Symbol choroby psychicznej wraca do orzeczenia o niepełnosprawności

[istota zmian]

Ustawodawca dał zielone światło powiatowym zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności w kwestii powrotu do wpisywania symbolu choroby psychicznej w treści dokumentu orzeczenia o niepełnosprawności jako powodu powstania dysfunkcji zdrowotnej.

[szczegółowe omówienie]

Przepis rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, który umożliwiał umieszczenie na orzeczeniu o niepełnosprawności oznaczającego chorobę psychiczną symbolu 02-P, w czerwcu br. został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją. W rezultacie od dnia wejścia w życie wyroku, tj. 27 czerwca br. nie mógł być stosowany przez powiatowe zespoły ds. orzekania.

Możliwość tę przywrócił art. 2 uchwalonej przez Parlament ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z punktu widzenia pracodawcy, istotna jest treść przepisu art. 5 omawianej ustawy, jest to przepis przejściowy. Od 27 czerwca b.r., z uwagi na brak na orzeczeniu pracownika wskazania o chorobie psychicznej, pracodawcy nie mogli wnioskować o wyższe dofinansowanie do jego wynagrodzenia ani wliczać go do stanu zatrudnienia, m.in. na potrzeby udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Przepis art. 5 natomiast zakłada, że w okresie między 27 czerwca br. a dniem 22 października br. podstawą do potwierdzania choroby psychicznej jest zaświadczenie lekarskie. Ma ono określać, że powodem zaliczenia do danego stopnia niepełnosprawności była właśnie choroba psychiczna. Zaświadczenie na wniosek niepełnosprawnego pracownika, w terminie 30 dni wydawały będą powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Po przedłożeniu dokumentu przez pracownika, pracodawca będzie mógł dokonać wstecz korekty zatrudnienia i ubiegać się m. in. o wyższe dopłaty do wynagrodzenia.

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

- ustawa z dnia 13 września o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U. 2018 poz. 1925)

- wejście w życie: 23 października 2018 r.

[link do treści przepisów]

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1925/1