Pandemia COVID-19 umacnia dyskryminację płacową kobiet

Warszawa, 28 czerwca 2021 r. – Jedną z konsekwencji pandemii COVID-19 było nałożenie na pracowników dodatkowych obowiązków lub zmiana ich roli w firmie. Choć sytuacja dotknęła w tym samym stopniu pracowników obu płci, to jednak aż 10 proc. mniej kobiet otrzymało za to dodatkowe wynagrodzenie – wynika z badania firmy ADP, międzynarodowego dostawcy rozwiązań kadrowo-płacowych. Co więcej, blisko co trzecia kobieta uważa, że w czasie pandemii zmniejszyły się możliwości rozwoju ich umiejętności.

Wyniki badania „People at Work 2021: A Global Workforce View”, które objęło 32 tys. pracowników z 17 krajów, w tym Polski, jasno pokazują zwiększenie zakresu obowiązków pracowników w czasie trwania pandemii COVID-19. Aż 34 proc. ankietowanych w Polsce stwierdziło, że otrzymało dodatkowe zadania, a 15 proc. – nowe role w firmie. I choć w przypadku tych pierwszych, wskaźnik odpowiedzi mężczyzn i kobiet jest podobny (33 proc. vs 35 proc.) to zmianę lub objęcie nowego stanowiska deklaruje 19 proc. mężczyzn i 11 proc. kobiet.

Nierówności w płacach nadal istnieją

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku benefitów finansowych. Aż 66 proc. mężczyzn przyznaje, że w związku ze zmianami i nowymi obowiązkami otrzymali podwyżkę lub premię. W przypadku kobiet odsetek ten wynosi zaledwie 55 proc. Co ciekawe, pod tym Polska znacznie odbiega od Europy – średnia dla 17 krajów w przypadku mężczyzn wynosi 69 proc. a dla kobiet – 66 proc.

Czas kryzysu to dla wielu firm wyzwanie nie tylko pod kątem finansowym, ale także organizacyjnym. Luki kadrowe i nieobecności wywołane problemami zdrowotnymi sprawiają, że na pozostałych pracowników nakładane są nowe obowiązki. Pracodawcy, często walcząc o zachowanie pozycji rynkowej, wymagają też od zatrudnionych dodatkowego zaangażowania. Niestety, wyniki badania udowadniają, że nie wiąże się z odpowiednim wynagrodzeniem, a co gorsza mamy do czynienia nawet z dyskryminacją płacową – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Brak motywacji do działania

Raport ADP wskazuje też konsekwencje nierównego traktowania pracowników. 35 proc. kobiet w Polsce uważa, że pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na ich możliwości rozwoju w obecnym miejscu pracy. Z kolei zwiększenia swoich umiejętności w czasie pandemii upatruje zaledwie 16 proc. ankietowanych kobiet. Co istotne również w tym przypadku, widoczne są różnice względem płci – wśród mężczyzn odpowiedzi te wynoszą odpowiednio 23 i 27 proc. Niestety, podobnie jak w przypadku otrzymywania dodatkowych benefitów finansowych, średnia dla 17 krajów jest dużo wyższa – procentowy udział odpowiedzi pozytywnych to 46 proc. zarówno wśród  mężczyzn, jak i kobiet.

Postrzeganie sprawiedliwości przez pracowników odgrywa kluczową rolę w ich poczuciu lojalności i oddania, które z kolei wpływają na produktywność i utrzymanie talentów, a szerzej na reputację firmy. Jeśli kobiety zaczną czuć, że ich wysiłki są pomijane – szczególnie w odniesieniu do ich kolegów – spadnie ich efektywność, co może przełożyć się na gorsze wyniki firmy –  dodaje Anna Barbachowska.

O ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło „Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, Inc. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2021 ADP, Inc.

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Patrycja Maciąg, BrandLab, tel. +48 660 506 223, p.maciag@brandlab.pl