Czas dla rodziny tylko w Święta? Polacy na tle europejskich pracowników

Bardziej od równowagi między życiem prywatnym a zawodowym Polaków do pracy motywuje odpowiednie wynagrodzenie, dobre relacje ze współpracownikami, uznanie managera i dodatek urlopowy

Co trzeci pracownik w Europie (31 proc.) ma poczucie, że nie zachowuje w obecnej pracy „work-life balance”

Na potrzebę rozdzielenia pracy od życia prywatnego wskazuje aż trzy czwarte pracowników w Europie (75 proc.)

Warszawa, 17 grudnia 2018 – Dla zaledwie 14,8 proc. polskich pracowników zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest odpowiednią motywacją do pracy1. Tymczasem w Europie potrzebę oddzielenia tych dwóch sfer życia wyraża pięć razy więcej pracowników – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę ADP2. Nie udaje się to 31 proc. ankietowanych Europejczyków

– Nadchodząca przerwa świąteczna to dla Polaków dobra okazja, aby poświęcić więcej czasu rodzinie, przyjaciołom i często zaniedbywanym pasjom. Mimo, iż coraz częściej pracodawcy zwiększają elastyczność pracy i odchodzą od kultury „ciągłego podłączenia”, to jednak zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym nie jest kluczowym elementem dla pracowników. Większość wskazuje odpowiednie wynagrodzenie, dobre relacje ze współpracownikami, uznanie managera i dodatek urlopowy jako kluczowe elementy motywujące do pracy. Zadaniem specjalistów ds. zasobów ludzkich w firmach pozostaje więc zbudowanie takiego środowiska pracy, które pozwoli na zachowanie harmonii pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Przepracowanie bowiem w dłuższej perspektywie negatywnie wpływa na efektywność i stosunek do wykonywanej pracy – mówi Anna Barbachowska, Country HR Biznes Partner ADP Polska.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na interesujące różnice wśród pracujących Polaków. Niemal co piąty respondent (19,3 proc.) z Wielkopolski wskazał „work-life balance” jako odpowiednią motywację do pracy, zaś w przypadku województwa opolskiego było to jedynie 6,1 proc. ankietowanych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w wymienionych dwóch województwach najczęściej wymienianą motywacją do pracy było adekwatne wynagrodzenie ponad 63 proc.)3.

Życie zawodowe i prywatne są ze sobą nierozerwalnie związane. Ponad połowa pracowników przyznaje, że życie osobiste wpływa na ich wyniki w pracy (58 proc.), równocześnie jedna trzecia (34 proc.) twierdzi, że zły dzień w pracy rzutuje na ich życie osobiste4.

Według badań ADP, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym częściej zachowują kobiety. Dla 62 proc. z nich możliwość zachowania „work-life balance” jest kluczową cechą idealnej pracy. Dla porównania, taką odpowiedź wskazało 52 proc. mężczyzn. Badanie „People Unboxed” ADP wykazało również, że im pracownik młodszy, tym zachowanie równowagi między pracą, a życiem rodzinnym jest dla niego mniej ważne. Wyjątek stanowią osoby powyżej 65. roku życia5.

O badaniu People Unboxed:

W kwietniu 2018 roku ADP i Circle Research przeprowadziły internetowe badanie ilościowe na grupie 2518 pracowników w 5 różnych krajach Europy. Próba stanowiła reprezentatywną grupę pracowników wybranych według kryterium wieku, płci, rodzaju i wymiaru zatrudnienia, przedziałów wynagrodzenia i stażu pracy.

Circle Research specjalizuje się w dziedzinie badań B2B. Mając siedziby w Londynie i Nowym Jorku, pomagamy naszym klientom B2B zrozumieć, jak zachowują się i myślą decydenci biznesowi. Więcej informacji na www.circle-research.com.

O badaniu „Workforce View in Europe 2018”

„Workforce View in Europe 2018” to badanie dotyczące postaw pracowników wobec przyszłości pracy. Zostało przeprowadzone dla firmy ADP przez niezależną agencję badań rynku Opinion Matters w sierpniu 2017 roku. Próba badawcza składała się z 9 908 pracujących dorosłych w ośmiu krajach w Europie.

Ekspert: Anna Barbachowska, Country HR Business Partner, ADP Polska

Anna Barbachowska jako Country HR Business Partner odpowiada w ADP Polska za wsparcie kadry zarządzającej w kwestii budowania zaangażowania, analizy potencjału ludzkiego w organizacji oraz planowanie długoterminowych ścieżek rozwoju. Zarządza też całościowo obszarem kadrowo-płacowym polskiego biura ADP.

Przed dołączeniem do ADP Polska pracowała jako HR Business Partner w Nielsen, gdzie zajmowała się opracowywaniem i wdrażaniem regionalnej strategii, doradztwem w zakresie polityki, procedur i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpośrednio rozwojem i pozyskiwaniem talentów. Była również odpowiedzialna za współpracę z lokalnymi i regionalnymi zespołami HR, zarówno w zakresie kadr i płac, jak i projektów z zakresu miękkiego HR. Przygodę z HR rozpoczynała w CEDC, gdzie odpowiedzialna była za wsparcie HR lokalnych struktur warszawskiego biura, jak również oddziałów w Polsce. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Marketing i Zarządzanie, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 19 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 330 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 220 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 120 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.

ADP na świecie

Zaplecze technologiczne z ludzką twarzą. Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. klientów w 100 krajach. Wysoka wydajność usług oraz niesłabnąca reputacja przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniających się warunkach została po raz kolejny doceniona przez środowisko biznesowe. Już 13. razy z rzędu firma ADP znalazła się na liście „Najbardziej podziwianych firmy świata” magazynu FORTUNE. Więcej informacji na: www.adp.com.

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2018 ADP, LLC.

Kontakt dla mediów

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Anna Ogiegło, BrandLab, tel. 600 034 306a.ogieglo@brandlab.pl

Opracowano na podstawie:

1 Raport “Workforce View in Europe 2018”, ADP: https://www.adp.pl/wszystko-o-kadrach/zaangazowanie-pracownikow-zarzadzanie-talentem/efektywne-metody-angazowania-pracownikow-2018

2 Raport “People Unboxed”, ADP: https://www.adp.pl/wszystko-o-kadrach/zaangazowanie-pracownikow-zarzadzanie-talentem/zrozum-swoich-pracownikow

3 Raport “Workforce View in Europe 2018”, ADP: https://www.adp.pl/wszystko-o-kadrach/zaangazowanie-pracownikow-zarzadzanie-talentem/efektywne-metody-angazowania-pracownikow-2018

4 Raport “People Unboxed”, ADP: https://www.adp.pl/wszystko-o-kadrach/zaangazowanie-pracownikow-zarzadzanie-talentem/zrozum-swoich-pracownikow

5 Raport “People Unboxed”, ADP: https://www.adp.pl/wszystko-o-kadrach/zaangazowanie-pracownikow-zarzadzanie-talentem/zrozum-swoich-pracownikow