ADP z tytułem Leader i Star Performer przyznanym przez Everest Group w raporcie PEAK Matrix dotyczącym wieloprocesowego outsourcingu kadrowego (Multi-Process Human Resources Outsourcing)

Firma zajmująca się analizą branżową uznała ADP za lidera w dziedzinie outsourcingu i obsługi płac w wielu krajach w raporcie PEAK Matrix.

Warszawa – 26 lutego 2019 r. – ADP®, globalny lider w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim (rozwiązania HCM), otrzymał tytuły Lidera (Leader) i najlepszej Firmy (Star Performer), przyznawanego przez Everest Group w dziedzinie wieloprocesowego outsourcingu kadrowego – Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) w raporcie PEAK Matrix™. Wśród wszystkich 20 ocenianych dostawców, tylko firma ADP otrzymała wyróżnienie zarówno jako Lider, jak i Najlepsza Firma. Odznaczenie MPHRO PEAK Matrix potwierdza pozycję ADP jako lidera w dziedzinie outsourcingu i obsługi płac w wielu krajach.

ADP otrzymało tytuł Lidera w raporcie MPHRO PEAK z uwagi na znaczne sukcesy zarówno pod względem dochodów i aktywnych klientów, jak i zdolności do dostarczania kompleksowych usług. Według Everest Group, Liderzy mają przewagę nad konkurencją, oferując technologie nowej generacji w umowach MPHRO i są w stanie zapewnić szeroki zakres usług kadrowych na całym świecie. PEAK Matrix to obiektywna, oparta na analizie danych ocena porównawcza dostawców usług i technologii, która bazuje na ogólnych możliwościach i sukcesie rynkowym.

Oprócz wyróżnienia w raporcie MPHRO, ADP zostało również zakwalifikowane jako Star Performer, z uwagi na największy postęp w stosunku do roku poprzedniego wykazany w PEAK Matrix, w porównaniu z innymi dostawcami. Everest Group przyznaje wyróżnienie „Star Performers” firmom, które wykazują najszybszy wzrost i postępy w porównaniu z rokiem poprzednim.

Anil Vijayan, Practice Director w Everest Group, powiedział: – Za znacznym wzrostem ADP stoi ich orientacja na pracownika i szczegółowo dopracowana strategia technologiczna. Seria autorskich rozwiązań, której towarzyszy rozbudowany system partnerstw, pozwala firmie oferować elastyczne rozwiązania na skalę światową. Ostatnia seria przejęć i inwestycji przyczyniła się również do ugruntowania pozycji ADP jako jednego z czołowych dostawców takich usług na rynku.

Everest Group wyróżniła również ADP jako Lidera w raporcie MCPO PEAK Matrix (outsourcingu płac w wielu krajach), który mierzy wpływ na rynek, wizję i możliwości dostawców usług. W opinii Everest Group, ADP uznano za Lidera w dziedzinie outsourcingu płac w wielu krajach na podstawie dochodów rynkowych, a firma posiada dominujący udział we wszystkich ocenianych regionach.

Co więcej, Everest Group zauważa, że ADP stało się Liderem w MCPO PEAK dzięki najwyższemu udziałowi przychodów i maksymalnej liczbie pracowników klientów na rynku. Firma, która została również wyróżniona za inwestycje w poszerzanie swoich możliwości poprzez nowe przejęcia, skupia się także na zwiększaniu swojego zasięgu terytorialnego. Everest Group doceniła wybitne osiągnięcia ADP w analizie z wykorzystaniem narzędzia analitycznego ADP DataCloud, wyposażonego w dane operacyjne i zdolnego do analizy porównawczej i prognozowania.

Firma dzieli dostawców usług w raporcie PEAK Matrix na trzy kategorie – Liderów (Leaders), Kandydatów na Liderów (Major Contenders) oraz Debiutantów (Aspirants). Wpływ rynkowy mierzy dostosowanie do rynku, oferowany portfel i dostarczaną wartość. Wizja i możliwości mierzą wizję i strategię, zakres oferowanych usług, innowacji i inwestycji oraz zasięg dostawy.

Everest Group to główne źródło popartej badaniami wiedzy na wiele tematów – IT, procesów biznesowych, lokalizacji i modeli dostawy usług. Firma od 1991 r. doradza liderom branżowym w kwestiach transformacji modelu dostawy. Everest Group ma możliwość dzielenia się swoją wiedzą podczas pracy z organizacjami, które zmagają się z własnymi, pełnymi wyzwań planami transformacji. Poprzez relacje z czołowymi organizacjami branżowymi Everest Group jest w stanie edukować branżę usług globalnych i wspierać stały wzrost i ewolucję rynku.

– Everest Group to powszechnie szanowana i obdarzona zaufaniem globalna firma zajmująca się badaniami, więc tym bardziej jesteśmy bardzo dumni zarówno z tytułu Lidera MPHRO, jak również z Star Performer – mówi Don McGuire, Prezes ADP Employer Services International. – ADP nieustannie stara się zwiększać zakres swoich działań i możliwości. Sądzę, że w tym roku zostaliśmy wyróżnieni ze względu na nasz globalny zasięg, osiągnięty przez strategiczne przejęcia, czyli m.in. The Marcus Buckingham Company, WorkMarket, Celergo oraz Global Cash Card, które przyczyniły się do rozwoju firmy, a także ze względu na wdrożenie udanych rozwiązań, takich jak ADP DataCloud czy Marketplace – dodał Don McGuire.

Więcej informacji o ocenach Everest Group dostępne jest na stronie www.everestgrp.com.

ADP na świecie

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 630 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej informacji na: www.adp.com.

Kontakt dla mediów

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, mail: katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Anna Ogiegło, BrandLab, tel. 600 034 306, mail: a.ogieglo@brandlab.pl