Tempo wzrostu zatrudnienia pracowników spada

W obliczu rekordowo niskiego bezrobocia, firmy Nowoczesnej Gospodarki zatrudniają z mniejszą dynamiką. Wyhamowanie widać również w ogóle rynku.

Raport ADP Polska: „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce w Q2 2019”, uwzględniający „Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I. półroczu 2019 r.” Głównego Urzędu Statystycznego.

Warszawa, Polska – 1 sierpnia 2019 r. – W II kw. 2019 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły o 5,43 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2018 r. Oznacza to spadek dynamiki zatrudnienia o 0,34 p.p. w porównaniu do ubiegłego kwartału – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2019” opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Chociaż dynamika zatrudnienia w innowacyjnych firmach wyhamowuje, to wciąż jest wyższa od ogółu rynku, który wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w okresie kwiecień-czerwiec zwiększył zatrudnienie o zaledwie 2,7 proc. (spadek o 0,4 p.p. vs I kw. 2019 r.). W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki zwiększył się i wyniósł 105,4.

– Zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku od kilku kwartałów zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Może to wynikać z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się polscy pracodawcy. A tych na rynku pracy z kwartału na kwartał jest coraz więcej, np. rosnące koszty prowadzenia biznesu, regulacje dot. zezwolenia na pracę cudzoziemców, większe wymagania kandydatów. Szczególnie niepokojący dla pracodawców jest najniższy od 1990 r. poziom bezrobocia, wynoszący w czerwcu rekordowe 5,3 proc. Jest to efekt zarówno początku sezonu prac tymczasowych, jak i aktywizacji permanentnie bezrobotnych przez urzędy powiatowe. Możemy się jednak spodziewać, że taka sytuacja będzie utrzymywała się przez najbliższe miesiące. Jak pokazuje raport ADP Polska, innowacyjne firmy są lepiej przygotowane na taką ewentualność – mówi Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.   

Małe firmy zatrudniają najwięcej

Na wzrost w Nowoczesnej Gospodarce w II kw. zapracowały głównie przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 osób, które w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. zwiększyły zatrudnienie o 7,74 proc. Historycznie, większy wynik odnotowały one tylko w II kw. 2018 r. (+7,82 proc. vs II kw. 2017 r.) i IV kw. 2018 r. (+7,62 proc. vs IV kw. 2017 r.). Równocześnie można zaobserwować wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia w dużych firmach (+4,69 proc. vs II kw. 2018 r.). W wyniku tego różnica między małymi i dużymi przedsiębiorstwami wzrosła do rekordowego 3,05 p.p.

Maleje znaczenie produkcji

Dane GUS i Eurostatu pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat sukcesywnie spada udział przemysłu w PKB (z 23,4 proc. w 2016 r. do 22,4 proc. w 2018 r.). Malejące znaczenie produkcji widać również w raporcie ADP, z którego wynika, że w II kw. 2019 r. firmy usługowe odnotowały o 0,65 p.p. większą dynamikę wzrostu zatrudnienia niż przedsiębiorstwa przemysłowe. Największy udział we wzroście sektora usług miały firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników (+8,3 proc. vs II kw. 2018 r.).  

– Jak wynika z najnowszych badań GUS, produkcja przemysłowa w czerwcu spadła aż w 20 branżach, m.in. w produkcji odzieży i metali. Wpływ na to mogła mieć sytuacja w najpotężniejszej europejskiej gospodarce, czyli w Niemczech, gdzie obecnie recesja jest największa od sierpnia 2012 r. Mamy zatem pierwsze symptomy, że obserwowana od wielu miesięcy odporność polskiej gospodarki na sytuację u zachodniego sąsiada prawdopodobnie dobiega końca. Zweryfikują to ostatecznie najbliższe dwa kwartały – mówi Anna Barbachowska. – Dla polskich pracodawców najważniejsze są jednak prognozy dotyczące rosnącego bezrobocia w Niemczech i trudniejsze niż się spodziewano wymagania dotyczące zezwolenia na pracę cudzoziemców. Dzięki tym czynnikom naszym firmom nie grozi odpływ Ukraińskich i Białoruskich pracowników na Zachód – dodaje Barbachowska.     

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki

O tym, że innowacyjne przedsiębiorstwa lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynku świadczy również rosnący Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki, który został wprowadzony przez firmę ADP w ubiegłym kwartale i bazuje on na analizie różnicy w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki i ogółu rynku. W I kw. 2019 r. awangarda biznesu zatrudniła o 5,77 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2018 r., z kolei ogół rynku o 3,1 proc. W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 102,67 (+2,67 pkt). W II kw. firmy Nowoczesnej Gospodarki również lepiej radziły sobie z wyzwaniami, o czym świadczy kolejny wzrost wskaźnika, który w II kw. 2019 r. wyniósł 105,4 (+2,73 pkt).

Kilka słów o ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło “Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, LLC. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2019 ADP, LLC.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Hubert Rączkowski, BrandLab, tel. +48 600 034 306, h.raczkowski@brandlab.pl