Przedsiębiorstwa produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki zatrudniają więcej niż sektor usługowy!

W I kw. 2019 r. po raz pierwszy od III kw. 2017 r. dynamika wzrostu zatrudnienia w firmach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki była większa niż w usługowych. Głównie za sprawą dużych przedsiębiorstw, które w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. przyjęły do pracy o 6,16 proc. więcej osób.

Raport ADP Polska: „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce w Q1 2019”, uwzględniający „Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2019 r.” Głównego Urzędu Statystycznego.

Warszawa, Polska – 27 maja 2019 r. – Przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki wciąż zatrudniają więcej niż ogół rynku. Z danych ADP Polska, wiodącego dostawcy rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, wynika, że innowacyjne firmy korzystające z nowoczesnych rozwiązań i outsourcingu w I kw. 2019 r. zatrudniły o 5,77 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2018 r. Ogół rynku natomiast zwiększył zatrudnienie o 3,1 proc. w porównaniu do I kw. 2018 r. (wg Głównego Urzędu Statystycznego).

– Koniec ubiegłego roku wskazywał na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia zarówno ogółu rynku, jak i w firmach Nowoczesnej Gospodarki. Po raz kolejny jednak potwierdziło się, że początek roku to czas wdrażania nowych strategii kadrowych, a co za tym idzie – dodatkowych budżetów na działania rekrutacyjne. Niemniej jednak w obliczu niskiej stopy bezrobocia, która w marcu osiągnęła poziom 5,9 proc., pracodawcy mają coraz większą trudność nie tylko z pozyskaniem nowych pracowników, ale również z ich utrzymaniem. Z kwartału na kwartał rosną oczekiwania pracowników, którzy coraz aktywniej poszukują dla siebie nowych, lepszych rozwiązań, np. licytując warunki pracy. W wyniku tego pracodawcy muszą dynamicznie odpowiadać na potrzeby kadr, kładąc większy nacisk na przestrzegania work-life balance, czy zwiększając pakiet benefitów – ocenia Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Produkcja zatrudnia więcej niż usługi

Co ciekawe, wyniki raportu wyraźnie wskazują, że za dobry wynik odpowiadają głównie produkcyjne firmy Nowoczesnej Gospodarki. W I kw. 2019 r., pierwszy raz od półtora roku, dynamika wzrostu zatrudnienia w firmach usługowych była mniejsza niż w produkcyjnych. W okresie styczeń-marzec 2019 r. sektor usługowy zatrudnił o 5,68 proc. więcej pracowników niż w I kw. 2018 r. Wyższą o 0,27 pproc. dynamikę wzrostu zatrudnienia odnotowano natomiast w przedsiębiorstwach produkcyjnych (+5,95 proc. vs I kw. 2018 r.). Istotny udział w wzroście zatrudnienia w sektorze produkcyjnym miały firmy zatrudniające ponad 500 pracowników (+6,16 proc. vs I kw. 2018 r.), które niezmiennie od III kw. 2018 r. utrzymują tendencję wzrostową.

– Na przewagę sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki nad usługowym, obserwowaną w I kw. 2019 r., mogły wpłynąć dwa czynniki. Z jednej strony, duże firmy usługowe w obliczu niedoboru pracowników stawiają na innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji pracy, ograniczając tym samym zapotrzebowanie na nowych pracowników. Z drugiej natomiast, obserwujemy dynamiczny wzrost zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, które znacznie lepiej niż małe firmy produkcyjne radzą sobie z odpływem na Zachód pracowników z Ukrainy. Wynika to przede wszystkim z możliwości operacyjnych większych przedsiębiorstw, mogących w obliczu trudnej sytuacji na rynku przyciągać pracowników atrakcyjniejszą ofertą płacową i bogatszym pakietem benefitów – ocenia Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki

Firma ADP Polska, wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, aby obiektywnie ocenić kondycję firm Nowoczesnej Gospodarki, wprowadził do swojego raportu Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki. Bazuje on na analizie różnicy w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki i ogółu rynku. Dane do obliczenia wskaźnika otrzymywane są w wyniku analizy ADP oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość bazowa wskaźnika, wynosząca 100 przypadła na 1. stycznia 2019. Różnica w pierwszym kwartale roku wyniosła 2,67 pkt, co oznacza, że Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki na I kw. 2019 osiągnął poziom 102,67 pkt.

Kilka słów o ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło “Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, LLC. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2019 ADP, LLC.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Hubert Rączkowski, BrandLab, tel. +48 600 034 306, h.raczkowski@brandlab.pl