Polscy pracownicy są najbardziej produktywni w całej Unii Europejskiej!

Warszawa - 15 lutego 2018 r. - Złe zarządzanie jest wymieniane na pierwszym miejscu wśród czynników mających negatywny wpływ na produktywność w miejscu pracy, czego dowodzi nowe badanie przeprowadzone przez ADP na prawie 10 000 pracowników w Europie, w tym 1300 z Polski. Pokazuje ono, że prawie jedna czwarta z nich (25%) obwinia swoich managerów - bardziej niż niewydajne systemy i procesy (20%) oraz braki kadrowe (15%). Jednak na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska wypada najlepiej – zaledwie 6% badanych pracowników ma problem z wydajnością w pracy.

 

  • Zaledwie 6% polskich pracowników ma problem z wydajnością w pracy
  • Najmniejsze problemy z produktywnością mają pracownicy powyżej 55. roku życia
  • Prawie 25% uważa, że największą przeszkodą dla produktywności jest złe zarządzanie

- "Produktywność ma decydujące znaczenie dla sukcesu organizacyjnego i finansowego, dlatego maksymalizacja wydajności musi znajdować się na szczycie listy priorytetów pracodawców. Pomiar i poprawa poziomu produktywności mogą być niezwykle trudne, jednak wnioski pozwolą ustalić najważniejsze czynniki sukcesu. Nieefektywne zarządzanie znacząco zmniejsza produktywność pracowników, nie wspominając o motywacji i zaangażowaniu, dlatego inwestycja w szkolenie managerów ma tutaj kluczowe znaczenie. Procesy, systemy i technologia również muszą być regularnie aktualizowane i dostosowane do potrzeb, z położeniem nacisku na wkład decydujących pracowników, aby upewnić się, że pomagają im one w pracy” - komentuje Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP.

Według wyników badań z najpoważniejszymi problemami z produktywnością zmagają się pracownicy z sektora produkcyjnego. Ponad 36% z nich obwinia o to złe zarządzanie, na drugim miejscu natomiast wskazują mało efektywne systemy i procesy. Zaraz za sektorem produkcyjnym problem z wydajnością doskwiera również zatrudnionym w sektorze sztuki i kultury.

Skrajne opinie o wydajności pracy pojawiają się pomiędzy pracownikami małych organizacji (1-9 pracowników) a tymi zatrudniającymi ponad 100 pracowników i więcej. Najmniej problemów z produktywnością oraz kadrą zarządzającą mają osoby zatrudnione w małych firmach – tak zadeklarowało kolejno 28% i 16% pracowników, podczas gdy w większych firmach wyniki te wyniosły 19% i 27%.

Pracownicy 55+ nie mają problemów z produktywnością w pracy

Czynniki mające negatywny wpływ na produktywność znacząco różnią się również w zależności od wieku; na osoby powyżej 55. roku życia niekorzystnie wpływa złe zarządzanie (około 35%), a z kolei osobom w wieku 25-34 lat bardziej przeszkadzają nieefektywne systemy i procesy (22%), zbyt wolny sprzęt do pracy (15%) oraz zbyt mały zespół (14%). Jednocześnie, ze wszystkich ankietowanych pracowników, najmniej problemów z produktywnością w pracy widzą osoby w przedziale wiekowym 45 – 54 oraz powyżej 55. roku.

Wydajność pracy a media społecznościowe

Pomimo powszechnych doniesień o niekorzystnym wpływie mediów społecznościowych i technologii osobistych na wydajność, tylko 6% europejskich pracowników wskazało strony internetowe, takie jak Facebook, jako barierę dla wydajności, a zaledwie 5% stwierdziło, że ich prywatny telefon był zbyt rozpraszający. Jednak liczba ta wzrasta do 16% wśród pokolenia Millenialsów (16-24-latków). Na drugim końcu skali znajdują się starsi pracownicy, którzy twierdzą, że nie są rozproszeni niczym w miejscu pracy (37%). Dla pracowników w Polsce media społecznościowe nie stanowią aż tak dużego utrudnienia w wydajności pracy, jak dla kolegów z innych krajów europejskich. Na ten problem narzeka niecałe 5% z nich. Również najmłodsi polscy pracownicy wypadają w badaniu dużo lepiej, ponieważ tylko 8% osób w wieku 16-24 rozprasza się w pracy korzystając z mediów społecznościowych. To dwukrotnie mniej niż średnia europejska.

– „Media społecznościowe mają dziś kluczowe znaczenie w zdobywaniu informacji o świecie oraz w komunikacji międzyludzkiej. Nie dziwi więc fakt, że korzystamy z nich w trakcie pracy. W wielu organizacjach wykorzystuje się takie kanały do komunikacji wewnętrznej. Z jednej strony możemy to zjawisko uznać za zagrożenie dla wydajności w pracy. W końcu czas spędzony na Facebook nie jest czasem poświęconym zadaniom zawodowym. Jednak jak wykazują nasze badania oraz trendy rynkowe, pracownicy uważają, że korzystanie z prywatnego telefonu czy social media nie obniża ich produktywności. Wręcz przeciwnie, wykonują więcej działań jednocześnie, lepiej organizują sobie czas pracy. Wartością dodaną jest także nieustanne zdobywanie wiedzy nie tylko tej w zakresie obejmowanego stanowiska, ale także ogólnej, która jest niezbędna do rozwoju kompetencji interpersonalnych.” – dodaje Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.


O badaniach

Raport „The Workforce View in Europe 2018” bada postawy pracowników wobec przyszłości pracy. Badanie dla ADP zostało przeprowadzone przez niezależną agencję badań rynku Opinion Matters w sierpniu 2017 roku. Próba badawcza składała się z 9908 pracujących dorosłych w ośmiu krajach w Europie: we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie.

Aby przeczytać pełny raport, kliknij tutaj

O ADP

Siła technologii z ludzkim akcentem. Firmy wszystkich rodzajów i rozmiarów na całym świecie korzystają z oprogramowania ADP w chmurze i wiedzy ekspertów, które pomagają uwolnić im potencjał swoich pracowników. HR. Talent. Korzyści. Lista płac. Zgodność. Wspólna praca, aby stworzyć lepszy zespół. Więcej informacji na www.adp.pl

Logo ADP i ADP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ADP, LLC. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie © 2018 ADP, LLC.

 
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 504 222 823, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com    
Anna Ogiegło, BrandLab, tel. +48 600 034 306, a.ogieglo@brandlab.pl