Wyhamowuje dynamika zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki

Po rekordowych rezultatach w dwóch pierwszych kwartałach, w trzecim kwartale br. przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki odnotowały mniejszą dynamikę wzrostu zatrudnienia.

Raport ADP Polska: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce w Q3 2018, uwzględniający „Informację o sytuacji społeczno–gospodarczej kraju: I-III kwartał 2018 r.” Głównego Urzędu Statystycznego.

Firmy Nowoczesnej Gospodarki odnotowały w III kw. 2018 r. wzrost zatrudnienia na poziomie 6,11 proc. (w porównaniu do III kw. 2017 r.) – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2018” opracowanego przez wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, ADP Polska. Chociaż dynamika wzrostu zatrudnienia awangardy biznesu w porównaniu do wcześniejszych kwartałów wyhamowuje (vs I i II kw. 2018 r.), to jednak wciąż jest wyższa od ogółu rynku, który w III kw. 2018 r. zwiększył poziom zatrudnienia o 3,70 proc. (wg Głównego Urzędu Statystycznego). Dystans w zatrudnieniu między firmami Nowoczesnej Gospodarki i ogółem rynku w III kw. utrzymał się na podobnym poziomie co w pierwszych kwartałach roku (2,41 pproc. w III kw.).

Firmy produkcyjne zatrudniają najmniej

Niższa dynamika zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce w III kw. 2018 r. (vs III kw. 2017 r.) jest w dużej mierze spowodowana sytuacją firm produkcyjnych, w których odnotowano wzrost zatrudnienia na poziomie +4,70 proc.. Najniższy wskaźnik (+4,55 proc. vs III kw. 2017 r.) odnotowały większe przedsiębiorstwa produkcyjne, zatrudniające powyżej 500 osób. Natomiast małe i średnie firmy zatrudniły o 5,55 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2017 r.

Usługi lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynku

Od początku roku 2018 r. największa dynamika zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce występuje wśród firm usługowych. Tendencja ta utrzymała się również w III kw. W tym czasie firmy usługowe zatrudniły o 7,02 proc. więcej osób aniżeli w analogicznym kwartale 2017 r. Biorąc pod uwagę kryterium wielkości przedsiębiorstw, większą dynamikę odnotowano w małych i średnich firmach, zatrudniających poniżej 500 pracowników (+7,42 proc.). Był to najwyższy wskaźnik przyrostu zatrudnienia w całej Nowoczesnej Gospodarce w III kw. 2018 r. W dużych firmach usługowych wzrost zatrudnienia był jednak niewiele niższy i wyniósł 6,94 proc.

– Podobnie jak w poprzednich kwartałach 2018 r., sektor usługowy Nowoczesnej Gospodarki przewyższył pod względem przyrostu zatrudnienia sektor produkcyjny. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, jednak największe to deficyt wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Zasoby bezrobotnych skurczyły się do poziomu najniższego od kilkunastu lat, a osoby wciąż pozostające bez pracy niezwykle trudno zaktywizować. Nałożyły się na tę sytuację istotnie rosnące koszty produkcji, które wywołują po stronie przedsiębiorców niepewność i wyczekiwanie. Ponadto, produkcja w przeciwieństwie do usług nie korzysta tak często z outsourcingu, który odciąża biznes i zmniejsza całościowe wydatki. Nie wystarcza także wypełnianie luki pracowniczej przez obywateli Ukrainy i Białorusi. Zdecydowanie lepiej z problemem niedoboru pracowników radzą sobie firmy usługowe, które w tym kwartale zanotowały najwyższą dynamikę wzrostu. W porównaniu do poprzednich kwartałów tego roku wzrost aktywności zatrudniania osiągnęły duże przedsiębiorstwa, jednak jest to wciąż niższy rezultat aniżeli w małych i średnich przedsiębiorstwach – komentuje Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

O Raporcie ADP Polska

Raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2018” jest dwudziestym czwartym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska w formie podsumowań kwartalnych, półrocznych i rocznych. Raport został opracowany przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2014 – Q3 2018, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 220 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 120 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca.

Pod uwagę brane były firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.

ADP Polska

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą oferującą profesjonalne usługi w obszarze kadr i płac, będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym zakresie – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od ponad 19 lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 330 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 220 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 120 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402/SOC 1). Dzięki procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie internetowej www.adp.pl

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.

Logo ADP i ADP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ADP, LLC. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Prawa autorskie © 2018 ADP, LLC.
 
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 504 222 823, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com    
Anna Ogiegło, BrandLab, tel. +48 600 034 306, a.ogieglo@brandlab.pl