ADP wśród grupy elitarnych firm na świecie z zatwierdzonymi wiążącymi regułami korporacyjnymi w zakresie globalnej ochrony danych

Warszawa, 5 marca 2018 – 28 lutego br. ADP, wiodący globalny dostawca rozwiązań zarządzania kapitałem ludzkim ogłosiło, że uzyskało zgodę 28 organów ochrony danych Unii Europejskiej (UE) na wdrożenie wiążących reguł korporacyjnych (WRK) zarówno jako przetwarzający dane, jak i administrator danych. Do tej pory tylko kilka globalnych firm uzyskało to wyróżnienie. Zgoda ta oznacza, że ​​ADP wdroży najwyższe standardy globalnej ochrony danych w zakresie danych osobowych swoich pracowników i innych partnerów biznesowych.

Wiążące reguły korporacyjne (WRK) zostały opracowane przez Komisję Europejską w celu umożliwienia międzynarodowym korporacjom, organizacjom międzynarodowym i grupom przedsiębiorstw dokonywania wewnątrzorganizacyjnych transferów danych osobowych ponad granicami zgodnie z zasadami prawa UE w zakresie ochrony danych.

– „Naszym nadrzędnym celem jest ochrona danych osobowych naszych klientów i pracowników na każdym etapie. Każdego dnia definiujemy, opracowujemy i udoskonalamy nasze produkty oraz ustalamy zasady, które regulują sposób, w jaki gromadzimy dane i nimi zarządzamy. Wdrożenie wiążących reguł korporacyjnych pokazuje nasze zaangażowanie w ochronę danych osobowych zgodnie z normami obowiązującymi w UE niezależnie od tego, gdzie dane europejskie są przetwarzane, udostępniane lub hostowane” – powiedział Carlos Rodriguez, prezes i CEO ADP.

Po przyjęciu wiążących reguł korporacyjnych ADP:

  • Będzie przestrzegać swoich WRK pod stałym nadzorem właściwego sobie Głównego Organu Nadzoru (Holenderski Organ Ochrony Danych).
  • Pomoże swoim klientom spełnić najwyższe standardy oczekiwane przez UE.
  • Zapewni swoim klientom rozwiązania wspierające ich wielonarodowe potrzeby biznesowe, zapewniając większą przejrzystość i spójność wynikające z przyjęcia jednego globalnego standardu.
  • Zapewni klientom dodatkowy poziom zarządzania w zakresie ochrony ich danych.

Aby osiągnąć te standardy, ADP utworzyło Radę ds. Przywództwa w Zakresie Prywatności, w której skład wchodzą międzydyscyplinarni specjaliści pełniący funkcje związane z ochroną i zarządzaniem danych, prawem, zapewnianiem zgodności i wsparciem. Liderzy ci odgrywają istotną rolę w promowaniu znaczenia komunikatów dotyczących prywatności w ADP, podczas gdy wyznaczeni liderzy biznesowi są odpowiedzialni za zarządzanie kontrolowanym przetwarzaniem danych osobowych w ramach każdej jednostki biznesowej i funkcji ADP.

Wiele tysięcy międzynarodowych przedsiębiorstw i pracowników na całym świecie codziennie powierza ADP najbardziej wrażliwe dane osobowe. Jako przetwarzający dane z zatwierdzonymi WRK, ADP zostało uznane przez europejskie organy regulacyjne za zaufanego i odpowiedzialnego opiekuna danych w nowej erze europejskiego zarządzania ochroną danych.


O ADP

Siła technologii z ludzkim akcentem. Firmy wszystkich rodzajów i rozmiarów na całym świecie korzystają z oprogramowania ADP w chmurze i wiedzy ekspertów, które pomagają uwolnić im potencjał swoich pracowników. HR. Talent. Korzyści. Lista płac. Zgodność. Wspólna praca, aby stworzyć lepszy zespół. Więcej informacji na www.adp.pl.

Logo ADP i ADP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ADP, LLC. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie © 2018 ADP, LLC.

 
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 504 222 823, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com    
Anna Ogiegło, BrandLab, tel. +48 600 034 306, a.ogieglo@brandlab.pl