Wyzwania rozwoju i internacjonalizacji przemysłu w różnych branżach. Czy działy HR poradzą sobie z rozwojem na rynkach międzynarodowych?

 

Warszawa, Polska – 12 września 2017 r. – Wraz z rozwojem organizacji, głównym wyzwaniem zarządczym staje się czynnik ludzki. Sukces bądź porażka firmy, w dużej mierze zależy od sprawności działów HR. Firmy działające na arenie międzynarodowej muszą poradzić sobie z odmiennymi przepisami dot. prawa pracy i płac.

 
 

Wszelkie działania dążące do usprawnienia procesów personalnych opierają się na standaryzacji. Organizacje różnych branż, w tym usługi profesjonalne, sprzedawcy detaliczni, firmy farmaceutyczne czy sektor produkcyjny są pod presją poprawy kontroli oraz zmniejszenia kosztów dotychczasowych rozwiązań HCM. Pomocne okazuje się zrozumienie najważniejszych wyzwań i poznanie najczęściej popełnianych błędów. Firmy niebawem odczują na własnej skórze zmiany dot. ochrony danych osobowych (GDPR), co jeszcze bardziej wpłynie na podejmowanie decyzji o korzystaniu z nowych form wsparcia procesów HCM w firmie.

 

Jak w praktyce wyglądają realia systemów HCM?

  • 24% dużych, międzynarodowych firm planuje konsolidację systemu do zarządzania zasobami ludzkimi w 2017 roku

  • 60% dyrektorów generalnych twierdzi, że przetwarzanie danych w chmurze skróciło czas poświęcany na utrzymanie systemów

  • 42% firm planuje wymienić swój aktualny system HR i przenieść się do rozwiązania w chmurze

  • 62% z nich spodziewa się wartości dodanej dla firmy po zmianie systemu

  • 86% dyrektorów generalnych uważa, że technologie cyfrowe pomagają osiągnąć przewagę konkurencyjną

 

Wszystkie te elementy sprawiają, że wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniami dynamicznie zmieniającego się świata biznesowego, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia ich pozycji lub też w skrajnych przypadkach do upadku. W jaki sposób firmy mogą sprostać wyzwaniom rozwoju i internacjonalizacji przemysłu? Kluczem w rozwiązaniu tej kwestii może być jedno słowo – outsourcing.

 

– Prowadzenie biznesu na dużą, międzynarodową skalę oznacza ogromną odpowiedzialność. . Wszyscy zgadzamy się z tym, że pracownik jest najważniejszą częścią firmy, ale także największym wyzwaniem. Zarządzanie wieloma systemami wynagrodzeń zwiększa koszty, ogranicza elastyczność i zdolność organizacji do reagowania na zmieniające się warunki biznesowe. Rozdrobniona struktura sprawia, że wiele podejmowanych decyzji jest niecelnych. Do tego dochodzi brak zgodności z przepisami płacowymi w różnych krajach. Zagrożeń hamujących rozwój jest wiele, dlatego rozwiązaniem na bolączki współczesnych przedsiębiorstw jest centralizacja danych oraz wydzielenie części procesów na zewnątrz. Narzędzia zapewniane przez partnera outsourcingowego, np. samoobsługa dla pracowników, dostępność w oprogramowaniu mobilnym, globalne wsparcie eksperckie w trybie 24/7, zapewniają widoczność i szybkość reakcji, których potrzebują zarządzający. Dzięki współpracy z partnerem zewnętrznym przenosimy własne ryzyko na dostawcę, zwiększamy kontrolę nad przepływem danych, zyskujemy wydajność i czas. Jeden system płacowy upraszcza przepływ pracy. Wreszcie, obniża koszty. Jeden cennik, w podziale na region, jedna faktura, w jednej walucie – twierdzi Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

Zarządzanie systemami kadrowo-płacowymi, czy zmiany przepisów prawnych nie są elementem, w którym firmy się specjalizują, gdyż ich najważniejszym zadaniem jest rozwój usług. Aby przetrwać i odnosić sukcesy w zmiennym świecie, firma musi być elastyczna i działać sprawnie. Kadra zarządzająca boryka się z wieloma wyzwaniami natury zarządczej. Dyrektorzy HR, mają ograniczoną możliwość radzenia sobie z lokalnymi przepisami, działaniami administracyjnymi związanymi z obsługą wielu systemów. Aby usprawnić ich pracę, należy zapewnić rozwiązanie, które skonsoliduje dane pracowników. Dyrektorzy IT z kolei potrzebują elastyczności umożliwiającej dopasowanie systemów do zmieniających się potrzeb biznesowych. Firmy, które nie mają możliwości przetwarzania danych w chmurze, martwią się o zarządzanie centrami danych, wydajność skalowania i konfigurację systemów. Te przeszkody wiążą się z kosztami. Dyrektorzy działu finansów muszą stale monitorować wydatki związane z zatrudnieniem. Dodatkowo praca z wieloma systemami, w wielu walutach utrudnia poznanie całkowitej wartości kosztów, jakie ponosi firma z tytułu posiadania pracowników. W najtrudniejszej sytuacji są dyrektorzy generalni, którzy nie mają pełnego obrazu personelu swojej firmy, nie są wstanie połączyć tej wiedzy ze wskaźnikami efektywności, a w dalszej konsekwencji z wyznaczonymi celami biznesowymi.

 

Problemy płacowe a różne gałęzie międzynarodowego przemysłu

Firmy oferujące usługi profesjonalne, z sektora opieki zdrowotnej, farmaceutyczne, a także sprzedawcy detaliczni i producenci są pod ciągłą presją dążenia do poprawy kontroli, zwiększenia elastyczności i obniżenia kosztów swoich rozwiązań HCM. Wiele firm oferujących usługi profesjonalne w najbliższych latach musi poradzić sobie ze wzrostem koszów zatrudnienia, w tym płac. Firmy, które nie korzystają z mobilnych technologii, czy mediów społecznościowych zostają w tyle. Sektor opieki zdrowotnej i farmaceutyczny w pierwszej kolejności koncentruje się na ulepszaniu swoich produktów i usług. Korporacje, które jednocześnie nie wykazują się elastycznością mają problem z dopasowaniem budżetu do stale rosnących kosztów. Natomiast firmy produkcyjne, w których nadrzędną rolą jest sporządzanie harmonogramów i raportowanie w rozproszonych zakładach produkcyjnych mierzą się z dodatkowymi wyzwaniami w postaci zróżnicowanych stawek wynagrodzenia pracowników tymczasowych, pracujących na akord itp. Każda branża charakteryzuje się inną specyfiką działania. Dla sprzedawców, kluczowe procesy to planowanie, zatrudnianie i prognozowanie. Dlatego detaliści potrzebują nowych modeli operacyjnych i finansowych.

Outsourcing procesów HR oferuje działom kadr potencjał zwiększonej elastyczności oraz zapewnia wydajniejsze i tańsze procesy. Zapewnia globalny ład i jeden sposób na podejmowanie wyzwań, automatyzację procesów ręcznych, zarządzanie danymi i świadczenie usług w trybie spójnym na całym świecie. Firmy mogą uwolnić się od obciążeń związanych z różnymi przepisami, warunkami pracy, walutami, językami i dyrektywami. Poprzez globalny outsourcing obszaru płac przedsiębiorstwa mogą skonsolidować spójne procesy dla wszystkich krajów, w których prowadzą działalność.

 

O ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 17 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 290 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 130 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 100 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2016 ADP, LLC.

Kontakt dla mediów
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com
Joanna Gębska, BrandLab, tel. 660 506 223, j.gebska@brandlab.pl