Dyskryminacja w miejscu pracy: Polska na 5 miejscu wśród krajów UE

Warszawa – 28 lutego 2018 r.- Ponad jedna trzecia pracowników w Polsce (35%) doświadczyła dyskryminacji w miejscu pracy – tak wynika z nowego badania ADP „Okiem europejskich pracowników 2018”. Według badania wiek jest najczęstszą przyczyną dyskryminacji - tak twierdzi jedna dziesiąta pracowników (11%), podczas gdy 7% doświadczyło dyskryminacji ze względu na płeć - w przypadku kobiet wskaźnik ten osiągnął 10 %.

  • 35% pracowników w Polsce doświadczyło dyskryminacji w miejscu pracy
  • Więcej niż jedna dziesiąta (11%) uważa, że padła ofiarą dyskryminacji ze względu na wiek
  • Jedna dziesiąta kobiet (10%) doświadczyła dyskryminacji ze względu na płeć
  • Najbardziej narażone na dyskryminację są osoby powyżej 55. roku życia

Zgodnie z zasadą Równego Traktowania w Zatrudnieniu obowiązującą w polskim kodeksie pracy, pracodawcy są prawnie zobligowani do zapewnienia równego traktowania pracowników bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Wyniki badań sugerują, że pomimo przepisów wciąż istnieje wiele uprzedzeń mających wpływ na zachowania i decyzje, zarówno wprost, lub domyślnie w miejscu pracy.
 
Badanie pokazuje, że w niektórych sektorach dyskryminacja jest bardziej rozpowszechniona niż w innych: pracownicy w sektorze kultury i sztuki są najbardziej narażeni na doświadczanie dyskryminacji (54%), w podobnej sytuacji są pracownicy sektora usług finansowych (37%) oraz edukacji (37%). Najmniej dyskryminowani czują się pracownicy gastronomii (25%) oraz branży turystycznej (28%).
 
Wśród europejskich pracowników Polska nie wypada najgorzej. Najbardziej dyskryminowani w pracy czują się Włosi (42%), zaraz za nimi jest Francja, Hiszpania i Wielka Brytania (37%). Polska znalazła się na 5 miejscu z wynikiem na poziomie 35%.
 
Dyskryminacja ze względu na wiek
 

W Polsce dyskryminacja ze względu na wiek jest najczęściej wskazywaną formą dyskryminacji w miejscu pracy. Doświadczyło jej 11% ze wszystkich pytanych pracowników. Najbardziej skarżą się osoby powyżej 55. roku życia (23%), na drugim miejscu jest młode pokolenie w wieku 16-24 lata (15%). Druga na liście znalazła się dyskryminacja ze względu na płeć, z którą zmaga się około 7% pracowników, z czego aż 10% to kobiety.
 
– „W ostatnich 12 miesiącach dyskryminacja w miejscu pracy trafiła na pierwsze strony gazet. Przede wszystkim akcja #MeeToo rzuciła światło na nierówne traktowanie, które wciąż jest obecne
w przypadku wielu zawodów. Nasze badania pokazują, że problem nie ogranicza się wyłącznie do branży rozrywki i mediów. To oznacza, że należy wykonać większą pracę we wszystkich sektorach, aby upewnić się, że tego rodzaju uprzedzenia znajdą się poza schematem działania. Dlatego tak ważne jest nagłaśnianie inicjatyw, takich jak obchodzony dzisiaj dzień „Zero dla Dyskryminacji”– komentuje Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska
 
Powszechnie znany jest również problem związany z nierównym wynagradzaniem pracowników obejmujących te same stanowiska w danym miejscu pracy. Według wyników raportu ADP ten problem najbardziej dostrzegany jest przez pracowników większych korporacji, z których aż 31% uważa, że należy podejmować działania związane z nierównością płac. Aż 26% respondentów twierdzi, że należy zgłaszać te kwestie własnemu pracodawcy.
 
– „To samo wynagrodzenie za tę samą pracę stanowi jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, więc szokujące jest to, że wciąż mamy do czynienia z tego rodzaju nierównością chociażby między mężczyznami i kobietami. Wielu pracowników może uważać, że zgłaszanie różnic w wynagrodzeniu
w zależności od płci nie jest potrzebne w ich organizacji, jednak fakty sugerują co innego. Regularne zgłaszanie różnic w poziomie wynagrodzenia jest strategią dzięki której, wszyscy pracodawcy stawią czoła od dawna zakorzenionym uprzedzeniom, które mogą występować w miejscu pracy oraz podejmą się walki z tym problemem” – dodaje Magdalena Dacka.
 
 
O badaniach
Raport „The Workforce View in Europe 2018” bada postawy pracowników wobec przyszłości pracy. Badanie dla ADP zostało przeprowadzone przez niezależną agencję badań rynku Opinion Matters w sierpniu 2017 roku. Próba badawcza składała się z 9 908 pracujących dorosłych w ośmiu krajach w Europie: we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie.

 

O ADP

Siła technologii z ludzkim akcentem. Firmy wszystkich rodzajów i rozmiarów na całym świecie korzystają z oprogramowania ADP w chmurze i wiedzy ekspertów, które pomagają uwolnić im potencjał swoich pracowników. HR. Talent. Korzyści. Lista płac. Zgodność. Wspólna praca, aby stworzyć lepszy zespół. Więcej informacji na www.adp.pl

Logo ADP i ADP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ADP, LLC. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie © 2018 ADP, LLC.

 
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 504 222 823, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com    
Anna Ogiegło, BrandLab, tel. +48 600 034 306, a.ogieglo@brandlab.pl