Nowoczesna Gospodarka: I kwartał 2020 r. jeszcze bez piętna pandemii koronawirusa

Warszawa, 18 maja 2020 r. – W I kw. 2020 r. najwyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia odnotowały w Polsce duże firmy usługowe, które pomimo obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, zwiększyły zatrudnienie aż o 8,65 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Natomiast przedsiębiorstwa produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki w I kw. 2020 r. zwiększyły zatrudnienie jedynie o 2,06 proc. (vs I kw. 2019 r.) – jest to najniższa dynamika wzrostu w tym sektorze w 8-letniej historii raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce” przygotowanego przez ADP Polska.
   
Pomimo pandemii i związanych z nią ograniczeń dla biznesu, w I kw. 2020 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania, odnotowały większą dynamikę zatrudnienia (+6,01 proc. vs I kw. 2019 r.) niż ogół rynku (+0,8 proc. vs I kw. 2019 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego) – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2020” opracowanego przez ADP Polska. Choć nie można jeszcze mówić o widocznym wpływie koronawirusa na gospodarkę i zatrudnienie, to różnica w dynamice wzrostu zatrudnienia między firmami Nowoczesnej Gospodarki a ogółem rynku w I kw. 2020 r. była rekordowa i wyniosła aż 5,21 p.p, W efekcie, Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wzrósł do poziomu 116,5

Choć nie pokazuje tego jeszcze w pełni poziom stopy bezrobocia, pandemia COVID-19 wpływa na sytuację na rynku pracy. Podczas gdy w ostatnich kwartałach największym wyzwaniem polskich pracodawców był niedobór i trudność w znalezieniu pracowników, obecnie wiele firm walczy o utrzymanie biznesu. Należy jednak podkreślić, iż na wyniki odnotowane w pierwszym kwartale 2020 r. miało wpływ wiele czynników – noworoczny entuzjazm i zwiększanie zatrudnienia, aby sprostać wyznaczonym celom, nieprzerwana realizacja strategii rekrutacyjnej czy też odporność na pierwsze symptomy kryzysu. Zestawiając ze sobą rezultaty firm Nowoczesnej Gospodarki i ogół rynku, widzimy, że to właśnie innowacyjne przedsiębiorstwa skuteczniej poradziły sobie z pojawiającymi się wyzwaniami w pierwszym kwartale 2020 r. Głównie ze względu na elastyczną możliwość redukcji kosztów związanych z outsourcingiem i możliwością wprowadzenia pracy zdalnej. Niemniej głębię konsekwencji pandemii koronawirusa poznamy dopiero w kolejnych kwartałach – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.   

Produkcja po raz kolejny z najniższym wynikiem w historii raportu
Przez cały 2019 rok, z kwartału na kwartał, firmy produkcyjne odnotowywały coraz niższą dynamikę wzrostu zatrudnienia, osiągając w IV kw. 2019 r. rekordowo niski 2,94 proc. wzrost zatrudnienia (vs IV kw. 2018 r.). Tendencja ta utrzymała się również w I kw. 2020 roku, w którym to przedsiębiorstwa produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły jedynie o 2,06 proc. więcej pracowników niż w tym samym okresie 2019 r. To ponownie (po IV kw. 2019 r.) najniższa dynamika wzrostu w tym sektorze w całej historii raportu. 

– Firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki, podobnie jak ogół rynku, gorzej radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi, są bardziej wrażliwe na wszelkie zmiany oraz trudniej się do nich dostosowują. Należy jednak podkreślić, że wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia w małych i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki było już widoczne w ostatnich trzech kwartałach 2019 r. Zatem wyniki odnotowane w pierwszym kwartale 2020 r. wpisują się w trend z 2019 r., wskazujący na zbliżające się spowolnienie gospodarcze – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.   

Duże firmy usługowe zaważyły na wyniku Nowoczesnej Gospodarki
I kwartał 2020 r. był kolejnym z rzędu, w którym usługowe firmy Nowoczesnej Gospodarki odnotowały wyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia (+7,79 proc. vs I kw. 2019 r.) niż przedsiębiorstwa produkcyjne (+2,06 proc. vs I kw. 2019 r.). Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszych kwartałów, w dobie koronawirusa na dobry rezultat sektora usługowego zapracowały duże firmy usługowe, które w okresie od stycznia do marca 2020 r. zatrudniły o 8,65 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2019 r., Równocześnie, w małych firmach usługowych dynamika zatrudnienia widocznie wyhamowała (+4,22 proc. vs I kw. 2019 r.). Tym samym w I kw. 2020 r. dystans między małymi a dużymi firmami zwiększył się i wyniósł 4,43 p.p. Dla porównania, w IV kw. 2019 r. wynosił on 0,05 p.p. 

Pierwszy kwartał 2020 r. pokazał, że to duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 500 osób są bardziej odporne na zawirowania rynkowe. Na ich korzyść przemawia wieloletnie, często międzynarodowe, doświadczenie, dywersyfikacja biznesu, opracowanie odpowiednich schematów działań i skuteczniejsze uodpornienie na niespodziewane wstrząsy. Dodatkowo, duże firmy w momencie pojawienia się kryzysu nie podejmują radykalnych kroków i starają się zapewnić swoich pracowników i partnerów biznesowych o stabilności działalności. Z tego względu też wszelkie decyzje o np. wstrzymaniu procesu rekrutacji czy zwolnieniach są podejmowane dopiero po dokładnej analizie zysków i strat. Musimy też pamiętać, że część etatów jest utrzymywana dzięki rządowym programom wsparcia. Gdy przestaną one funkcjonować, wówczas otrzymamy realny obraz konsekwencji spowodowanych przez COVID-19 – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.    

O ADP (NASDAQ-ADP) 
Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach.
 
Dowiedz się więcej na www.adp.pl.
 
ADP, logo ADP oraz hasło „Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, LLC. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2020 ADP, LLC. 
 

Kontakt dla mediów

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Patrycja Maciąg, BrandLab, tel. +48 660 506 223, p.maciag@brandlab.pl