Rekordowe otwarcie roku w Nowoczesnej Gospodarce mimo niższych wyników ogółu rynku

 

Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2018

Warszawa, Polska – 11 czerwca 2018 r. Firmy Nowoczesnej Gospodarki rozpoczęły ten rok z rekordowym 6,28 % wzrostem zatrudnienia (vs. Q1 2017 r.) – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2018” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Wynik Nowoczesnej Gospodarki w I kw. 2018 r. był najlepszym w ciągu ostatnich lat i jednym z najlepszych w historii raportów ADP w Polsce. Zauważalnie niższą dynamikę odnotował w analizowanym okresie ogół rynku. Dane o zatrudnieniu w I kw. 2018 r. podane przez Główny Urząd Statystyczny wyniosły 3,7% i były niższe niż w całym 2017 roku.

Rekordowy wzrost małych firm

Największy wzrost w I kw. 2018 r. odnotowano w małych firmach (zatrudniających poniżej 500 pracowników) i wyniósł on +6,94 proc. Prym w całej Nowoczesnej Gospodarce wiodą małe firmy produkcyjne, które w I kw. br. osiągnęły rekordowy rezultat +8,89 proc. Jednak sektor produkcyjny ogółem wykazał w analizowanym okresie niższe wyniki od sektora usługowego.

Firmy usługowe rosną w siłę

Od początku 2018 roku dominującą pozycję w dynamice zatrudnienia wśród firm Nowoczesnej Gospodarki zajęła branża usługowa. Ogólny wzrost w sektorze usług wyniósł +6,54 proc. Jeszcze lepszy efekt odnotowały duże firmy tj. +6,65 proc. Cieszy fakt, że mniejsze firmy zarejestrowały niewiele niższy wynik (+6,22 proc.). Rezultaty sektora usług przewyższają średnią wzrostu zatrudnienia w całej Nowoczesnej Gospodarce (6,28 proc.). Mimo, iż przedsiębiorstwa usługowe prześcignęły sektor produkcyjny pod względem zwiększenia zatrudnienia, to w I kw. br. również firmy produkcyjne odnotowały znaczące odbicie w stosunku do końcówki 2017 roku.

– Inaczej niż w całym 2017 roku, w pierwszym kwartale tego roku największy wzrost odnotowuje sektor usługowy. Warto odnotować jednak progres również w sektorze produkcyjnym, który znacząco przyspieszył. Co ciekawe, motorem tego wzrostu są małe firmy produkcyjne, które osiągnęły najwyższy wynik w całej Nowoczesnej Gospodarce (8,89 proc.). Tym niemniej to sektor usług aktualnie rozwija się najszybciej, inwestuje w rozwój kadr poszukując w ten sposób szans na wzmacnianie swojej pozycji biznesowej – powiedział Paweł Lazar, General Manager, ADP Polska.

Rekordowej wzrosty w Nowoczesnej Gospodarce vs. spokojny kwartał dla ogółu rynku

Nowoczesna Gospodarka z roku na rok zwiększa zatrudnienie. W I kw. 2018 r. odnotowała najlepszy wynik od pięciu lat, na poziomie +6,28 proc. Doskonałe wyniki nie mają jednak odzwierciedlenia w całym rynku. Zgodnie z danymi GUS za I kw. 2018 r., ogół polskich przedsiębiorstw zwiększył zatrudnienie jedynie o 3,7 proc. Kwartalny dystans między awangardą biznesu a całym rynkiem wynosi aż 2,58 punktu procentowego i jest to największa różnica od trzech lat. Pozytywne statystyki dotyczą natomiast wynagrodzeń. Jak podaje GUS – przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku o 7,1 proc. Przewidywana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy stopa PKB ma utrzymać się w Polsce na poziomie 4,1 procent. Niskie bezrobocie (6,6 proc. w końcu marca) pozwala z optymizmem patrzeć na całą gospodarkę.

– Początek nowego roku charakteryzuje się kontynuacją trendu zwyżkowego firm Nowoczesnej Gospodarki z końca 2017 roku. Widać również dysproporcje pomiędzy rekordowym wzrostem zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki i ogółem rynku. Firmy należące do awangardy rynku skuteczniej korzystają z dobrej koniunktury gospodarczej, są lepiej przygotowane pod względem operacyjnym ale i kadrowym. Jednak te dane wskazują również na dużą rotację pracowników i bardzo intensywne procesy rekrutacyjne prowadzone przez nowoczesne firmy. Rynek pracownika, z którym mamy do czynienia już od dłuższego czasu, wywiera coraz większą presję na firmach i zupełnie zmienia zasady. Przy bardzo niskiej stopie bezrobocia pracę coraz częściej podejmują obywatele Ukrainy i Białorusini – komentuje Paweł Lazar, General Manager ADP Polska.

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2018” jest dwudziestym drugim z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych. Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q1 2018, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 220 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 120 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.

OKIEM EKSPERTA:

Magdalena Siwińska, Partner Zarządzający, Grupa HR Masters

Firmy Nowoczesnej Gospodarki to organizacje intensywnie rozwijające się, inwestujące i zdobywające nowe projekty. Jednocześnie są atrakcyjnym pracodawcą, zwłaszcza dla młodszych pracowników (pokolenie Y i Z), nastawionych na rozwój. Z danych wyraźnie wynika duży wzrost zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki w porównaniu z ogółem rynku. Rynek pracownika wymaga innowacyjnego podejścia do pracownika i modelu pracy. Firmy Nowoczesnej Gospodarki potrafią przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą pracy, budowaniem wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, również poprzez odpowiednie i celowe działania employer brandingowe.

Zwłaszcza małe firmy produkcyjne i usługowe stają się atrakcyjnym pracodawcą, który podchodzi bardziej indywidualnie do pracownika, rozumie specyfikę i wymagania rynku pracy. Nic nie wskazuje na to, by w perspektywie kolejnych lat ten trend miał ulec zmianie. Co ciekawe, mniejsze firmy stają się na rynku pracy zdecydowanie bardziej pożądanym pracodawcą niż firmy zatrudniające powyżej 500 osób. Duże firmy (zwłaszcza produkcyjne) często nie dostrzegają jeszcze potrzeby pochylenia się nad potrzebami pracowników, niezależnie od stanowiska. Zarządy i kadra kierownicza rzadko zdają sobie sprawę, że sposób zarządzania i kontakt z bezpośrednimi przełożonymi może być kluczowy i mieć przełożenie na motywację i zaangażowanie.

Iwona Szakiewicz, Talent Manager w Vision Express, Członek HR Influencers, HiPo

Wysoki przyrost zatrudnienia w pierwszym kwartale br. w branży usług związany jest przede wszystkim z dobrą koniunkturą gospodarczą i dynamicznym rozwojem biznesu. Przyrost zatrudnienia jest tu niemal równoznaczny z przyrostem całkowitej liczby pracowników, szczególnie w firmach budujących kapitał społeczny, opartych na zaufaniu i budowaniu relacji. Natomiast rotacja może być przyczyną wzrostu zatrudnienia, jeśli w szybko rosnącej organizacji usługowej nie zostanie zapewniony dobry przepływ komunikacji oraz odpowiednie szkolenia, szczególnie w obliczu wejścia na rynek rosnącej liczby przedstawicieli tzw. pokolenia Millenialsów. Sukces postrzegają oni nie tylko w kategoriach wyniku finansowego, lecz chcą przede wszystkim widzieć sens w działaniach organizacji. Biorąc pod uwagę dane GUS o mniejszym wzroście zatrudnienia dla ogółu rynku, odnoszę jednak wrażenie, że Millenialsi coraz częściej wybierają duże firmy usługowe, które dają dostęp do bazy szkoleń i umożliwiają ciągły rozwój zawodowy.

Od kilku lat firmy usługowe Nowoczesnej Gospodarki dostosowują się dużo bardziej dynamicznie do nowych technologii, a taki proces wymaga zatrudnienia dodatkowych specjalistów o nowych kompetencjach dla organizacji. Ważnym aspektem dla branży usługowej, ale też ogółu przedsiębiorstw, jest dostęp do nowych pracowników. Na rynku brakuje rąk do pracy, jednocześnie wiele firm otworzyło się na zatrudnianie cudzoziemców. Warunkiem sukcesu wszystkich nowych pracowników są szkolenia wstępne oraz w przypadku obcokrajowców swobodne posługiwanie się przez nich językiem polskim w procesie sprzedaży i obsługi klienta. Tak duży przyrost zatrudnienia w usługach może budzić obawy o jakość świadczonej pracy. Jednak może być ona niższa jedynie w przedsiębiorstwach oferujących płace podstawowe poniżej średniej rynkowej i nie oferujących swoim pracownikom możliwości rozwoju.

 

O ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 19 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 330 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 220 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 120 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl.

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.

Logo ADP i skrót ADP są zarejestrowanymi znakami towarowymi ADP, LLC. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2018 ADP, LLC.


Kontakt dla mediów:
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 504 222 823, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com    
Anna Ogiegło, BrandLab, tel. +48 600 034 306, a.ogieglo@brandlab.pl