Zmiany podatkowe od października 2019

Informujemy, że w dniu 1 października weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1835), zakładająca podniesienie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników oraz obniżenie 18% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych na stawkę 17%. Szczegółowe omówienie nowelizacji zostało opublikowane w newsletterze prawnym z dnia 14 sierpnia br. 

 

[link do treści przepisów]

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3714_u/$file/3714_u.pdf