Pożądany benefit: praca zdalna

pb.pl, 25 lipca 2021 r.

„Z całą pewnością rynek pracy otworzy się na możliwości pracy w formie hybrydowej lub całkowicie zdalnej. Nie sądzę jednak, aby był to przymus. Myślę, że elastyczne modele należy traktować bardziej jako szansę dla pracodawców, dzięki której istotnie zwiększą liczbę kandydatów chętnych do pracy –uważa Tomasz Czerkies, rada prawny w ADP Polska.”

Publikacja online: https://www.pb.pl/pozadany-benefit-praca-zdalna-1122994

 

ADP: 56% młodych Polaków obawia się, czy znajdzie pracę po pandemii, wyborcza.biz, 19 lipca 2021 r.

„Co istotne, pandemia COVID-19 nie przełożyła się na chęć pozostania pracowników w swoim dotychczasowym miejscu pracy. Z badania przeprowadzonego przez firmę ADP 'People at Work 2021: A Global Workforce View' wynika, że zaledwie 9% Polaków z tzw. pokolenia Z wyraża chęć pozostania w obecnej organizacji od 5 do 10 lat. Co trzeci ankietowany w tym przedziale wiekowym przyznaje, że nie wiąże ze swoim obecnym pracodawcą dłuższej przyszłości niż rok lub dwa lata. Podobne tendencje obserwowane są na świecie, gdzie jeden na czterech zatrudnionych w wieku 18-24 lata planuje przyszłość w obecnej firmie na maksymalnie kolejne dwa lata, 12% natomiast ma zamiar pozostać w swojej organizacji od 5 do 10 lat."

Publikacja online: https://wyborcza.biz/Gieldy/7,132329,27343816,adp-56-mlodych-polakow-obawia-sie-czy-znajdzie-prace-po-pandemii.html

Praca po pandemii. 56 proc. młodych Polaków obawia się, czy znajdzie zatrudnienie, forsal.pl, 19 lipca 2021 r.

„Jednym ze skutków pandemii COVID-19 było przyspieszenie digitalizacji i wdrażania nowych procesów w firmach – w tym pracy zdalnej. Młodzi ludzie, dobrze odnajdujący się w nowych technologiach, łatwo przystosowali się do dynamicznych zmian, co często próbowali wykorzystać ich pracodawcy, zlecając im nowe zadania. W momencie zmiany, a także w czasie braków kadrowych spowodowanych pandemią koronawirusa, na wielu najmłodszych pracowników zostały nałożone nowe obowiązki.”

Publikacja online: https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/8211700,praca-po-pandemii-56-proc-mlodych-polakow-obawia-sie-czy-znajdzie-zatrudnienie.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Forsal+%28Forsal.pl%29

Ludzie w miejscu pracy – jak pandemia zmieniła sytuację pracowników?, ican.pl, 15 lipca 2021 r.

„Do pracy w bezpłatnych nadgodzinach przyznaje się połowa Polaków. W 2020 roku zatrudnieni pracowali tygodniowo średnio o 3 godziny więcej, co wynika z wprowadzenia elastycznych godzin pracy, które pomimo wielu zalet często wiążą się z wydłużeniem czasu pracy za sprawą konieczności łączenia obowiązków domowych ze służbowymi – mówi Katarzyna Topczewska, Senior HR Specialist w ADP Polska”.

Publikacja online: https://www.ican.pl/b/ludzie-w-miejscu-pracy---jak-pandemia-zmienila-sytuacje-pracownikow/PQYNv40YH

 

Pracy przybyło, a pensje bez zmian, pb.pl, 15 lipca, 2021 r.

„6 proc. pracowników w wieku 18-24 lata straciło pracę, 16 proc. musiało skorzystać z bezpłatnego urlopu, a dla 22 proc. obniżono pensję. Takie skutki pandemii COVID-19 dla tzw. pokolenia Z ukazuje badanie ADP „People at Work 2021: A Global Workforce.”

Publikacja online: https://www.pb.pl/pracy-przybylo-a-pensje-bez-zmian-1122272

 

Jak zwiększyć pewność siebie?, pb.pl, 12 lipca, 2021 r.

„86 proc. Taki odsetek polskich pracowników uważa, że ma umiejętności, które ułatwią im uzyskanie awansu – wynika z badania ADP „Workforce view 2020”. Pewniejsi swoich kompetencji są mężczyźni (89 proc.) niż kobiety (84 proc). Najmniej przekonanych o swoich atutach zawodowych jest wśród osób powyżej 55 roku życia (68 proc.).”

Publikacja online: https://www.pb.pl/jak-zwiekszyc-pewnosc-siebie-7-wskazowek-1121940


O ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło “Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, Inc. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2021 ADP, Inc.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Patrycja Maciąg, BrandLab, tel. +48 660 506 223, p.maciag@brandlab.pl