyczących poziomu wynagrodzenia zasadniczego, jak też dodatkowych benefitów. Wzrost koniunktury w firmach NG kreuje zawsze potrzebę rozwoju dostawców, którymi są z reguły średnie lub małe firmy. Otwarta pozostaje odpowiedź na pytanie, jak trwały jest ten trend i czy pozwoli on na stabilny rozwój firm dostawców w dłuższej perspektywie.


Konrad Bromiński Recruitment Expert OLX Group Poland

Jednym z najważniejszych atutów firm Nowoczesnej Gospodarki jest ich innowacyjność. Świadczą o tym nieustanne dostosowywanie się do zmieniającego się biznesu, korzystanie z nowych technologii itp. Nasza branża jest w samym centrum zmieniającego się biznesu i doskonale współgra z potrzebami klientów. Nie dziwi dziś fakt, że firmy czy to usługowe czy e-commerce osiągają coraz to lepsze wyniki dot. zatrudnienia i zbliżają się swoimi wskaźnikami do sektora produkcyjnego, od lat niedoścignionego. Jeszcze niedawno wskaźniki wzrostu zatrudnienia w usługach wynosiły niewiele ponad 2%. Dziś ścigamy się z ogółem rynku. Mało tego, zatarła się przepaść między dużymi a małymi firmami. Cały sektor ma dużą potrzebę zatrudniania nowych pracowników. O przyspieszonym tempie wzrostu zadecydowało otwarcie na rynki zagraniczne ale także optymalizacja procesów biznesowych. Niemniej, tak znaczący wzrost zatrudnienia w branży jest ogromnym wyzwaniem. Powszechnie wiadomo, że króluje rynek pracownika, tak więc pozyskanie i utrzymanie kompetentnych pracowników, stanowi dziś najważniejsze zadanie dla działów HR. Wzrost zatrudnienia w sektorze usług i nowych technologii to bardzo dobry sygnał dla całego rynku. Przewiduję, że tak dobra koniunktura utrzyma się przez wiele miesięcy.


O ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 18 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 290 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 130 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 100 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.


ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2016 ADP, LLC.

Kontakt dla mediów
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com
Joanna Gębska, BrandLab, tel. 660 506 223, j.gebska@brandlab.pl