Młodociany od września zarobi więcej

[istota zmian]

Do podpisu Premiera trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Projekt zakłada podniesienie minimalnych stawek wynagrodzenia dla pracowników młodocianych.

 

[szczegółowe omówienie]

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, który to stosunek dotychczas wynosił:

  • nie mniej niż 4% w pierwszym roku nauki;

  • nie mniej niż 5% w drugim roku nauki;

  • nie mniej niż 6% w trzecim roku nauki .

Ustawodawca zdecydował się na podwyższenie w/w pułapu o 1%. Zgodnie z projektem rozporządzenia, od 1 września 2019 r. będzie on więc wynosił odpowiednio:

  • nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki;

  • nie mniej niż 6% w drugim roku nauki;

  • nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki.

Jak powyższe przekłada się na złotówki? - Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4839,24 zł. Oznacza to, że od 1 września 2019 r. wynagrodzenie młodocianego w okresie nauki zawodu będzie wynosiło:

  • nie mniej niż 241,96 zł w pierwszym roku nauki;

  • nie mniej niż 290,35 zł w drugim roku nauki;

  • nie mniej niż 338,75 zł w trzecim roku nauki.

 

[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Data wejścia w życie: 1 września 2019 r.

 

[link do treści przepisów]

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12321765/12591869/dokument414060.pdf