Małe firmy Nowoczesnej Gospodarki zatrudniają najwięcej

 

Zatrudnienie w pierwszej połowie 2018 r. rekordowo wysokie!

Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2018, uwzględniający „Informację o sytuacji w kraju w pierwszym półroczu 2018 r.” Głównego Urzędu Statystycznego

Warszawa, Polska – 13 sierpnia 2018 r. – Nowoczesna Gospodarka zakończyła pierwsze półrocze 2018 r. ze wzrostem zatrudnienia na poziomie 6,29 proc. (vs H1 2017). Równie wysoki wzrost odnotowano w II kw. 2018 r. – cała Nowoczesna Gospodarka urosła o 6,30 proc. (vs II kw. 2017 r.) Jest to najwyższy wzrost od IV kw. 2012 roku – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2018” opracowanego przez ADP Polska, lidera rynku administracji kadr i płac.

Ogół rynku (wg Głównego Urzędu Statystycznego) w pierwszym półroczu odnotował wzrost zatrudnienia na poziomie 3,8 proc. (vs H1 2017 r.), a w II kw. – 3,9 proc. (vs. II kw. 2017 r.) Dystans w zatrudnieniu między firmami Nowoczesnej Gospodarki i ogółem rynku w pierwszym półroczu sięgnął więc 2,49 pproc.

– Choć cieszy dobra koniunktura, z której korzystają przedsiębiorcy, to większość firm staje dziś przed problemem deficytu pracowników. Jak pokazują dane ADP, przedsiębiorstwa innowacyjne skutecznie konkurują o pracowników i z powodzeniem zwiększają zatrudnienie. Przy bardzo niskiej stopie bezrobocia, stałym wzroście wynagrodzeń i płacy minimalnej, pojawiają się obawy o rentowność firm, brak możliwości realizacji zwiększonej liczby zleceń, a co za tym idzie – możliwe zahamowanie koniunktury, choć zapewne jeszcze nie w najbliższym kwartale – ocenia Paweł Lazar, Country General Manager ADP Polska.

Małe firmy zatrudniły najwięcej

Pierwszą połowę 2018 r. z wyższym wynikiem zamknęły małe firmy Nowoczesnej Gospodarki, zatrudniające mniej niż 500 pracowników – 7,38%. Większe przedsiębiorstwa odnotowały niższy wskaźnik (5,99%). Najwięcej pracowników przyjęły w tym okresie małe firmy produkcyjne, zatrudniając o 7,52% więcej pracowników niż w pierwszym półroczu 2017 r.

Analizując sam II kwartał br., widać przewagę małych i średnich firm (zatrudniających poniżej 500 pracowników) – zatrudniono w nich aż o 7,82 proc. więcej nowych pracowników niż w analogicznym kwartale roku 2017. Najwyższy wynik w całej Nowoczesnej Gospodarce odnotowały małe firmy usługowe, zwiększając zatrudnienie o rekordową w tym sektorze wartość 8,46 proc.

Usługi wyprzedziły produkcję

Biorąc pod uwagę dane zbiorcze dla poszczególnych branż, większą dynamikę wzrostu zatrudnienia widać w sektorze usługowym (przyrost o 6,61 proc. w H1 2018 oraz o 6,69% w Q2 2018), niż w sektorze produkcyjnym (5,69% w H1 2018, 5,60% w Q2 2018).

– W pierwszym półroczu 2018 roku, po raz pierwszy od 2014 roku branża usługowa osiągnęła wyższe wyniki zatrudnienia, niż branża produkcyjna. II kw. br. dodatkowo pogłębił dystans między sektorami. Warto podkreślić, iż po rekordowym roku 2017 są to kolejne wysokie wzrosty zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki. Choć usługi wyprzedziły branżę produkcyjną, to oba te sektory odnotowały odbicie od krótkotrwałego załamania trendu w końcówce ubiegłego roku – Paweł Lazar, Country General Manager ADP Polska. – W dobie deficytu fachowców dostępnych na rynku pracy, coraz więcej firm decyduje się na przeniesienie kolejnych procesów na zewnątrz, do firm wyspecjalizowanych np. w obszarze IT, komunikacji, marketingu, HR czy księgowości. Takie rozwiązanie umożliwia wielu podmiotom skupienie się na kluczowej działalności i dalszym rozwoju swojego biznesu. Outsourcing staje się więc istotnym sposobem radzenia sobie z deficytem pracowników i stymuluje rozwój zarówno firm świadczącym usługi profesjonalne, jak i ich klientom – dodaje Paweł Lazar.

OKIEM PRAKTYKÓW – EKSPERTÓW DS. HR:

Jacek Głowacz, HR Manager, ROHLIG SUUS Logistics S.A.

Od początku roku zatrudniliśmy blisko 300 osób. W tej grupie znajdziemy zarówno pracowników magazynowych, jak i biurowych. Dynamika zatrudnienia w naszej branży wyraźnie przyspiesza w ostatnim kwartale roku, stąd przewidujemy kolejne wakaty. Do końca roku planujemy zatrudnić ok. 200 osób.

Branża logistyczno-transportowa to jeden z najbardziej konkurencyjnych sektorów usługowych z punktu widzenia zapotrzebowania na pracowników. Aktualny rynek pracy w branży TSL bez wątpienia można nazwać rynkiem pracownika. Otrzymują oni bardzo dużą liczbę ofert pracy, a firmy prześcigają się w wysokości oferowanego wynagrodzenia i benefitów. Ten trend jest szczególnie widoczny wśród pracowników fizycznych, których oczekiwania finansowe rosną niezwykle dynamicznie. Aby utrzymać dotychczasowych i przyciągnąć nowych pracowników należy skutecznie odpowiadać na rosnące oczekiwania kandydatów wobec płacy, ale również wobec oferowanych benefitów takich jak: prywatna opieka medyczna, karta multisport czy inne świadczenia socjalne.

Nasza strategia w zakresie przyciągania i utrzymywania pracowników zakłada partnerskie traktowanie wszystkich, bez względu na stanowisko. Przykładowo, oferujemy dofinansowanie języka angielskiego wszystkim pracownikom, zarówno w naszych biurach w całym kraju jak i magazynach. Dzięki tej polityce, mimo dużej konkurencji i dynamiki na rynku pracowniczym w branży TSL, z powodzeniem rekrutujemy kolejnych specjalistów w swojej dziedzinie.

Magdalena Ryż, HR Manager, Umicore Autocat Poland Sp. z o.o. .

Rok 2018 zaczął się dla naszej firmy (Umicore Autocat Poland Sp. z o.o. ) bardzo optymistycznie, pozyskaliśmy nowych klientów oraz nowe projekty. Przełożyło się to na bardzo dynamiczny wzrost zatrudnienia. Do końca pierwszej połowy roku nasz 90-osobowy zespół powiększył się o 26%. Szacujemy, że do grudnia 2018 zatrudnienie wzrośnie o kolejne 5%, co da przyrost zatrudnienia na poziomie 30% w skali całego roku.

Nasze optymistyczne plany rozwojowe hamuje jednak trudna sytuacja na rynku pracowniczym. Proces rekrutacji z każdym miesiącem ulega wydłużeniu i staje się coraz trudniejszy. Na problem ten składa się przede wszystkim coraz mniejsza liczba potencjalnych pracowników gotowych podjąć zatrudnienie, coraz wyższe wymagania finansowe kandydatów, które potrafią zmieniać się kilka razy w ciągu roku oraz coraz mocniejsza konkurencja wśród pracodawców. Zauważamy także, że drastycznie zmieniło się podejście Pracowników. Coraz częściej zmieniają miejsce pracy bez słowa wyjaśnienia, bez negocjacji, rozmów, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przekłada się to na rosnące wskaźniki rotacji i fluktuacji, a co za tym idzie, wymagane są kolejne rekrutacje, niezwiązane z rozwojem biznesu, ale ciągłą koniecznością uzupełniania braków kadrowych. Niestety spodziewamy się, że sytuacja może ulec dalszemu pogorszeniu.

O Raporcie ADP Polska

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2018” jest dwudziestym trzecim z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska w formie podsumowań kwartalnych, półrocznych i rocznych. Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q2 2018, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 220 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 120 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca.

Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.

ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 19 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 330 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 220 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 120 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2017 ADP, LLC.


Kontakt dla mediów:
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 504 222 823, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com    
Anna Ogiegło, BrandLab, tel. +48 600 034 306, a.ogieglo@brandlab.pl