Od stycznia podatek zapłacimy na mikrorachunek podatkowy

[istota zmian]

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT oraz VAT podatnicy i płatnicy będą mogli zapłacić jedynie na swój indywidualny numer rachunku – mikrorachunek podatkowy.

[szczegółowe omówienie]

Tylko do końca roku płatnicy i podatnicy mogą uiszczać podatek: PIT, CIT i VAT na dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych. Od stycznia, każdy podatnik i płatnik wymienionych podatków będzie mieć swój jeden, stały i indywidualny rachunek. W przypadku przeprowadzki lub zmiany siedziby firmy, numer mikrorachunku nie będzie ulegał zmianie.

Numer mikrorachunku można sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie internetowej: podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój identyfikator podatkowy, odpowiednio numer PESEL lub NIP.
Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, można z niego skorzystać w każdym czasie i miejscu. Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – nie ma potrzeby składania wniosku w tym zakresie.

 
Każdy mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków:
LK10100071222YXXXXXXXXXXXX
gdzie:
 
- LK oznacza liczbę kontrolną,
 
- wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 
- wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 
- Y=1, gdy użyto numeru PESEL,
 
- Y=2, gdy użyto NIP,
 
- po znaku Y będzie podany numer PESEL lub NIP,
 
- na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.
 
 
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.
 
 
[link do generatora]