ADP liderem na rynku zintegrowanych rozwiązań do zarządzania talentami.

 

5 września 2018 r. – ADP zostało ogłoszone liderem w najnowszym zestawieniu IDC MarketScapes for Worldwide Integrated Talent Management*, Worldwide Compensation Management** and Worldwide Learning Management***. IDC wyróżniła ADP za zdolność do wspierania organizacji o różnej wielkości i złożoności struktur oraz za możliwość świadczenia dodatkowych usług. Miejsce w rankingu to potwierdzenie wysokich kompetencji ADP w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i talentami.

Raporty wyróżniły ADP za udokumentowane osiągnięcia we wspieraniu dużych i małych organizacji dzięki zrównoważonemu podejściu opartemu na innowacji, stabilnym wzroście i sile finansowej. Inwestycje w nowe rozwiązania przyczyniają się do poprawy możliwości we wszystkich procesach zarządzania talentami u Klientów. Kompetencje ADP zostały dodatkowo wzmocnione dzięki inwestycji w firmę The Marcus Buckingham Company oferującą rozwiązania angażujące pracowników oraz w rynek talentów WorkMarket.

Sreeni Kutam, dyrektor ds. HR w ADP, powiedział: „Jesteśmy dumni z tego, że zostaliśmy wyróżnieni przez IDC MarketScape za nasze nieustanne zaangażowanie w rozwój technologii ułatwiającej transformację rynku HR. Cały czas rozwijamy zarówno technologię, jak i ofertę usług w całym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W tym roku poczyniliśmy znaczące postępy w zakresie wprowadzania innowacji do usług dedykowanych zarządzaniu talentami, uczenia się i zarządzaniu wynagrodzeniami. ADP koncentruje się na inwestycjach w innowacje, ponieważ zależy nam na ewolucji narzędzi i usług, dzięki którym nasi klienci mogą wzbogacić swoje strategie w zakresie zasobów ludzkich i zarządzania talentami.”

Lisa Rowan, wicedyrektor działu naukowego Human Capital and Talent Management Software and Services w IDC, powiedziała: „ADP wykazało się wyraźnym zaangażowaniem we wsparcie klientów na współczesnym rynku pracy. Dzięki uruchomieniu programu Pay Equity Explorer w praktyce wdrożyło to, z czym muszą zmierzyć się dzisiaj liderzy zarządzania talentami i HR. Efektem jest wsparte globalnym doświadczeniem rozległe portfolio produktów i jasna wizja przyszłości HR”.

ADP już po raz drugi zostało ogłoszone liderem w IDC MarketScape for Compensation Management Vendor Assessment . Po raz pierwszy zostało liderem w IDC MarketScape for Worldwide Integrated Talent Management.

IDC MarketScape to analityczny model oceny konkurencyjności dostawców rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych i branżowych na rynku. Metodyka badawcza zastosowana w tym modelu jest oparta na rygorystycznych metodach oceny, w których uwzględniane są kryteria jakościowe i ilościowe. Wyniki przedstawiane są w postaci schematu graficznego, na którym zaznaczona jest pozycja każdego dostawcy na określonym rynku. IDC MarketScape stwarza ramy, które umożliwiają porównanie produktów i usług, możliwości i strategii oraz bieżących i przyszłych czynników sukcesu rynkowego różnych dostawców rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych lub branżowych. Umożliwia to nabywcom rozwiązań technologicznych niezależne porównania słabych i mocnych stron bieżących i przyszłych dostawców.

*IDC MarketScape: Worldwide Integrated Talent Management 2018 Vendor Assessment (Doc # US41522417e, lipiec 2018),

**IDC MarketScape: Worldwide Compensation Management in Integrated Talent Management 2018 Vendor Assessment (Doc # US41522317e, lipiec 2018)

***IDC MarketScape: Worldwide Learning Management in Integrated Talent Management 2018 Vendor Assessment (Doc#US41522517)

 

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.

ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 19 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 330 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 220 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 120 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2018 ADP, LLC.


 
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 504 222 823, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com    
Anna Ogiegło, BrandLab, tel. +48 600 034 306, a.ogieglo@brandlab.pl