Wyzwania rynku pracy w 2022

W trakcie pandemii wiele firm wdrożyło oficjalne reguły pracy zdalnej, ale proces legislacyjny związany z kolejnymi zmianami wciąż trwa. Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i firmami w 2022 roku? Odpowiadają eksperci ADP Polska.

Work-life balance – problem Polaków

Zmieniająca się rzeczywistość na rynku pracy, która dotknęła wszystkich przedsiębiorców,
w znaczny sposób wpłynęła również na pracowników. Brak regulacji prawnych dot. poszczególnych kwestii związanych z wykonywaniem pracy w trybie hybrydowym lub zdalnym to tylko jedno z wielu wyzwań, z jakim w 2021 roku borykali się przedsiębiorcy i zatrudnieni. Z raportu „People at Work 2021: A Global Workforce View” firmy ADP – światowego lidera usług kadrowo-płacowych – wynika, że blisko 4 na 10 pracujących rodziców zostało zmuszonych do kompromisu między rodziną a pracą. W bieżącym roku tę kwestię ma doprecyzować dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dot. work-life balance.

Zgodnie z Dyrektywą pracownicy lub opiekunowie posiadający dzieci do co najmniej ósmego roku życia będą mieli prawo wnioskować o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania nad nimi opieki – mówi Tomasz Czerkies, radca prawny w ADP Polska – Taka organizacja pracy obejmuje nie tylko wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznego rozłożenia czasu pracy, ale również jego zmniejszenie – dodaje ekspert.

Regulacje, regulacje, regulacje

Jak wynika z ubiegłorocznych analiz ADP pandemia COVID-19 doprowadziła do czterokrotnego wzrostu liczby nowych przepisów w obszarze prawa pracy. Polscy legislatorzy wciąż pracują jednak nad zmianami w Kodeksie Pracy, które miałyby objąć m.in. ochronę sygnalistów, badanie trzeźwości u pracowników czy – w końcu – uregulowanie prawne kwestii pracy zdalnej. Nowelizacja tej ustawy ma zobowiązać pracodawców do regulacji zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku, w regulaminie skonsultowanym z przedstawicielami pracowników.[1] Z raportu „People at Work 2021: A Global Workforce View” wynika jednak, że polscy pracownicy są zdecydowanymi zwolennikami modelu pracy sprzed pandemii. Aż 50,5 proc. z nich deklaruje chęć pracy w taki sposób, w jaki pracowali przed COVID-19.

Prace nad zmianami w Kodeksie Pracy trwają od początku pandemii i w momencie wejścia w życie będą stanowić duże wyzwanie dla pracodawców. W mojej ocenie jednak należy uregulować jedynie niezbędne minimum, zaś całą pozostałą sferę pozostawić do uzgodnień pomiędzy pracodawcami a organizacjami związkowymi bądź przedstawicielami pracowników – dodaje Czerkies.

Przy – już i tak – dużej liczbie obowiązków w działach HR, dodatkowe zadania, związane z analizą zmian legislacyjnych i dostosowaniem płac do nowego prawa, są ogromnym wyzwaniem. Jednym z rozwiązań jest outsourcing usług kadrowo-płacowych, który może przynieść zaskakujące rezultaty. Jest to korzystne przede wszystkim ze względu na stosunkowo niewielki koszt dostępu do nowoczesnych i zaawansowanych technologii, które redukują ryzyko popełnienia błędu praktycznie do zera – uzupełnia Anna Barbachowska, HR Manager w ADP Polska.

O ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło “Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, Inc. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2021 ADP, Inc.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Patrycja Maciąg, BrandLab, tel. +48 660 506 223, p.maciag@brandlab.pl