Rok rekordów w zatrudnieniu - sektor produkcyjny siłą napędową Nowoczesnej Gospodarki

Warszawa, Polska – 1 marca 2018 r. – 2017 był rekordowym rokiem dla Nowoczesnej Gospodarki, która zakończyła go z 5,41 proc. wzrostem zatrudnienia (vs. 2016 r.). Największe zmiany w skali roku odnotował sektor produkcyjny, zatrudniając o 5,89 proc. więcej pracowników niż w ubiegłym roku - wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2017” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Najbardziej zaskoczyły mniejsze firmy produkcyjne, które zakończyły rok z wynikiem 6,77 proc. wzrostu zatrudnienia.

Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2017
Wzorowany na National Employment Report® ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics

Rok rekordów na całym rynku

Zgodnie z danymi GUS, ogół polskich przedsiębiorstw zarejestrował wyjątkowo wysoki wzrost zatrudnienia w IV kw. 2017 r. – 4,6 proc. Średnia dla całego roku osiągnęła wskaźnik +4,5 proc. W 2017 roku pozytywnie zaskoczyła również stopa bezrobocia, która była najniższa od 25 lat. Na koniec IV kw. 2017 utrzymywała się na poziomie 6,6 proc. Najbardziej innowacyjne firmy tradycyjnie osiągnęły lepsze wyniki niż ogół rynku. Ten jednak konsekwentnie zwiększa zatrudnienie i zbliża się do wyników awangardy biznesu. Różnica między nimi wynosi po 2017 roku niecały 1 p.p. Najlepsze wyniki pośród firm Nowoczesnej Gospodarki osiągnęły firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników - 5,40 proc., to o +0,56 p.p. więcej niż w mniejszych przedsiębiorstwach.

– „2017 rok okazał się rekordowy pod względem zatrudnienia zarówno w Nowoczesnej Gospodarce jak i na całym rynku. Z zaciekawieniem obserwowaliśmy każdy kolejny kwartał. Pierwszy raz w historii raportów ADP wystąpiły dwie zmienne – ponad 5 proc. wzrost zatrudnienia w każdym kwartale ubiegłego roku oraz stały, wysoki wzrost na całym rynku tj. 4,5 proc. Oczywiście najbardziej innowacyjne firmy w Polsce osiągają lepsze wskaźniki, jednak nie sposób pominąć bardzo dobrą koniunkturę w pozostałych przedsiębiorstwach. Wyniki te potęguje także rekordowo niskie bezrobocie, które w całym roku wynosiło średnio 7 proc. To najlepszy wynik ostatniego ćwierćwiecza. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka pozwala nam prognozować, że kolejny rok będzie co najmniej tak dobry jak 2017.” – mówi Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

Firmy produkcyjne znów na prowadzeniu

To kolejny rok, w którym przedsiębiorstwa produkcyjne wiodą prym w Nowoczesnej Gospodarce. Zaskakuje jednak fakt, że to mniejsze firmy były siłą napędową tego sektora. Było to szczególnie widoczne w III i IV kwartale 2017 roku, kiedy ich wyniki wyniosły 7,49 proc. oraz 8,66 proc. Na uwagę zasługuje fakt, że w zeszłym roku to duże, zatrudniające ponad 500 pracowników firmy miały przewagę w tym okresie. Ogółem dla firm z sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki najlepszy w 2017 roku okazał się I kwartał, gdzie wzrost zatrudnienia wynosił 6,8 proc.

Firmy usługowe w 2017 roku radziły sobie nieco gorzej, niż te z sektora produkcyjnego. Pod koniec roku widać było spowolnienie w zatrudnieniu, co zaowocowało wynikiem na poziomie 3,86 proc. Lepiej radziły sobie większe przedsiębiorstwa, co w porównaniu do ostatnich lat jest dość zaskakującym wynikiem – prym zwykle wiodły firmy zatrudniające do 500 pracowników.

– „Biorąc pod uwagę średnią zatrudnienia pod względem wielkości przedsiębiorstw, na prowadzenie wychodzą duże firmy, zatrudniające ponad 500 pracowników. Nie jest tajemnicą, że duże firmy rozwijają się szybciej, ze względu na większe przychody, a co za tym idzie liczne inwestycje, które podejmują. Wraz z nimi w parze zawsze idzie zwiększanie zatrudnienia. Rynek pracy wciąż jest korzystny dla pracownika. Świadczą o tym odczuwalne wzrosty płac. W 2017 roku pojawiło się na rynku pracy ponad pół miliona ofert pracy. Najczęściej poszukiwane zawody w Polsce związane są z branżą IT, nowych technologii i analityki. Podsumowując ubiegły rok nie sposób nie wspomnieć o fali pracowników zza wschodniej granicy, którzy w skuteczny sposób zasilali szeregi pracowników fizycznych oraz wakaty w produkcji i w usługach. Jednym słowem – pracownicy są dziś w centrum uwagi, mogą wymagać więcej od pracodawców. Wzrost płac jest nieunikniony, można nawet rzec, że mamy do czynienia z presją płacową. Niemniej ważne, są inne czynniki, takie jak benefity pozapłacowe czy dobra atmosfera w pracy i relacja na linii pracownik – pracodawca. Do głosu dochodzi najmłodsze pracujące pokolenie, które stawia np. na elastyczny czas pracy. Mnie osobiście cieszy fakt, że działy HR stają się coraz bardziej istotnym ogniwem w rozwoju firmy i zaczynają pełnić funkcje strategiczne. Odpowiadają one za niezwykle ważne obszary, takie jak rekrutacja, utrzymanie pracownika, czy jego rozwój. Jedynie umiejętne i horyzontalne zarządzanie może przynieść pozytywny skutek w przedsiębiorstwie.” – dodaje Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

Rynek pracy dynamicznie się rozwija. Firmy stale tworzą nowe miejsca pracy, a pracownicy są coraz aktywniejsi w poszukiwaniu nowych ofert i wyzwań zawodowych. Wkrótce wejdą w życie przepisy nowego kodeksu pracy.

– „Podsumowując wiele trendów z ostatnich lat zostanie utrzymanych tj. niskie bezrobocie, wzrost płac, walka o pracownika., ale w 2018 roku zobaczymy również nowe oblicze rynku pracy. Kluczową zmianą wpływającą na przyszłość całego rynku pracy będzie powstanie nowego kodeksu pracy. Obecnie nasz rynek działa na podstawie kodeksu pracy, który powstał w połowie lat 70-tych. Szczególną uwagę zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników, będą przykuwać nowe formy umów, naliczania urlopów oraz premii. W tym roku wchodzą w życie także nowe przepisy związane danymi osobowymi tj. RODO czy obowiązek wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich.” – podsumowała Magdalena Dacka.

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2017” jest dwudziestym pierwszym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych. Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2015 – Q4 2017, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 130 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację. Raport wzorowany jest na cenionym na całym świecie zestawieniu National Employment Report® przygotowywanym przez ekspertów ADP Research Institute® oraz Moody’s Analytics w USA.

OKIEM EKSPERTA:

Ewa Kamińska, Dyrektor Zasobów Ludzkich, PZL Świdnik

Makro prognozy gospodarcze wskazują na utrzymanie koniunktury w 2018 i 2019. Wielu analityków twierdzi, że w roku 2020 gospodarka zacznie odczuwać sygnały dekoniunktury. Z perspektywy mojej firmy zapotrzebowanie na pracowników utrzyma się w podobnym do roku 2017 trendzie. Problemem staje się jednak nie tylko dostępność pracowników na rynku, jak głównie poziom ich kwalifikacji, w tym w szczególności kwalifikacji technicznych. Niestety nieustanną bolączką pracodawców są nieprzystające do potrzeb gospodarki programy kształcenia i odczuwalny niski poziom kształcenia technicznego, zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym. Stąd rosnące koszty pracodawców ponoszone na szkolenie i uzupełnianie często podstawowych kompetencji niezbędnych do sprostania wymaganiom stanowiska pracy w sektorze Nowoczesnej Gospodarki. Ze względu na powyższe pracodawcy coraz częściej zwracają szczególną uwagę na historię retencji i kurczy się rynek dla ultra szybko rotujących pracowników. Największe braki dotyczą grupy wykwalifikowanych operatorów a także konstruktorów specjalistów w poszczególnych branżach oraz integratorów tzn. takich , którzy mają doświadczenie w integracji różnych systemów: elektroniki , mechaniki, elektryki itp. w jednym produkcie. Koncepcja rodzących się projektów studiów dualnych czyli takich, których program oraz jego realizacja jest wypracowana przez uczelnię i partnera biznesowego, wspierana finansowaniem ze środków UE wydaje się być w tej sytuacji pożądanym rozwiązaniem na przyszłość. Kolejnym aspektem jest rosnąca spirala wynagrodzeń , która w sytuacji braku specjalistów czy managerów produkcji powoduje zaburzenia balansu realne kompetencje – wynagrodzenie. Wzrost kosztów spowodowany tą sytuacją może okazać się jednym z czynników ograniczających konkurencyjność firm. Na dynamikę rozwoju małych i średnich firm Nowoczesnej Gospodarki wpływa rosnące zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi związane ze wzrostem poziomu życia przeciętnej polskiej rodziny jak również outsourcing i rozwój sieci dostawców przez duże firmy. Szybkość i zwinność dostosowywania się do oczekiwań rynku oraz koszty wytwarzania są niewątpliwą ich przewagą. Warto dodać, że często są to firmy rodzinne a z racji swojej wielkości zapewniają brak anonimowości i lepszą integrację pracowników wokół postawionych celów. Przed firmami tymi stoi jednak perspektywa wzrostu inwestycji w personel i technologie, które pozwolą na utrzymanie się w sektorze Nowoczesnej Gospodarki. Zatem dostępne środki z dedykowanych programów współfinansowanych przez UE powinny być mądrze i celowo zainwestowane.

Alicja Kalinowska, Dyrektor ds. personalnych, w spółkach produkcyjnych Grupy VELUX

Firmy z sektora produkcji, w tym stolarki, nadal rozwijają się dynamicznie. Stale rośnie eksport polskich okien i drzwi, który według prognoz miał w ostatnim roku wzrosnąć ogółem o około 6-9 proc. Firmy otwierają się na nowe rynki zbytu i jednocześnie inwestują w produkcję i rozwój swoich zakładów w Polsce.
W związku z inwestycjami rośnie również zatrudnienie w branży. Nawet jeśli wyniki za IV kwartał 2017 są nieco niższe od poprzedniego kwartału to i tak możemy śmiało powiedzieć, że trend w postaci wzrostu zatrudniania w branży produkcyjnej na pewno się utrzyma w 2018 roku. Zatrudnienie zakładach produkcyjnych Grupy VELUX w ubiegłym roku wzrosło o około 6 proc, czyli podobnie jak średnia rynkowa przedsiębiorstw NG za 2017 rok. Trend ten dotyczy również małych firm produkcyjnych, które zarówno w IV kwartale jak i w skali całego roku 2017 osiągnęły bardzo dobry wynik. Firmy te często współpracują z dużymi przedsiębiorstwami, które mają duży wpływ na rozwój sektora MŚP i wzrost zatrudnienia. Grupa VELUX ma wśród dostawców ponad 100 aktywnych firm produkcyjnych, a stały wzrost skali produkcji ma wpływ na tworzenie i utrzymywanie stabilnych miejsc pracy. Rozwój branży produkcyjnej i zapotrzebowanie na pracowników powoduje, że firmy muszą zmierzyć się z różnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest deficyt pracowników specjalistycznych, co w dużej mierze wynika z niedoskonałości systemu kształcenia zawodowego. Na rynku brakuje fachowców z konkretnymi uprawnieniami, jak np. mechanicy, elektromechanicy, czy narzędziowcy. Dlatego firmy coraz częściej posiłkują się pracownikami zagranicznymi np. z Ukrainy. Podejmują również intensywną współpracę ze szkołami zawodowymi i uczelniami, licząc na zdobycie odpowiedniej kadry w przyszłości. Kolejnym wyzwaniem jest wykształcenie i utrzymanie w zakładzie dobrej kadry inżynierskiej. Tym bardziej, że konkurencja w sektorze produkcji jest duża. Ta sytuacja rynkowa powoduje, że firmy intensyfikują swoje działania mające na celu utrzymanie bieżących kadr. Na niski poziom fluktuacji mogą liczyć tylko dobrzy pracodawcy. Przy czym, liczy się już nie tylko dostęp do opieki medycznej, czy obiektów sportowych, lecz przede wszystkim kultura organizacyjna oparta na wartościach, szacunku, bezpieczeństwie, odpowiedniej atmosferze pracy. Powszechnie mówi się o rynku pracownika, uważam, jednak, że powinniśmy zmienić perspektywę i mówić o rynku dobrych pracodawców.

Konrad Bromiński, Ekspert ds. Rekrutacji, OLX Group

Rok 2017 dla firm z sektora usługowego był bardzo dobrym czasem pod względem rozwoju i wskaźnika wzrostu zatrudnienia. Największy wzrost obserwujemy w większych firmach tego sektora, które zakończyły ostatni kwartał 2017 ze wzrostem zatrudnienia na poziomie 5,85 proc. Porównując ten wynik z IV kw. 2016 r., różnica jest bardzo znacząca i wynosi +2,65 p.p. Nowoczesna Gospodarka napędzana jest głównie przez firmy z sektora IT i nowych technologii, na których usługi zapotrzebowanie stale rośnie.  Firmy coraz częściej szukają nowoczesnych rozwiązań ułatwiających oraz usprawniających ich codzienną pracę. Rośnie również liczba przedsiębiorstw otwierających się na rynki zagraniczne, co generuje potrzeby kadrowe. Pod koniec roku mogliśmy zaobserwować nieznaczne spowolnienie w zatrudnieniu w mniejszych firmach usługowych w stosunku do poprzedniego kwartału (III kw. 2017 r.). Wpływ na taką sytuację mogła mieć między innymi praca sezonowa. W letnich miesiącach roku, kiedy wzrasta popyt na określone usługi, firmy zauważalnie zwiększają zatrudnienie, żeby sprostać potrzebom rynku. Jednak pomimo słabszego wyniku w końcówce roku mniejszych przedsiębiorstw usługowych, ogólny wynik sektora jest bardzo zadowalający. Na uwagę zasługuje fakt, że sektor usługowy w IV kw. 2017 r. wyprzedził nieznacznie sektor produkcyjny – co dotychczas nie miało miejsca. Największą rozbieżność widać porównując wzrost zatrudnienia w dużych firmach obydwu sektorów – jest to +1,25 p.p. na korzyść firm usługowych. W skali całego roku sektor produkcyjny zatrudniał więcej pracowników, ale pozycja firm usługowych umacnia się i trend ten utrzyma się w kolejnym roku. Zapotrzebowanie rynku na usługi jest coraz większe, rośnie też zainteresowanie pracą w tym sektorze. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się centra usług wspólnych,  w których pracownicy mogą liczyć na dynamiczny rozwój kariery.


ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.pl.

Logo ADP i ADP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ADP, LLC. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie © 2018 ADP, LLC.

 
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 504 222 823, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com    
Anna Ogiegło, BrandLab, tel. +48 600 034 306, a.ogieglo@brandlab.pl