Od stycznia 350 zł więcej dla pracownika z wynagrodzeniem minimalnym

[istota zmian]

W dniu 18 września ogłoszono tekst Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Zgodnie z uregulowaniem, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. ma wynieść 2 600 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie kształtować się na poziomie 17 zł brutto.

 

[szczegółowe omówienie]

Zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w czerwcu Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez resort pracy propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej na 2020 r. Według początkowej propozycji rządu, minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. miało wynosić 2 450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Na ostateczną decyzję rząd miał czas do połowy września. Jak się okazało, zdecydowano się na jeszcze wyższą podwyżkę, określając wartość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. na kwotę 2 600 zł. Oznacza to wzrost o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. (aktualnie płaca minimalna wynosi 2 250 zł). W konsekwencji mocniej wzrośnie też minimalna stawka godzinowa, tj. do 17 zł (więcej o 1 zł niż wcześniej planowano). W 2019 r. jest to 14,70 zł.

Na dodatkowy wzrost pensji minimalnej, w przypadku części pracowników, wpłynie także wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia dodatku za staż pracy. 
 


[nazwa aktu prawnego i data wejścia w życie]

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. 

- Wejście w życie: 1 stycznia 2020 r.

 

 [link do treści przepisów]

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1778/1