NelsonHall po raz siódmy wyróżnia ADP tytułem Lidera w zakresie usług płacowych NEAT

Firma ADP została nagrodzona za zapewnianie rozszerzonych możliwości cyfrowych, dobre przygotowanie do pomocy firmom oraz radzenie sobie z wyzwaniami dzisiejszego, dynamicznie rozwijającego się środowiska biznesowego.

Globalna firma badawczo-analityczna NelsonHall przyznała ADP tytuł „Lidera” w obszarze „usług płacowych NEAT 2021”. ADP zostało docenione za konsekwentne zapewnianie nowoczesnej obsługi płacowej dostosowanej do złożoności zmieniającego się świata pracy.

NelsonHall Payroll Services NEAT opiera się na badaniach i analizach wydajności dostawców pod kątem ich zdolności do dostarczania natychmiastowych korzyści i spełniania przyszłych wymagań klientów. Digital Payroll Capability NEAT jest ogólnym badaniem, które sprawdza oceny i bada zbiorową technologię  oraz możliwości usług. NelsonHall Payroll umieściło ADP jako lidera, ukazując jego siłę w dostarczaniu innowacyjnych możliwości cyfrowych, w tym oprogramowania w chmurze, zaawansowanych integracji, inteligentnej automatyzacji
i płatności cyfrowych.

Firma ADP ponownie została uznana za lidera ze względu na szeroki zakres i dogłębność oferty usług płacowych, możliwości i ciągłe innowacje na rynku. ADP opracowało obszerny zestaw cyfrowych narzędzi do obsługi płac. Co istotne, są one dostosowane  do wspierania firm każdej wielkości w modernizacji i zabezpieczaniu na przyszłość ich operacji płacowych. Wpływ innowacji ADP został dodatkowo potwierdzony przez wysoką satysfakcję klientów
i oceny wpływu, zarówno pod względem zdolności do obsługi bieżących wymagań, jak
i zdolności do dalszego spełniania potrzeb klientów w miarę dojrzewania i rozszerzania ich działalności
– powiedział Pete Tiliakos, dyrektor ds. Badań technologii i usług HR
w NelsonHall.

Miniony rok uwydatnił znaczenie odporności i ciągłości biznesowej oraz rolę, jaką odgrywa transformacja cyfrowa we wzmacnianiu podstaw biznesu na przyszłość. Ciągle rozwijając naszą technologię, wyposażamy firmy w nowoczesne narzędzia, których potrzebują, aby się dostosowywać i ciągle się rozwijać – powiedział Don Weinstein, wiceprezes ADP
ds. produktów i technologii globalnych w ADP

Zaawansowane możliwości cyfrowe

Firma ADP została wyróżniona za możliwość oferowania firmom różnej wielkości kompleksowego pakietu usług płacowych opartych na technologii. W szczególności dostosowanych dla usług outsourcingu, BPO, kompleksowych usług ADP® i kompleksowych usług outsourcingowych ADP®. NellsonHall podkreslił, również, że ten pełny zestaw ofert wykracza poza płace i jednocześnie służy jako punkt kompleksowej obsługi rozwiązań HCM.

Wszystkie powyższe usługi są oparte na bogatym zestawie rozwiązań cyfrowych, które unowocześniają operacje płacowe za pośrednictwem platformy nowej generacji do obsługi płac. NelsonHall wymienił także ADP jako jedną z najbardziej dojrzałych, cyfrowych usług płacowych, obejmującą funkcje nowej generacji – w tym projektowanie z myślą o urządzeniach mobilnych, a także sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i UX z przetwarzaniem języka naturalnego, a także chatboty, funkcje geofencing, analizy raportowania i testy porównawcze za pośrednictwem platformy ADP® DataCloud, która wykorzystuje jeden z najgłębszych
i najbardziej niezawodnych zestawów danych HCM, aby pomóc w proaktywnym podejmowaniu decyzji HR.

ADP zostało wyróżnione także za znaczący zasięg w dostarczaniu rozwiązań płacowych
i HCM dla prawie 37 milionów pracowników na całym świecie. Globalne usługi płacowe ADP - GlobalView Payroll i ADP Celergo - zapewniły firmie pozycję lidera w zakresie zdolności
do obsługi wielu krajów.

Firma NelsonHall

NelsonHall to wiodąca globalna firma analityczna zajmująca się wspieraniem organizacji
w zrozumieniu „sztuki tego co możliwe” ('art of the possible') w zakresie usług informatycznych
i biznesowych. Firma posiada analityków w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz
w Europie Kontynentalnej. NelsonHall dostarcza organizacjom buy-side (korzystającym
z usług dostawców towarów i usług) szczegółowe, kluczowe informacje na temat rynków
i dostawców (włącznie z oceną NEAT), które pomagają im podejmować szybkie i bardzo świadome decyzje, dotyczące zaopatrzenia w towary i usługi (sourcing). Działania badawcze prowadzone przez firmę NelsonHall oparte są na rygorystycznych, wyłącznie bezpośrednich badaniach. To sprawia, że są powszechnie szanowane ze względu na jakość, dogłębność oraz wgląd informacyjny analiz dostarczanych przez firmę.

O ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło „Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, Inc. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2021 ADP, Inc.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com
Patrycja Maciąg, BrandLab, tel. +48 660 506 223, p.maciag@brandlab.pl