Nowoczesna Gospodarka: duże firmy usługowe łapią wiatr w żagle i wykorzystują swoją szansę na wzrost

Warszawa, 17 listopada 2021 r. – Chociaż wiele sektorów gospodarki wciąż zmaga się z wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19, to poprawiająca się sytuacja na rynku pracy może napawać optymizmem. Z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2021”, przygotowanego przez ADP Polska wynika, że w III kw. 2021 r. firmy usługowe Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły swoje zatrudnienie o 5,4 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Na ten rezultat w dużej mierze zapracowały przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników, które w okresie lipiec-wrzesień zatrudniły aż o 9,22 proc. więcej pracowników (vs III kw. 2020 r.).

Pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie każdego sektora gospodarki, a zmagające się z nią od ponad roku firmy wciąż starają się przystosować do nowej rzeczywistości. Przyspieszona cyfryzacja, automatyzacja i potrzeba przemodelowania dotychczasowych procesów w znaczny sposób wpłynęła na działalność polskich przedsiębiorstw. Jak wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2021” opracowanego przez ADP Polska, w III kw. 2021 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania, skuteczniej poradziły sobie
z sytuacją rynkową i odnotowały większą dynamikę zatrudnienia (+3,15 proc. vs III kw. 2020 r.) niż ogół rynku (+1,1 proc. vs III kw. 2020 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego).

Dystans między innowacyjnymi przedsiębiorstwami i ogółem rynku ponownie, stopniowo zaczyna się zwiększać. W trzecim kwartale osiągnął on 2,05 p.p. i był nieco wyższy niż w II kw. tego roku, kiedy wynosił 1,97 p.p. Mimo, że pandemia koronawirusa wciąż rzutuje na funkcjonowanie krajowej gospodarki, wiele firm stara się dostosować do panującej rzeczywistości. Przyspieszona cyfryzacja i automatyzacja, a także większa otwartość na innowacyjne rozwiązania i outsourcing usług, sprawiają, że przedsiębiorstwa należące do tzw. nowoczesnej gospodarki skuteczniej radzą sobie na rynku pracy. A konkurencja o pracowników jest duża, we wrześniu osiągnęliśmy stopę bezrobocia na poziomie 5,6 proc.  – komentuje  Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP.

Słaba produkcja, silne usługi

W ostatnich kwartałach znacznie gorzej z wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię COVID-19 radzą sobie duże firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki, które – jak wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2021” – zatrudniają najmniej. W III kw. 2021 r. to właśnie te przedsiębiorstwa zwiększyły zatrudnienie o zaledwie 0,78 proc. (vs III kw. 2020 r.). Nieco lepszy wynik odnotowały małe firmy produkcyjne, które od lipca do września zwiększyły zatrudnienie o 3,15 proc. (vs III kw. 2020 r.). W wyniku tego cała produkcja zanotowała wzrost o 1,58 proc. (vs III kw. 2020 r.).

Sytuacja w sektorze produkcyjnym jest bardzo złożona, jednak jak pokazują ostatnie kwartały zmierza ona do stabilizacji. Czynnikami, które wpływają na kondycję produkcji, są m.in. rosnące koszty pracy, energii, surowców, a także stopniowe wyhamowanie popytu. Chociaż wiele przedsiębiorstw dostosowało się już do nowej rzeczywistości, to jednak wciąż, zwłaszcza w dużych firmach produkcyjnych, panuje niepokój – mówi Anna Barbachowska. – Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych w czasie pandemii postawiło również na automatyzację najbardziej powtarzalnych procesów, w wyniku tego zmieniło się zapotrzebowanie tych firm na pracowników. Obecnie najbardziej poszukiwani są specjaliści potrafiący nie tylko obsłużyć maszynę, ale także sprostają zadaniom związanym z cyfryzacją w przedsiębiorstwie – dodaje Anna Barbachowska.

Na drugim biegunie znajdują się natomiast firmy usługowe wdrażające innowacyjne rozwiązania, które w III kw. 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększyły zatrudnienie o 5,4 proc. Niewątpliwie znaczący wpływ na to miały duże firmy usługowe, które w analizowanym okresie osiągnęły aż 9,22 proc. wzrost zatrudnienia (vs III kw. 2020 r.). To ich kolejny dobry kwartał w tym roku (I kw.: +8,37 proc.; II kw.: +5,61 proc.). Nieco gorzej – choć wciąż dobrze – prezentuje się sytuacja w mniejszych usługowych przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki, które w III kw. br. zatrudniły o 4,17 proc. więcej pracowników (vs III kw. 2020 r.).

W sektorze usług w ostatnich kwartałach widzimy znaczne wzrosty zatrudnienia, mogące wynikać z tego, że pracownicy coraz częściej zamiast pracy w fabryce, wybierają niefizyczną formę zatrudnienia, w której mogą otrzymać takie samo lub nawet lepsze wynagrodzenie. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo konkurencyjna, jednak duże przedsiębiorstwa usługowe, często działające w sposób scentralizowany, skuteczniej przyciągają nowe talenty, ponieważ mogą zaoferować większy pakiet benefitów oraz pożądaną przez rekrutujących stabilizację. Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z danymi GUS, liczba Polaków przebywających czasowo za granicą systematycznie spada i obecnie obserwujemy napływ polskich emigrantów zarobkowych do kraju. Często osoby te decydują się na pracę właśnie w firmach usługowych, gdzie spełniają wymagania co do wykształcenia oraz znajomości języków – dodaje szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP.

O ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło “Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, Inc. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2020 ADP, Inc.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com
Patrycja Maciąg, BrandLab, tel. +48 660 506 223, p.maciag@brandlab.pl